PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 362 Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce | 211--226
Tytuł artykułu

Ewolucja pojęcia "konsument" w polskim prawie cywilnym

Autorzy
Warianty tytułu
Evolution of the Notion of "Consumer" in the Polish Civil Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prace legislacyjne nad wdrożeniem do prawa polskiego postanowień dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów stanowią asumpt do podjęcia dyskusji nad kształtem kodeksowej definicji konsumenta. W artykule analizie poddano w szczególności definicje kodeksowe sformułowane kolejno w art. 384 § 3 k.c. oraz w art. 221 k.c. (w brzmieniu sprzed i po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Punkt odniesienia dla prowadzonych rozważań wyznacza pojęcie konsumenta ukształtowane w prawie Unii Europejskiej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że sama treść definicji konsumenta, jak również przyjęty sposób jej interpretacji muszą być zgodne z prawem unijnym.(abstrakt oryginalny)
EN
The recently completed legislative work which aim was to enforce the decisions of the 2011/83/EU Directive into Polish law on consumer rights encouraged further discussions about the optimal shape of the Civil Code definition of a consumer. The main point of this paper is to present the evolution of the term of consumer in the Polish Civil Law in a concise way. In particular, the paper makes an analysis of the Civil Law definitions as formulated consecutively in Article 384, Item 3 of the Civil Code and in Article 221 of the Civil Code (in valid wording before and after the amendment which was introduced by the 30 May 2014 Act on consumer rights). The benchmark for the discussion in question was the term of consumer as defined by the European Union Law. Undoubtedly both the definition of the term of consumer and the accepted way of interpreting it have to be in accordance with the European Union Law.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bieniek G. (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, tom 1, Warszawa 2002.
 • Ebers M., The notion of "consumer", [w:] Consumer Law Compendium. Comparative Analysis, University of Bielefeld.
 • Frąckowiak J., Instytucje prawa handlowego w Kodeksie cywilnym, "Rejent" 2003, nr 6.
 • Gnela B., Pojęcie konsumenta w prawie wspólnotowym i prawie polskim, [w:] B. Gnela (red.), Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2007.
 • Gnela B., Problem zgodności niektórych definicji i instytucji polskiego prawa konsumenckiego z prawem unijnym, [w:] J. Frąckowiak, R. Stefanicki (red.), Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile, Wrocław 2011.
 • Gnela B., Tworzenie nowego systemu ochrony konsumenta w prawie polskim, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Prace Naukowe nr 5, 2000.
 • Gnela B., Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2013.
 • Gniewek E., Machnikowski P., Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Hesselink M., Towards a Sharp Distinction between b2b and b2c? On Consumer, Commercial and General Contract Law after the Consumer Rights Directive, ,,European Review of Private Law" 2010, no. 1.
 • Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz, Warszawa 2014.
 • Kańska K., Pojęcie konsumenta w Kodeksie cywilnym na tle tendencji europejskich, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2004, z. 1.
 • Katner W.J., Przedsiębiorca i konsument w projekcie Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego - do czego zmierza Komisja Kodyfikacyjna?, [w:] M. Modrzejewska (red.), Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, Warszawa 2010.
 • Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, Warszawa 2009.
 • Kingisepp M., Värv A., The Notion of Consumer in EU Consumer Acquis and the Consumer Rights Directive - a Significant Change of Paradigm?, ,,Juridica International" 2011, nr XVIII.
 • Klimas T., Vaičiukaite J., The law of recitals in European Community legislation, ,,ILSA Journal of Int'l & Comparative Law" 2008, Vol. 15(1).
 • Kocot W., Nowe zasady zawierania i wykonywania umów z udziałem konsumentów (I), "Przegląd Prawa Handlowego" 2000, nr 11.
 • Koroluk S., Zmiana definicji konsumenta w Kodeksie cywilnym - propozycja interpretacji, "Monitor Prawniczy" 2003, nr 10.
 • Korpalski M., "Nieprofesjonalista", czyli kodeks cywilny pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, "Forum Prawnicze" 2012, nr 4(12).
 • Kukuryk P., Definicje konsumenta w kodeksie cywilnym (obecnym i przyszłym) w kontekście najnowszych unijnych dyrektyw konsumenckich, "Przegląd Prawa Handlowego" 2013, nr 5.
 • Kunkiel-Kryńska A., Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich, Warszawa 2013.
 • Łętowska E., Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów. Komentarz, Warszawa 2001.
 • Malarewicz A., Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne, Warszawa 2009.
 • Mostowik P., Uwagi dotyczące rozwoju prawa konsumenckiego na tle nowelizacji kodeksu cywilnego z 2003 r., "Radca Prawny" 2003, nr 4.
 • Pyziak-Szafnicka M. (red.), Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Pecyna M., Komentarz do zmiany art.22(1) Kodeksu cywilnego wprowadzonej przez Dz.U. z 2003 r. Nr 49 poz. 408, [w:] M. Olczyk, M. Pecyna, Komentarz do niektórych przepisów kodeksu cywilnego, zmienionych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.49.408); tekst (w wersji elektronicznej) System Informacji Prawnej Lex/el. 2003.
 • Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I, Warszawa 2002.
 • Radwański Z., Podmioty prawa cywilnego w świetle zmian kodeksu cywilnego przeprowadzonych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r., "Przegląd Sądowy" 2003.
 • Radwański Z., Prawo cywilne - cześć ogólna, Warszawa 2009.
 • Radwański Z. (red.), System prawa prywatnego. Prawo cywilne - część ogólna. Tom 2, Warszawa 2008.
 • Rajski J. (red.), System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - część szczegółowa. Tom 7, Warszawa 2011.
 • Safjan M. (red.), System prawa prywatnego. Prawo cywilne - cześć ogólna. Tom 1, Warszawa 2007.
 • Skory M., Znaczenie kodeksowej definicji konsumenta dla wyodrębnienia tzw. obrotu konsumenckiego, [w:] J. Frąckowiak (red.), Przegląd prawa i administracji. Tom LXIV. Rozprawy z prawa handlowego, Wrocław 2004.
 • Włodyka S. (red.), System prawa handlowego. Prawo umów handlowych. Tom 5, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326213

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.