PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 362 Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce | 70--81
Tytuł artykułu

Potrzeba zmian w krajowym prawie przewozowym

Warianty tytułu
The Need for Change in the Domestic Transport Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem referatu jest ocena ustawy - Prawo przewozowe i przedstawienie jej głównych wad. Autor staje na stanowisku, że ustawa nie może już pełnić funkcji aktu o podstawowym znaczeniu w krajowym systemie prawa przewozowego i powinna zostać uchylona. System krajowego prawa przewozowego należałoby natomiast opracować na nowo. Autor przedstawia kilka wstępnych wariantów możliwych rozwiązań, opowiadając się za uregulowaniem umowy przewozu w całości w kodeksie cywilnym. Regulacja kodeksu cywilnego powinna mieć uniwersalne zastosowanie do przewozu osób we wszystkich gałęziach transportu. W odniesieniu do umowy przewozu rzeczy przepisy kodeksu cywilnego powinny odnosić się do krajowego transportu drogowego i kolejowego. Krajowy transport lotniczy oraz śródlądowy mogłyby zostać poddane reżimowi odpowiednich konwencji międzynarodowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to assess the Transport Law Act and to present its main drawbacks. The author takes a position that the act can no longer function as an act of fundamental importance to the system of the domestic transport law and should be repealed. The system of the domestic transport law should be recreated. The author presents some preliminary options of possible solutions opting for a comprehensive regulation of the contract of carriage in the Civil Code. The regulation of the Civil Code should be universally applicable to the carriage of passengers in all modes of transport. In relation to the contract of carriage of goods the provisions of the Civil Code should refer to the domestic road and rail transport. Domestic air and inland waterways transport would be subject to the regime of the relevant international conventions.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Ambrożuk D., Rola Unii Europejskiej w kształtowaniu treści stosunków prawnoprzewozowych, materiały z konferencji naukowej "Prawo przewozowe w transporcie lądowym krajowym i międzynarodowym", Warszawa 2014.
 • Ambrożuk D., Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek, Warszawa 2010.
 • Ambrożuk D., Dąbrowski D., Wesołowski K., Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Braś W., Unifikacja prawa przewozowego jednym z warunków stworzenia jednolitego systemu transportowego, "Przegląd Komunikacyjny" 1969, nr 6.
 • Gospodarek J., Cel i zakres ochrony konsumenta na rynku usług transportowych w świetle prawa Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 694, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 22, Szczecin 2011.
 • Górski W., Kształtowanie się nowego prawa przewozowego, "Studia Iuridica Maritima" 1991, nr 3.
 • Górski W., Przewóz ładunków w żegludze śródlądowej w świetle przepisów ustawy: Prawo przewozowe, "Studia Iuridica Maritima" 1988, nr 1.
 • Górski W., Zasięg unifikacji prawa przewozowego, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prawo XXVIII, UMK, Toruń 1990.
 • Katner W.J., Umowy handlowe w przyszłym kodeksie cywilnym, [w:] Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, T. Mróz, M. Stec (red.), Warszawa 2012.
 • Kępiński M., Seweryński M., Zieliński A., Rola kodyfikacji na przykładzie prawa prywatnego w procesie legislacyjnym, "Przegląd Legislacyjny" 2006, nr 1.
 • Kolarski A., Z dyskusji nad projektem ustawy Prawo przewozowe, "Problemy Ekonomiki Transportu" 1984, nr 4.
 • Radwański Z. (red.), Zielona Księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej, http:// www.bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/kkpc/zielona_ksiega.pdf.
 • Rusak M., Wesołowski K., Załoga E., Uwarunkowania wdrożenia w Polsce postanowień Konwencji budapesztańskiej w sprawie przewozu ładunków w żegludze śródlądowej, Szczecin 2003 (niepubl.).
 • Stec M., Umowa przewozu w transporcie towarowym, Kraków 2005.
 • Szanciło T., Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych, Warszawa 2013.
 • Szanciło T., Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326119

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.