PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 362 Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce | 60--69
Tytuł artykułu

Sposoby zawierania umów z konsumentami w prawie energetycznym od dnia jego powstania do dnia dzisiejszego

Warianty tytułu
Ways of Concluding Contracts with Customers in Energy Law from the Date of its Establishment till Nowadays
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sposoby zawierania umów dostarczania energii lub paliw gazowych regulują przepisy ustawy Prawo energetyczne, kodeksu cywilnego i nowej ustawy o prawach konsumenta, która wejdzie w życie w styczniu 2015 r. Ustawodawca przyjmuje, że osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, jest nieprofesjonalnym uczestnikiem obrotu, a zatem jego słabszą stroną, i zasługuje na szczególną ochronę. Komunikowanie się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorcy jest znane na rynku usług masowych, także na rynku energetycznym. Proces standaryzacji i masowego posługiwania się wszelkimi wzorcami i coraz częstsze zawieranie umów na odległość i poza siedzibą firmy należy postrzegać pozytywnie. Konieczne jest przestrzeganie przez przedsiębiorstwa energetyczne wszystkich, nałożonych przez przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy prawo energetyczne i ustaw szczególnych, obowiązków związanych z zawieraniem umów z konsumentami.(abstrakt oryginalny)
EN
Issues of how to conclude a contract for suppling energy or fuel gas is regulated by the Energy Act, the Civil Code and the new law of consumer rights, which will come into force in January 2015. The legislator assumes that an individual who do not run any economic activity is the weaker party and deserves special protection. It has become common to communicate by means of direct communication at a distance, and to conclude contracts away from business seats on the mass service market, including the energy market. The process of standardization and mass use of that kinds of distance contracts should be seen as a positive phenomenon. However, it is a necessary condition to comply by energy companies with all specific obligations imposed both by the provisions of the Civil Code, Act of Energy Law and regulations and related to the process of concluding contracts with consumers.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Czarnecka M., Umowa kompleksowa, usługa kompleksowa a nielegalny pobór energii elektrycznej, [w:] Problemy prawne związane z nielegalnym poborem energii, red. G. Matusik, M. Śladkowski, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Czarnecka M., Ogłódek T., Prawo energetyczne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Elżanowski E., Polityka energetyczna. Prawne instrumenty realizacji, LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Grzegorczyk F., Prawo konsumenckie w Unii Europejskiej, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek D., Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg), C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Konsument na rynku energii elektrycznej, red. M. Czarnecka, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Koroluk K., Zmiana definicji konsumenta w Kodeksie Cywilnym - propozycja interpretacji, "Monitor Prawniczy" 2003, nr 10.
 • Krukowska-Korombel J., Formy i sposoby zawierania umów z konsumentami na rynku energii elektrycznej, [w:] Konsument na rynku energii elektrycznej, red. M. Czarnecka, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Pawełczyk M., Przedsiębiorstwo energetyczne a konsument w sektorze energetycznym - propozycja nowego modelu ustrojowego ochrony zbiorowych interesów konsumentów w sektorze energetycznym, [w:] Regulacja, innowacja w sektorze energetycznym, red. A. Walaszek-Pyzioł, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Powałowski A., Skutecka D., Miejsce odbiorcy na rynku energii wobec zachodzących na nim procesów z uwzględnieniem zmian w tzw. trójpaku energetycznym, [w:] Regulacja, innowacja w sektorze energetycznym, red. A. Walaszek-Pyzioł, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Pozycja konsumenta na rynku energii elektrycznej, Raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa-Wrocław, czerwiec 2011.
 • Prawo energetyczne. Komentarz, red. M. Swora, Z. Muras, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Uzasadnienie do projektu ustawy, druk 2076, www.sejm.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326117

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.