PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 362 Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce | 196--210
Tytuł artykułu

Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych a właścicielskie uprawnienia nadzorcze administracji publicznej

Warianty tytułu
Commercialization of State Companies vs. Ownership Supervision Rights of Public Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Transformacja gospodarki doprowadziła do przekształcenia przedsiębiorstw państwowych w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. To spowodowało zmianę relacji pomiędzy tymi podmiotami gospodarującymi a organami administracji publicznej, którą określamy mianem nadzoru.(abstrakt oryginalny)
EN
The transformationof economyhas led to thetransformation ofstateenterprises- in singlestate-owned companies. Thiscaused a change inthe relationshipbetween these entitiesandpublic administration bodies, which we referto assupervision.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Banasiński C. i in., Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 1966.
 • Bank M., O pojęciu interesu przedsiębiorstwa skomercjalizowanego w Polsce międzywojennej, "Państwo i Prawo" 1991, z. 8.
 • Bigo T., Ogólne podstawy prawne administracji stosunków gospodarczych, [w:] Prawo administracyjne. Cz. III, red. M. Jaroszyński, Warszawa 1952.
 • Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2005.
 • Borkowski A. i in., Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2009.
 • Chełmoński A., Administracja państwowa wobec skomercjalizowanych przedsiębiorstw państwowych, [w:] Gospodarka, administracja, samorząd, red. H. Olszewski, B. Popowska, Poznań 1997.
 • Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2001.
 • Doliwa A., Dychotomiczny charakter podmiotowości prawnej państwa (imperium i dominium), ,,Studia Prawnicze" 2002, z. 3.
 • Filipowicz A., Pojęcie i funkcje nadzoru w administracji, Wrocław 1984.
 • Gajl N., Skarb Państwa, Warszawa 1966.
 • Gajl N., Zasady systemu finansowego skomercjalizowanych przedsiębiorstw państwowych w Polsce międzywojennej, Zeszyty Naukowe UŁ seria I, z. 9, Łódź 1958.
 • Góralczyk W., Komentarz do ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Warszawa 1990.
 • Guziński M., Przedsiębiorcy publiczni i zarząd mieniem publicznym, [w:] A. Borkowski i in., Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2009.
 • Hełczyński B., Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych na tle polskich przepisów prawnych, Warszawa 1929.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna - zagadnienia ogólne, Warszawa 1998.
 • Kocowski T., Spółki podmiotów własności społecznej (przedsiębiorstwa wspólne i mieszane), [w:] Tworzenie i funkcjonowanie spółek. Zagadnienia cywilnoprawne i administracyjnoprawne, Warszawa - Wrocław 1990.
 • Kosikowski C. i in., Przedsi.biorstwo pa.stwowe i samorząd jego załogi. Komentarz, Warszawa - Łodź 1987.
 • Miemiec M., Prewencja i weryfikacja w ramach nadzoru i kierownictwa w ujęciu tradycyjnym, [w:] Nadzor administracyjny. Od prewencji do weryfikacji, Wrocław 2006.
 • Sowiński R., O definiowaniu "nadzoru" w prawie administracyjnym i prawie gospodarczym publicznym, [w:] Księga z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, red. Z. Ofiarski, Szczecin 2004.
 • Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2007.
 • Strzyczkowski K., Rola wspołczesnej administracji w gospodarce (zagadnienia prawne), Warszawa 1992.
 • Szewczyk M., Nadzor w materialnym prawie administracyjnym, Poznań 1995.
 • Szubiakowski M., Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 1999 r. (ICKN(414/99), "Państwo i Prawo" 2000, z. 9.
 • Szydło M., Swobody rynku wewnętrznego.
 • Wratny J., Ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (z perspektywy historycznej), "Państwo i Prawo" 2011, nr 12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326211

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.