PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 362 Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce | 121--130
Tytuł artykułu

Zakres wolności gospodarczej w polskim hotelarstwie w minionym ćwierćwieczu (1989-2014). Część I: Liberalizm gospodarczy w hotelarstwie lat dziewięćdziesiątych XX wieku

Warianty tytułu
The Scope of Economic Freedom in Polish Hospitality in the Last Twenty Five Years (1989-2014). Part 1: Economic Liberalism in Hospitality in the 1990s.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorzy analizują stan prawa obowiązującego w polskim hotelarstwie w minionym ćwierćwieczu z punktu widzenia wyznaczanej przez nie wolności gospodarczej. W części I został przedstawiony okres całkowitej liberalizacji działalności w dziedzinie świadczenia usług hotelarskich w latach dziewięćdziesiątych XX w. Obowiązywała wówczas ustawa o działalności gospodarczej z 1988 r. oparta na domniemaniu prawnym wolności działalności gospodarczej i nie było jasności co do mocy obowiązującej przepisów kategoryzacyjnych z 1985 r. Przyczyniło się to do znacznego rozwoju turystycznej bazy noclegowej w Polsce w omawianym okresie, co ilustrują dane statystyczne GUS podane przez autorów.(abstrakt oryginalny)
EN
The authors analyze the state of law that has been binding in Polish hospitality in the last 25 years from the point of view of the economic freedom determined by the law. Part I of the paper presents the period of total liberalization of activity in the area of hotel services in the 1990s. Binding at that time was the 1988 act on economic activity based on the legal presumption of the economic freedom. It was not clear whether the 1985 categorization regulations were still legally binding. That situation contributed to considerable development of tourist accommodation establishments in Poland in the discussed period of time, which is illustrated by the CSO statistical data quoted by the authors.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ablewicz J., Istota wolności gospodarczej w ujęciu filozoficznym, Warszawa 2014.
 • Balcerowicz L., Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów, Warszawa 2012.
 • Baran A., Żyra M., Hotelarstwo w statystyce GUS, [w:] J. Merski, Cz. Witkowski (red.), Hotelarstwo w Polsce. Stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do Unii Europejskiej, Warszawa 2004.
 • Biernat S., Wasilewski A., Ustawa o działalności gospodarczej. Komentarz, Kraków 1997.
 • Cybula P., Usługi turystyczne. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Gospodarek J., Meandry wolności gospodarczej w polskiej turystyce w świetle regulacji prawnych minionego ćwierćwiecza (1989-2013), [w:] J. Grabowski, K. Pokryszka, A. Hołda-Wydrzyńska (red.), 25 lat fundamentów wolności gospodarczej. Tendencje rozwojowe, Katowice 2013.
 • Gospodarek J., Prawo w turystyce, Warszawa 2006.
 • Gospodarek J., Prawo w turystyce i hotelarstwie. Zbiór aktów normatywnych z objaśnieniami, Warszawa 2000.
 • Gospodarek J., Znaczenie ustawowych regulacji w dziedzinie turystyki dla rozwoju gospodarczego Polski, materiały V Sympozjum Naukowego Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nt. Analiza warunków umożliwiających rozwój gospodarki polskiej, cz. II, Kazimierz Dolny, 8-10 czerwca 1998.
 • Grabowska Z., Raciborski J., Materiały pomocnicze z zakresu prawa w turystyce, Kraków 1996.
 • Koman S., Kubicki M., Poradnik ekonomiczny dla hotelarzy, Warszawa 1996.
 • Kosikowski C., Zakres wolności gospodarczej, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1995, nr 9.
 • Kowalczyk A., Derek M., Zagospodarowanie turystyczne, Warszawa 2010.
 • Marak K., Administracyjnoprawne warunki podejmowania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia biur podróży w świetle projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych z 25 marca 2009 r., [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009.
 • Marak K., Odpowiedzialność cywilnoprawna hotelarzy, [w:] A. Śmieja (red.), Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 203, Wrocław 2011.
 • Marak K., Prawne aspekty turystyki, [w:] J. Wyrzykowski, J. Marak (red.), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, Wrocław 2010.
 • Marak K., Reglamentacja działalności gospodarczej, [w:] G. Wrzeszcz-Kamińska (red.), Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku, Wrocław 2007.
 • Marak K., Źródła prawa, [w:] T. Kocowski, B. Ćwierz-Matysiak, K. Marak (red.), Prawo dla ekonomistów. Podręcznik akademicki, Wrocław 2013.
 • Nesterowicz M., Od nieograniczonej do ograniczonej odpowiedzialności hoteli za rzeczy gości hotelowych, "Państwo i Prawo" 1995, nr 2.
 • Nesterowicz M., Prawo turystyczne, Warszawa 2012.
 • Nesterowicz M., Rembieliński A., Odpowiedzialność cywilna zakładu hotelarskiego, Toruń 1995.
 • Panasiuk A., Szostak D., Hotelarstwo. Usługi - eksploatacja - zarządzanie, Warszawa 2008.
 • Porozumienia Okrągłego Stołu, oprac. W. Salmonowicz, NSZZ "Solidarność Region Warmińsko-Mazurski", Warszawa 6 lutego-5 kwietnia 1989.
 • Raciborski J., Usługi turystyczne. Przepisy i komentarz, Warszawa 1999.
 • Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania, Warszawa 1994.
 • Sala J., Formy współczesnego hotelarstwa, Kraków 2008.
 • Stec M., O odpowiedzialności prowadzącego hotel (kilka uwag na kanwie nowelizacji Kodeksu cywilnego i Prawa przewozowego), [w:] Z. Banaszczyk (red.), Prace z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Janusza Pietrzykowskiego, Warszawa 2000.
 • Turkowski M., Marketing usług hotelarskich, Warszawa 1997.
 • Turystyka w 1999 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2000.
 • Turystyka w 2012 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2013.
 • Werner Z.T., Wielkość, struktura i wykorzystanie bazy noclegowej w Polsce, [w:] V Forum Turystyki Polskiej "Turystyka polska na progu XXI wieku", Częstochowa, 23-25 kwietnia 2001.
 • Wyrzykowski J., Marak J. (red.), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, Wrocław 2010.
 • Zdyb M., Komentarz do ustawy o działalności gospodarczej, Bydgoszcz 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326195

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.