PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 26 | nr 99 | 43--50
Tytuł artykułu

Rola przywództwa w zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Leadership in Quality Management in the Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Chociaż od tysiącleci myślicieli i badaczy interesuje problematyka przywództwa, zwraca się uwagę, że jest ono jednym z najszerzej badanych, jednak najsłabiej rozumianych zagadnień w naukach społecznych. Pojęcie przywództwa pozostaje nieuchwytne i enigmatyczne, mimo licznych wysiłków zmierzających do wypracowania intelektualnie i emocjonalnie zadowalającej jego interpretacji. Zainteresowanie tematyką przywództwa pociąga za sobą również powstawanie wielu teorii, próbujących wyjaśnić, dlaczego pewni ludzie są przywódcami, a inni nie, dlaczego niektóre jednostki potrafią wywierać wpływ na innych i prowadzić do osiągnięcia założonego celu a innym się to nigdy nie udaje. Aktualnie w zarządzaniu jakością rośnie rola przywództwa. W artykule podjęto próbę przedstawienia znaczenia przywództwa na etapie opracowania i wdrażania systemu zarządzania jakością według ISO 9001. Postawiono hipotezę, że styl przywództwa jest bezpośrednio skorelowany ze skutecznością realizacji zadań w procesie opracowania i wdrażania systemu zarządzania jakością.
EN
Although thousands of thinkers and researchers interested in issues of leadership, it is noted that it is one of the most widely studied, but least understood issues in the social sciences. The concept of leadership remains elusive and enigmatic, despite numerous efforts to develop intellectually and emotionally satisfactory its interpretation. Interest in the subject of leadership also entails the formation of a number of theories that try to explain why some people are leaders and others do not, why some individuals are able to influence others and lead to achieve the objective and the other is it will never succeed. Currently in quality management is increasing the role of leadership. The article attempts to present the importance of leadership at the stage of development and implementation of quality management system according to ISO 9001. Hypothesized that leadership style is directly correlated with the effectiveness of the tasks in the process of developing and implementation of the quality management system.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
  • Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  • http://www.strefa-iso.pl/iso9000-dokumentacja.html, 21.03.2013.
  • Kachniewska M., ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2004.
  • Lock D., Podręcznik zarządzania jakością, WN PWN, Warszawa 2002.
  • Rola-Jarzębowska A., Teoria złożoności przywództwa jako zintegrowane podejście do zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach zmian, [w:] E. Skrzypek (red.), Metody zarządzania zintegrowanego, UMCS, Lublin 2012.
  • Toruński J., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2012.
  • Wawak S., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wyd. Helion, Gliwice 2002.
  • Wróblewski R., Nauka o zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przedmiot i metoda. Zastosowania, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326133

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.