PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 1, t. 299 Future of Finance. Część I. Przyszłość finansów publicznych i bankowość | 201--209
Tytuł artykułu

Perspektywy zmian w organizacji banków w świetle koncepcji centrum usług płatniczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Prospects for Changes in the Organization of Banks in the Light of the Concept of Payment Services Hub
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przed współczesnymi bankami stoi wiele wyzwań wynikających z rozwoju rynków finansowych, globalizacji oraz rewolucji technologicznej i komunikacyjnej. Jednym z obszarów istotnych i wieloaspektowych przeobrażeń jest rynek usług płatniczych. W ostatnich dwóch dekadach zaszły na nim zmiany, które oddziałują na funkcjonowanie banków komercyjnych, w tym pośrednio na ich organizację. Celem niniejszego opracowania jest ocena wpływu realizacji koncepcji centrum usług płatniczych na zmiany w organizacji działalności banków. Dążąc do jego osiągnięcia przedstawiono formy centralizacji i integracji infrastruktury oraz procesów w obszarze usług płatniczych. Następnie odniesiono się do konsekwencji realizacji koncepcji centrum usług płatniczych dla organizacji banków. Główna hipoteza artykułu jest następująca: pełna centralizacja systemów, procesów i czynności wewnątrzbankowych związanych z realizacją usług płatniczych doprowadzi do organizacyjnego podziału niektórych banków na instytucję depozytowo-kredytową oraz instytucję płatniczą. Formułowane w artykule wnioski wskazują na konieczność uwzględnienia w strategiach banków ich roli na krajowym, europejskim i globalnym rynku usług płatniczych, a także na potrzebę weryfikacji organizacji ich działalności, przy rozważeniu koncepcji pełnej centralizacji usług płatniczych i integracji wewnętrznych procesów związanych z ich realizacją. Efektem powyższych zmian może być pełne wyodrębnienie działalności w zakresie usług płatniczych ze struktury organizacyjnej niektórych banków, szczególnie w świetle regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary banks face a number of challenges arising from development of financial markets, globalization and the technological and communication revolution. These challenges comprise significant and multifaceted changes in the market for payment services, which affect the functioning of commercial banks, including indirectly their organization. The aim of this study is to assess the potential impact of the idea of payment services hub on changes in the organization of the banking business. To achieve this objective, the different forms of centralization and integration of the infrastructure and processes in the area of payment services were presented. Next, the reference to the consequences of the concept of payment services hub for the organization of banks was made. The hypothesis of this article is as follows: full centralization of intra-bank systems, processes and activities related to the execution of payment services, will lead to the organisational division of business of some banks to the deposit-credit institution and the payment institution. The findings formulated in the article point to the need to consider in the banks' strategies their role in a national, European and global payments market. They also show the need for a review of the organization of the banks' operation, taking into consideration the concept of full centralization of payment services and integration of internal processes associated with their implementation. These changes may result in full separation of business as service providers from the organizational structure of banks, especially under European regulations. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bareisis Z., 2011, Defining a Payment Services Hub, "Journal of Internet Banking and Commerce", April, vol. 16, no. 1.
 • Bradford T., Davies M., Weiner S., 2003, Nonbanks in the Payments System, Federal Reserve Bank of Kansas City.
 • Bradford T., Hayashi F., Hung C., Rosati S., Sullivan R. J., Wang Z., Weiner S. E., 2009, Nonbanks and Risk in Retail Payments: EU and U.S., [w:] E. M. Johnson (ed.), Managing Information Risk and the Economics of Security, Springer Publishing.
 • Capgemini, 2010, World Payments Report.
 • Ellis M., Babcock C., 2006, Payment Hubs: A Next Generation in Payment Infrastructure, "Financial Services Technology", issue 2, http://www.usfst.com/article/Payment-Hubs-A-Next- Generation-in-Payment-Infrastructure [data dostępu: 15.10.2013].
 • European Central Bank, 2000, EU Banks' Income Structure, April.
 • European Commission, 2009, Report on the Retail Banking Sector Inquiry, January 2007.
 • Govind A., D'Souza S., 2012, Trade and Cash Convergence: The Integrated Transaction Banking Platform, Cognizant, March, http://www.cognizant.com/InsightsWhitepapers/Trade-and-
 • Cash-Convergence-The-Integrated-Transaction-Banking-Platform.pdf [data dostępu: 15.06.2013].
 • Iwańczuk A., 2011, Wyzwania dla banków jako pośredników na rynku usług płatniczych, [w:] A. Gospodarowicz (red.), Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Janc A., 2004, Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji, Twigger, Warszawa.
 • Kawalec M., 2012, Centralizacja obsługi płatności - metoda na zwiększenie płynności finansowej banku i pozyskanie nowych klientów, "Miesięcznik Finansowy Bank", listopad.
 • Lavayssière B., 2009, Profit Earner or Cost Driver? A Combined View of Retail Banking and Payments, ECB, Capgemini, The Nederlandsche Bank, Frankfurt.
 • Leinonen H., 2000, Re-engineering Payment Systems for the E-world, Bank of Finland Discussion Paper No. 17.
 • Leinonen H., 2008, Payment Habits and Trends in the Changing E-landscape 2010+, Bank of Finland.
 • Nonbanks in the Payments System: European and U.S. Perspectives, 2007, European Central Bank Division, Federal Reserve Bank of Kansas City Working Paper No. 1.
 • Radecki L. J., 1999, Banks' Payments-Driven Revenues, Federal Reserve Bank of New York.
 • Solarz J. K., 2010, Metodologiczne aspekty projekcji rozwoju sektora bankowego w Polsce do roku 2030, [w:] J. Szambelańczyk (red.), Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030, SGH, Warszawa.
 • Sullivan R. J., Wang Z., 2007, Nonbanks in the Payments System: Innovation, Competition, and Risk - A Conference Summary, Federal Reserve Bank of Kansas City, "Economic Review", Third Quarter.
 • Yurcan B., 2011, Payment Hubs. Better Late Than Never, "Bank Systems and Technology", November.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326251

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.