PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 1, t. 299 Future of Finance. Część I. Przyszłość finansów publicznych i bankowość | 177--188
Tytuł artykułu

Cash pooling jako instrument zarządzania środkami pieniężnymi grupy kapitałowej oraz usługa bankowa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cash Pooling as an Instrument of the Capital Group Cash Management and Bank Service
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest przedstawienie istoty zarządzania środkami pieniężnymi przez grupy kapitałowe z zastosowaniem cash pooling, jego znaczenia oraz form. Hipoteza zakłada, że w warunkach globalizacji gospodarki, banki powinny rozwijać cash pooling jako nowoczesne formy usług oferowane korporacjom. Zastosowano metody opisowe, porównawcze, logicznej analizy, studium przypadku. Dokonano interpretacji podstaw teoretycznych oraz prawnych pojęcia cash pooling w uwarunkowaniach międzynarodowych i polskich. Ponadto zaprezentowano przykłady korzyści dla grupy kapitałowej wynikające z posiadania rachunku skonsolidowanego, jak również analizę zalet i wad z punktu widzenia obu stron umowy rachunku skonsolidowanego. Poza tym opisano usługi rachunku skonsolidowanego oferowane przez banki grupom kapitałowym w Polsce. Wartością dodaną do nauki jest popularyzacja cash poolingu jako nowoczesnej usługi bankowej, korzyści i kosztów oraz dylematów prawnych z nią związanych. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to present the essence of cash management by capital groups with the use of cash pooling, its importance, applications and forms. The hypothesis assumes that in conditions of economy globalization, banks are expected to develop cash pooling as a modern form of services offered to corporations. This paper uses descriptive methods, comparative, logical analysis, case study. There were interpreted theoretical foundations and legal concepts of cash pooling in international and Polish determinants. In addition, it shows examples of benefits to capital group resulting from possession of the consolidated account, as well as advantages and disadvantages from the point of view of both parties of account agreement. Moreover, services of the consolidated account are described, offered by banks to capital groups in Poland. The added value to the science is to popularize the cash pooling as a modern banking services, benefits and costs, and the legal dilemmas associated with it. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bank DnB Nord, 2013, Rachunek skonsolidowany, www.dnbnord.pl.
 • BRE Bank S.A., 2013, Rachunek skonsolidowany, http://brebank.pl.
 • Brigham E. F., Gepenski L. E., 2000, Zarządzanie finansami, t. 2, PWE, Warszawa.
 • Cash Pooling Increase the liquidity and reduce your external debts, this is common to be done with Cash Pooling, 2013, Stahr GmbH, www.treasury-consulting.ch.
 • Cash pooling w grupach kapitałowych, 2011, e-Gospodarka.pl Poradnik Internetu dla Twojej Firmy, www.egospodarka.pl [aktualizacja: 03.06.2011]. Cashmanagement24.pl, 2013, Rachunki skonsolidowane, http://cashmanagement24.pl.
 • Czyżkowska M., 2010, Cash pooling jako zaawansowana metoda zarządzania zasobami finansowymi, "Studenckie Prace Pracownicze, Administracyjne i Ekonomiczne", nr 4, Uniwersytet Wrocławski, NKE, Wrocław.
 • Domagalski M., 2008, Wspólne konta ułatwią grupowe inwestycje, "Rzeczpospolita", 15 maja 2008 r., ("Prawo co dnia". Dodatek do dziennika nr 113(8014)).
 • Elfin Sp. z o.o., 2013, Rachunek skonsolidowany, http://biznes.elfin.pl.
 • Group RMB and foreign currency cash pooling business: The best choice for cash management of multinat, 2007, Treasury China, www.treasurychina.com [aktualizacja: 19.03.2007].
 • Jianping Ji, Peng Zhang, 2007, Virtual centralization and cash position management, an internationally popular cash management mode, Treasury China, www.treasurychina.com [aktualizacja: 18.07.2007].
 • Kaczmarek K., Rokicki P., 2008, Jak opodatkowane są umowy cash poolingu, "Rzeczpospolita", 21.04.2008 r. ("Dobra Firma". Dodatek do dziennika nr 1130/94(7995)).
 • Kettern T., 1987, Cash management und Bankenwahl, GB, München 1987.
 • Kroik J., 2010, Materiał dydaktyczny do kursu struktury holdingowe, Politechnika Wrocławska, www.ioz.pwr.wroc.pl [aktualizacja: 14.07.2010].
 • Narodowy Bank Polski (NBP), 2013a, Informacja wstępna, Departament Statystyki, Nr 3, Warszawa.
 • Narodowy Bank Polski (NBP), 2013b, Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych, Departament Statystyki, www.nbp.pl [aktualizacja: kwiecień 2013].
 • Notional Cash Pooling, 2013, BNP Paribas Bank Polska S.A., www.bnpparibas.pl.
 • Panfil M. (red.), 2008, Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Difin, Warszawa.
 • Perridon L., Steinem M., 1995, Finanzwirtschaft der Unternehmung, Verlag Franz Vahlen, München.
 • PKO BP S.A., 2013, Rachunek skonsolidowany, www.pkobp.pl.
 • Poradnia podatkowa. Czy cash pooling podlega PCC, 2008, "Gazeta Prawna", 25 sierpnia 2008 r. ("Tygodnik Podatkowy". Dodatek do dziennika nr 165(2287)).
 • Rachunek bieżący, 2013, Informacje Finansowe, www.e-finanse.ovh.org.
 • Sikacz H., 2011, Ocena sytuacji finansowej grup kapitałowych, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Szumielewicz W., 2004, Zarządzanie skarbem w grupie kapitałowej, [w:] B. Nogalski, P. Walentynowicz (red.), Zarządzanie w grupach kapitałowych - aspekty organizacyjne, finansowe, właścicielskie i personalne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia.
 • Trocki M., 2004, Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Trusiński J., 2010, Cash Pooling, czyli konsolidacja rachunków bankowych, Portal Finansowy
 • IPO.pl, www.ipo.pl [aktualizacja: 27.04.2010].
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU 1997, nr 140, poz. 939 z późn. zm.
 • Wytwer A., 2008, Co to jest cash pooling?, www.nbportal.pl [aktualizacja: 11.04.2008].
 • Zawal-Kubiak H., 2004, Cash pooling - skutki w podatku dochodowym, "Przegląd Podatkowy", nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326247

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.