PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 362 Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce | 160--181
Tytuł artykułu

Ważne przyczyny wyłączenia wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Warianty tytułu
Important Causes of the Exclusion of a Shareholder from Limited Liability Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ważne przyczyny stanowią podstawę wyłączenia wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Celem wyłączenia wspólnika jest zachowanie bytu spółki. W artykule podjęto próbę definicji tego pojęcia w doktrynie i judykaturze. Ważną przyczyną jest każda sytuacja (zawiniona czy też niezawiniona), z którą wiąże się naruszenie przez wspólnika zasad działania w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.(abstrakt oryginalny)
EN
Important causes are the basis for the exclusion of a shareholder from a limited liability company. The aim of the exclusion of a shareholder is to maintain the existence of a company. This article attempts to define the concept in doctrine and jurisprudence. Every situation (culpable or not culpable) which involves a breach of principles of action by a shareholder in a limited liability company.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Barczak M., Wybrane aspekty wyłączenia wspólnika w spółce z o.o., "Prawo Spółek" 2006, nr 6.
 • Bielecki M., Problematyka przymusowego i automatycznego umorzenia udziałów w spółce z o.o., "Prawo Spółek" 2006, nr 9.
 • Bielski P., Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy a natura spółki akcyjnej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 11.
 • Bieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G., Oplustil K., Pabis R., Rachwał A., Spyra M., Suliński G., Tofel M., Zabłocki R., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 266, Legalis 2014, wydanie elektroniczne.
 • Brzeziński P., Przymusowe umorzenie udziałów, Glosa do wyroku SN z dnia 12 maja 2005 r., V CK 562/04, "Monitor Prawniczy" 2007, nr 20.
 • Cajsel W., Analiza prawnej dopuszczalności łączenia statusu pracowniczego ze statusem wspólnika w spółce z o.o., "Prawo Spółek" 2001, nr 9.
 • Czarnecki M., Bagińska L., Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Warszawa 2003.
 • Draniewicz B., Glosa do wyroku SN z dnia 2 kwietnia 2004 r., III CK 465/02, "Prawo Spółek" 2006, nr 2.
 • Drapała P., Wspólność w częściach ułamkowych udziału w spółce z o.o., "Przegląd Prawa Handlowego" 2003, nr 5.
 • Gwiazdomorski J., Podpis na testamencie holograficznym, "Nowe Prawo" 1962, nr 7-8.
 • Jacyszyn J., Wyłączenie wspólnika, "Prawo Spółek" 1997, nr 5.
 • Jara Z. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 266, Legalis 2014, wydanie elektroniczne.
 • Kaspryszyn J., Podpis własnoręczny jako element zwykłej formy pisemnej czynności prawnych, Warszawa 2007.
 • Kaspryszyn J., Uchylanie się przez wykonawcę od zawarcia umowy jako przesłanka wyboru kolejnej oferty w trybie art. 94 ust. 3 Pzp, [w:] T. Kocowski, J. Sadowy (red.), Kontrola zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2013.
 • Kaspryszyn J., Uwagi wstępne o spółce partnerskiej, [w:] J. Kufel (red.), Nowe prawo spółek. Wybrane aspekty prawne, Bydgoszcz-Poznań 2003.
 • Katner W.J., Glosa do wyroku SN z dnia 12 maja 2005 r., V CK 562/04, Lex 2014, wydanie elektroniczne.
 • Kawałko A., Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków 2006.
 • Kidyba A., Komentarz aktualizowany do art. 266 k.s.h., Lex 2014, wydanie elektroniczne. Kobierzycki T. (wstęp), Heraklit z Efezu. 147 fragmentów, Warszawa 1996.
 • Koch A., Glosa do wyroku SN z dnia 22 maja 2005 r., V CK 562/04, "Orzecznictwo Sądów Powszechnych" 2007, z. 11, poz. 122.
 • Koch A., Uwagi na temat przymusowego umorzenia udziałów w spółce z o.o., "Przegląd Prawa Handlowego" 2002, nr 11.
 • Kopaczyńska-Pieczniak K., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, [w:] A. Kidyba (red.), Biblioteka Prawa Handlowego, Warszawa 2013.
 • Kopaczyńska-Pieczniak K., Ustanie członkostwa w spółce z o.o., Lex 2014, wydanie elektroniczne.
 • Kopaczyńska-Pieczniak K., Dumkiewicz M., Ważne powody w stosunkach spółek handlowych, [w:] A. Kidyba, R. Skubisz (red.), Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, Kraków 2007.
 • Kronenberg K., Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w orzecznictwie sądów gospodarczych, "Transformacje Prawa Prywatnego" 2007, nr 2.
 • Książek B., Przejęcie udziałów wspólnika wyłączanego ze spółki z o.o., "Prawo Spółek" 2008, nr 12.
 • Leśniak K., Materialiści greccy w epoce przedsokratejskiej, Warszawa 1972.
 • Litwińska M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1997 r., II CKN 31/97, "Przegląd Prawa Handlowego" 1998, nr 1.
 • Malinowski A., Jak wyłączyć wspólnika ze spółki z o.o., "Prawo Spółek" 2012, nr 10.
 • Morawski L., Zasady wykładni językowej, "Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury" 2011, z. 1.
 • Pyzioł W. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Pęczyk-Tofel A., Tofel M.S., "Wyjście" wspólnika lub akcjonariusza ze spółki kapitałowej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2010, nr 7.
 • Radwański Z. (red.), System Prawa Prywatnego, [w:] S. Sołtysiński (red.), Prawo spółek kapitałowych, tom 17A, Warszawa 2010.
 • Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Rodzynkiewicz M., Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. przez przymusowe umorzenie jego udziałów w spółce. Glosa do wyroku Sadu Najwyższego z 12 maja 2005 r., sygn. akt V CK 562/04, "Prawo Spółek" 2007, nr 9.
 • Roszewski Z., Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. jako następstwo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego ze stosunku spółki, "Przegląd Prawa Handlowego" 1998, nr 1.
 • Roszewski Z.J., Postępowanie w sprawie o wyłączenie wspólnika, "Prawo Spółek" 2000, nr 6.
 • Siemiątkowski T., Potrzeszcz R. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tom 2, Warszawa 2011.
 • Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Tarska M., Herbet A., Kodeks spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151-300, tom II, Legalis 2014, wydanie elektroniczne.
 • Strzępka J. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 266, Legalis 2014, wydanie elektroniczne.
 • Szanciło T., Charakter prawny wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o., "Glosa" 2009, nr 2.
 • Szumański A., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1997 r., II CKN 31/97, "Orzecznictwo Sądów Powszechnych" 1997, nr 11.
 • Szumański A., Hybrydalne typy spółek handlowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2000, nr 6.
 • Szumański A., Wyłączenie kilku wspólników spółki z o.o. przez jednego wspólnika większościowego, "Prawo Spółek" 2007, nr 4.
 • Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego. Tom trzeci, R-Ż, Warszawa 1984.
 • Trojanowski S., Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako sankcja, [w:] J. Frąckowiak (red.), Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006.
 • Włodyka S. (red.), Prawo spółek, Kraków 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326203

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.