PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 139 | 107--120
Tytuł artykułu

Rentowność inwestycji giełdowych w branży budowlanej na tle wybranych wskaźników rynkowych

Warianty tytułu
Stock Exchange Investment Profitability in Construction Industry against Selected Market Indicators
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem badań były anomalie o charakterze fundamentalnym, w szczególności te związane z wpływem wysokości wskaźników rynkowych na kształtowanie się cen akcji. W pracy poza klasycznymi i najpopularniejszymi wskaźnikami rynkowymi, odnoszącymi cenę akcji do zysku netto, czy też wartości księgowej, uwzględniono także wskaźniki zbudowane na podstawie przychodów ze sprzedaży oraz wartości kapitału pracującego. Wskaźnik rynkowy dla kapitału pracującego nie był do tej pory wykorzystywany do wyboru portfela akcji. Celem pracy było zbadanie, czy portfele zbudowane z akcji spółek o niskich lub średnich wartościach wskaźników rynkowych przynosiły w przyszłości wyższe stopy zwrotu w porównaniu z portfelami zbudo- wanymi z akcji spółek o wysokich wartościach tych wskaźników. Spośród czterech rozpatrywanych wskaźników rynkowych do wyboru portfela inwestycyjnego najlepszy okazał się wskaźnik odnoszący cenę rynkową akcji do wartości księgowej przypadającej na jedną akcję. Portfele zbudowane z akcji spółek o niskich lub średnich wartościach wskaźników rynkowych były generalnie bardziej zyskowne od pozostałych. (abstrakt oryginalny)
EN
The study focusses on basic anomalies connected in particular with the impact of the volume of market indicators on share prices. The study deals apart from classical market indicators referring the share price to profit or book value with the indicators based on sales income or working capital value. So far the working capital market indicator has not been used for the selection of share portfolio. The study is aimed at establishing whether portfolios based on shares of companies with low or medium market indicators value bring higher rates of return in comparison with portfolios based on companies with high values of these indicators. From among four considered market indicators, the indicator referring the share price to book value proved to be the best one to choose the investment portfolio. The portfolios based on companies of low or medium value of market value indicators were generally more profitable than others. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
107--120
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Barbee W ., Jeong J ., Mukherji S ., Relation between portfolio returns and market multiples, "Global Finance Journal" 2008, no . 19, p . 1-10.
 • Basu S ., Investment performance of common stocks in relation to their price-earnings ratios: a test of the efficient market hypothesis, "Journal of Finance" 1977, no . 3, p . 663-682.
 • Czekaj J ., Woś M ., Żarnowski J ., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Fama E ., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "Journal of Finance" 1970, 25(2), s . 383-417.
 • Fama E ., French K ., Market Efficiency, Long-Term Returns, and Behavioral Finance, "Journal of Finance Economics" 1998, no . 49, p . 283-306.
 • Gąsiorkiewicz L ., Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
 • Ritchie J ., Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa 1997.
 • Rutkowska-Ziarko A ., Sochoń M ., Związek pomiędzy wskaźnikami rynkowymi i miernikiem syntetycznym kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2013, nr 242, s . 177-189.
 • Sierpińska M ., Jachna T ., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Tarczyński W ., Łuniewska M ., Analiza portfelowa na podstawie wskaźników rynkowych i wskaźników ekonomiczno-finansowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego . Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki 2005, nr 16, s . 257-271.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326179

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.