PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | z. 97 | 9--20
Tytuł artykułu

Hipoteza rynku efektywnego w chaosie rzeczywistości gospodarczej

Warianty tytułu
Efficient Market Hypothesis in the Chaos of Business Reality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
chociaż teoria efektywności rynku kapitałowego oparta jest na wielu upraszczających i częściowo błędnych założeniach, jest kamieniem milowym w próbach opisania mechanizmów rządzących rynkiem. Znajomość odpowiedzi na pytania dotyczące stopnia efektywności rynku, a tym samym możliwości poznania przesłanek inwestycji we względnie stabilnych warunkach rynku, jest jednym z kluczowych czynników podczas podejmowania decyzji dotyczących alokacji środków. Zaprezentowany model rynku fraktalnego jest daleki od doskonałości, jednak, zwracając uwagę na dodatkowe czynniki, pozwala lepiej opisać otaczającą rzeczywistość. Geometria fraktalna polega na spostrzeżeniu powtarzającego się wzorca, zanalizowaniu go, określeniu, opisaniu i manipulowaniu nim. Jest to narzędzie zarówno analizy, jak i syntezy18. to znaczy, daje możliwość badania rynku oraz współtworzenia nowych sytuacji przez inwestorów. kryzys na światowych giełdach spowodował wzrost zainteresowania modelami nieliniowymi oraz teorią chaosu. Można przypuszczać, że celem poszukiwań analityków i uczonych będą próby rozpoznania mechanizmów rządzących powstawaniem i przepływem informacji. równolegle rozwija się nurt finansów behawioralnych, traktujących rynek sprowadzony do zachowań licznej i zróżnicowanej zbiorowości inwestorów kierujących się różnymi dążeniami i preferencjami. wszystko to z myślą o tworzeniu strategii pozwalających na osiąganie ponadprzeciętnych zysków, ale może także na ograniczenie nadzwyczajnych strat.(abstrakt autora)
EN
the first part of the article is devoted to the definition of efficient markets according to the hypothesis of market efficiency, to be followed by its forms and assumptions with emphasis on information efficiency. Eventually, the confrontation of assumptions with the real market results in the presentation of the new approach to the capital market phenomena: the fractal market model. though the theory of the capital market efficiency of is based at least partly on false assumptions, it was a milestone in attempts to describe market mechanisms. the knowledge of the answer to the question concerning the market efficiency, and thus investments, is one of the key factors to make decisions about allocation of funds. the crisis on the world stock markets caused growing interest in non-linear models and the chaos theory. it is to be expected that the aim of the research of analysts and scientists will be to attempt to learn the mechanisms of the source and flow of information. Simultaneously, there is a growing trend of behavioural finance treating the market as behaviours of numerous and differentiated communities of investors of different aspirations and preferences. the fractal market model is far from perfection, though it enables to better describe the reality around. Fractal geometry is a tool of both analysis and synthesis. it may enable not only to create the strategy to achieve above average profits but to reduce extraordinary losses.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Belvers R. J., Cosimano T. F., MacDonald B., predicting stock returns in an efficient market, "Journal of Finance", Vol. 45, Berkley 1990.
 • Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Cunningham J., From random walk to chaotic crashes: the Jinea Genealogy of the Efficient capital Market hypothesis, "Washington Rreview", no. 1133, Washington D.c. 1999.
 • Jo A. W., Mackinlay A. C., A non-random walk Down wall Street, Princeton University Press, Princeton 1999.
 • Fama E. F., Efficient capital Markets: a review of theory and Empirical work, "The Journal of Finance", the American Finance Association, Berkley 1970.
 • Fama E. F., Market Efficiency, Jong-term returns and Behavioral Finance, "Journal of Financial Economics", University of Rochester, Rochester 1998.
 • Gabryś A., Zarządzanie wartością spółki w teorii chaosu, w: Value Base Management koncepcje, narzędzia, przykłady, A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz (red.), Poltext, Warszawa 2008.
 • Jarrett J. E.,Kyper E., Daily Variation, capital Market Efficiency and predicting Stock Market returns, University of Rhode island, Vol. 28, no. 8/2005.
 • Malkiel B. G., the Efficient Market hypothesis and its critics, princeton university, CEPS Working Paper, no. 91, Princeton 2003.
 • Mandelbrot B. B., Hudson J., the misbehavior of markets, a fractal view of risk, ruin and reward, profile Books, London 2005.
 • Mitchell M., Stafford E., Managerial Decisions and Long-term Stock price performance, Working Paper, CRSP, Univeristy of Chicago, Chicago 1999.
 • Peters E., Fractal Market analysis: applying chaos theory to investment and Economics John wiley & Sons, New York 1994.
 • Potocki T., Świst T., Polski rynek kapitałowy vs hipoteza rynków efektywnych - weryfikacja paradygmatu, "e-finanse", wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, nr 1/2006, Rzeszów 2006.
 • Sharpe W. F., Investments, prentice hall international, London 1995.
 • Szyszka A., Efektywność giełdy papierów wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wyd. AE, Poznań 2003.
 • Ślepczuk R., Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku, "e-finanse", Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, nr 1/2006, Rzeszów 2006.
 • Wierzbicki M., Rynek efektywny kontra rynek fraktalny, www.motte.pl, 8 lipca 2009 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326183

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.