PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 362 Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce | 182--195
Tytuł artykułu

Ewolucja prawa własności w okresie transformacji gospodarczych przełomu XX i XXI wieku

Warianty tytułu
The Evolution of Ownership during the Economic Transformation of the Turn of XXth and XXIst Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł obejmuje zagadnienia dotyczące zmian w sposobie i zakresie ujmowania prawa własności, wychodząc od historycznego ujęcia własności w regulacjach prawnych okresu zaborów, poprzez okres po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, specyficznych regulacji prawa własności w Konstytucji z 1952 r., aż po zmiany ustrojowe przełomu lat dziewięćdziesiątych i obecne rozumienie prawa własności w Konstytucji RP z 1997 roku. Analiza wykazała występowanie ścisłych zależności pomiędzy założeniami ustrojowymi a kształtem, zakresem i znaczeniem prawa własności. Własność i prawo własności, mimo wykazanych różnic w ujęciu konstytucyjnym i kodeksowym, stanowią gwarancję prawidłowego funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz dają pewność uczestnikom obrotu gospodarczego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article includes considerations for changes in the way and extent of recognition of ownership. It starts from the historical recognition in legal regulations in an earlier period of the Partitions of Poland, and continues throughout the period after the regaining of independence by Poland, the specific regulation of ownership rights in the Constitution of 1952, systemic changes until after the turn of the 1990s, and current understanding of property rights transfer in the Polish constitution from 1997. The analysis showed the presence of the close relationship between the objectives of shape, scope and importance of the right of ownership. Despite the reported differences in constitutional terms and the Civil Code property and ownership is a guarantee of the proper functioning of the market economy and provides certainty to economic participants.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, Warszawa 2012.
 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008.
 • Bednarek M., Prawo do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie, Warszawa 2007.
 • Działocha K. (red.), Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Raport końcowy z badań, Warszawa 2006.
 • Grzybowski M., Konstytucyjna zasada ochrony własności jako zasada działania państwa. Ujęcie polskie na tle porównawczym, [w:] K. Skotnicki (red.), Własność - zagadnienia ustrojowo-prawne. Porównanie rozwiązań w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Łódź 2006.
 • Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Warszawa 1976.
 • Jarosz-Żukowska S., Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2003.
 • Jarosz-Żukowska S., Prawo do własności - własność jako prawo podmiotowe, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskiej w Konstytucji RP, Warszawa 2002.
 • Mączyński A., Dawne i nowe instytucje polskiego prawa mieszkaniowego, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2002, nr 1.
 • Mączyński A., Prawo do mieszkania w świetle Konstytucji RP, [w:] Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2003.
 • Oniszczuk J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego na początku XXI w., Kraków 2004.
 • Radwański Z., Ogólne uwagi o pojęciu własności osobistej w kodeksie cywilnym, "Studia Prawnicze" 1970.
 • Sarnecki P. (red.), Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2008.
 • Strzyczkowski K., Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa tworzenia i stosowania prawa, [w:] K. Skotnicki (red.), Własność - zagadnienia ustrojowo-prawne. Porównanie rozwiązań w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Łódź 2006.
 • Sylwestrzak A., Prawo własności w konstytucjonalizmie polskim, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 2013, nr 2.
 • Święcicka-Wystrychowska P., Kodeks Napoleona a prawo rzymskie, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2004, z. 4.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.
 • Wójcik S., Problem pojęcia "własność prywatna" w III Rzeczpospolitej, "Rejent" 1991, nr 7-8.
 • Wójcik S., Zagadnienia cywilistyczne własności prywatnej, [w:] Własność prywatna, red. T. Wawak, Kraków 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326207

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.