PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 5 | nr 4 | 81--90
Tytuł artykułu

Zarządzanie zasobami ludzkimi w ujęciu ekonomii behawioralnej

Autorzy
Warianty tytułu
Human Resource Management in Terms of Behavioral Economics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kapitał ludzki zdaniem behawiorystów postrzegany jest jako potencjał tkwiący w ludziach. Uważają oni, że zasób ludzki w organizacji stanowią wartości niematerialne ucieleśnione w pracownikach, nie zaś sami ludzie. Ekonomia behawioralna podkreśla, że ludzie nie są własnością firmy, tylko ich możliwości i umiejętności postawione do dyspozycji pracodawcy na podstawie określonych stosunków prawnych, co legitymuje go do zarządzania tymi aktywami w sposób racjonalny. Ujęcie behawioralne ekonomii podkreśla także aspekty rozwojowo-perspektywiczne kapitału ludzkiego, które mogą ujawnić się w zasobie pracowniczym dopiero w przyszłości. Mogą być nimi między innymi: uświadamianie posiadanych zdolności, wewnętrzne aspiracje, motywy działania. Gospodarowanie kapitałem ludzkim to nic innego jak rozpoznanie odpowiednich cech posiadanego wewnątrz firmy potencjału pracowniczego i prawidłowe jego wykorzystanie. W konsekwencji przynieść to może wymierne korzyści dla organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Behaviourists believe human capital is seen as the potential in people. They believe that the human resource in the organization are intangible assets embodied in the employees, not the people themselves. Behavioral economics emphasizes that people aren't owned by the company, only their abilities and skills made available to the employer on the basis of certain legal relations which holds it to manage these assets in a rational way. Recognition of behavioral economics also highlights the aspects of development and human capital perspective, which appear in the may resource Staff in the future. These may be limited to: raise, awareness of capacity, internal aspirations, motives. Human capital management is nothing but a recognition of the relevant characteristics of the potential held within the company Staff and correct its use. As a consequence, it can bring tangible benefits to the organization. (original abstract)
Rocznik
Tom
5
Numer
Strony
81--90
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poczta Polska S.A.
Bibliografia
 • 1. M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • 2. E. D. Beinhocker, The Origin of Wealth. The Radical Remaking of Economics and What it Means for Business and Society, Harvard Business School Press, Boston 2006.
 • 3. M. Blaug, Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • 4. C. Camerer, G. Loewenstein, Prospect theory In the Wild: Evidence from the field, [...] Advances In Behavioral Economics, University Press Princeton, New York 2002.
 • 5. B. Czarniawska, Motywacyjne problemy zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1980.
 • 6. S. R. Domański, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Spis, Warszawa 1993.
 • 7. M. Kostera, Zarządzanie personelem, Wydanie 5, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2006.
 • 8. T. Kowalski, Proces formułowania oczekiwań a teoria cyklu wyborczego. Implikacje dla polityki gospodarczej, prace habilitacyjne 3, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2001.
 • 9. B. Kożuch, Inwestowanie w kapitał ludzki a rozwój gospodarki, [w:]. Przedsiębiorczość i konkurencyjność, pod red. J. Kotowicz-Jawor, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 • 10. T. Kruszewski, Problem kapitału ludzkiego w myśli ekonomicznej, " Gospodarka w Praktyce i Teorii", Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Nr 1/2000.
 • 11. Pod red. M. Juchnowicz, Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 • 12. T. Mądrzycki, Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1977.
 • 13. J. Polowczyk, Elementy ekonomii behawioralnej w dziełach Adama Smitha, "Przegląd Organizacji" Nr 4/2010.
 • 14. B. Reddin, Testy dla menedżerów stawiających na efektywność, Oficyna Wydawnicza Alma-Press, Warszawa 1993.
 • 15. Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, pod. Red. A. Szałkowskiego, Poltext, Warszawa 2002.
 • 16. T. W. Schultz, Investing In People: The Economics of Population Quality, University of California, Berkley 1981.
 • 17. T. W. Schultz, Investment In Human Capital. American Economic Review, Vol. 51.
 • 18. P. Senge, Piata dyscyplina. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • 19. S. Tokarski, Kierowanie ludźmi, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, Koszalin 1998.
 • 20. S. Tokarski, Psychologia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995.
 • 21. J. B. Watson, Behawioryzm oraz psychologia, jak widzi ją behawiorysta, Biblioteka Klasyków Psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
 • 22. W. Wosińska, Kierowanie ludźmi w świetle psychologii społecznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Nr 801, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Kraków-Katowice 1985.
 • 23. www.encyklopedia.naukowy.pl.behawioryzm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326305

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.