PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 362 Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce | 146--159
Tytuł artykułu

Ochrona interesów pracowników w systemie zamówień publicznych - wybrane zagadnienia

Warianty tytułu
Protection of the Interests of Workers in the Public Procurement System - Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W regulacji unijnego prawa wtórnego w dziedzinie zamówień publicznych daje się zaobserwować postępującą instrumentalizację w płaszczyźnie określanej jako zamówienia społecznie odpowiedzialne, polegającą na wprowadzaniu instrumentów prawnych służących pośrednio lub bezpośrednio ochronie interesów pracowników oraz osób poszukujących pracy. Instrumenty te są następnie wprowadzane do polskiego porządku prawnego poprzez implementację unijnych dyrektyw w ustawie - Prawo zamówień publicznych. Przybierają one postać nakazów adresowanych do instytucji zamawiających bądź też uprawnień do stawiania wykonawcom wymagań społecznych wiążących ich na etapie wykonywania zamówienia. Ich obecność w reżimie prawnym udzielania zamówień tworzy jednak problemy związane z możliwą sprzecznością zamiaru realizacji wartości związanych z ochroną interesów społecznych z podstawą systemu zamówień publicznych, którą jest urzeczywistnienie na rynku zamówień swobód rynku wewnętrznego oraz reguł konkurencji.(abstrakt oryginalny)
EN
In the regulation of the EU secondary law in the field of public procurement it is possible to observe the progressing instrumentalization in the plain determined as socially responsible ordering. This instrumentalization consists in leading legal instruments serving indirectly or directly the protection of the interests of employees and job seekers. These instruments are then introduced into the Polish legal system through the implementation of EU directives in the Public Procurement Law Act. They take the form of orders addressed to the contracting authorities, or permission to stand contractors social requirements binding on the stage of the performance of the contract. Their presence in the procurement legal regime creates the problems related to possible conflicts of intention to carry out the values associated with the protection of the social interests with foundation of the public procurement system, which is the realization of the internal market freedoms and the competition rules.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Boruta I., Swoboda przepływu osób, [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2004.
 • Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003.
 • Frąckowiak-Adamska A., Zasada proporcjonalności jako gwarancja swobód rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2009.
 • Horubski K., Instrumentalizacja kryteriów oceny ofert, "Przegląd Prawa Publicznego" 2007, nr 1.
 • Kilian W., Europäisches Wirtschaftsrecht, Monachium 2003.
 • Lemke M., Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Dyrektywy dotyczące zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane, Warszawa 2001.
 • Piasta D., "Społeczne" kryterium udzielenia zamówienia. Zamówienia publiczne, "Doradca" 2004, nr 6.
 • Prieß H.J., Handbuch des europäischen Vergaberecht, Kolonia 2005.
 • Sołtysińska A., Europejskie prawo zamówień publicznych, Kraków 2006.
 • Sołtysińska A., Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, Kraków 2004.
 • Szydło M., Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005.
 • Szydło M., Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i swoboda świadczenia usług w prawie Unii Europejskiej, Toruń 2005.
 • Wróbel A., Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), Kraków 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326199

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.