PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | nr 283 Struktura społeczno-zawodowa a ruchliwość społeczna i przestrzenna ludności w Polsce | 171--244
Tytuł artykułu

Migracje a osiągnięcia społeczno-zawodowe

Warianty tytułu
Migrations and soci-occupational achievements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dotychczasowych badaniach migracje traktowane były najczęściej jako zjawisko przestrzenno-demograficzne, a więc zwracano uwagę na fakt zmiany przestrzennego położenia jednostki lub zespołu osób oraz wynikających stąd konsekwencji dla rozmieszczenia i struktury demograficznej ludności. Zdecydowanie rzadziej dostrzegano społeczne aspekty procesu migracji i to zarówno w zakresie uwarunkowań, jak konsekwencji. Tym czasem przeniesienie się do nowego miejsca zamieszkania może i często pociąga za sobą zmiany różnych elementów sytuacji życiowej migrantów, głownie ich położenia Społecznego. Coraz powszechniejsze jest zresztą przekonanie, że decyzje o zmianie miejsca zamieszkania są podejmowane przez jednostki w celu osiągnięcia zamierzonego efektu, w nadziei poprawy materialnych i pozamaterialnych warunków życia. To szersze ujęcie migracji, ta humanistyczna - jak ją określa A.Jagielski - koncepcja migracji wyznacza o wiele szersze pole badawcze i stwarza większe możliwości poznania rzeczywistych uwarunkowań migracji oraz ich następstw dla migrantów i ich rodzin, a także dla społeczności lokalnych, regionalnych i całego społeczeństwa. Te okoliczności dostatecznie uzasadniają celowość, a nawet konieczność badań społecznych aspektów migracji, w tym wpływu migracji na sytuację społeczno-zawodową migrantów i ich rodzin. Mimo ogromnego znaczenia i dużej wartości poznawczej tej metody badania migracji, jest ona mało rozpowszechniona. Z tego względu ocenie wpływu migracji na sytuację społeczno-zawodową migrantów poświęcano przez wiele lat jedynie marginesowe rozważania.(fragment tekstu)
EN
In the course of the hitherto students in Poland, migrations have been treated most frequently as a spatial-demographic phenomenon, and hence most attention was paid to the feat of change in spatial location of an individual or group of persons and its consequences for population distribution and its demographic structure. Social aspects of miGration process were rarely appreciated, both in the aspect of its conditioning and consequences. However, moving to the new place of residence can, and often does result in changes of different element of life situation of migrants. Air of this work was to define the impact exerted by the precedent changes of the place of residence on the occupational status and the levels of incomes coming from work at the time of investigation. Emphasis was put on treating migration as one of many factors determining the process of socio-occupational achievements. Analysis of regression proved to be useful at the fulfillment of this task. Indispensable statistical integration was depleted from all-Polish study in living conditions and demands of polish society, which was carried out in 1982 by the Institute et philosophy and Sociology at the Polish Academy of Sciences. (short original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Centralny Program Badań Podstawowych 09.1"Uwarunkowania demograficzne rozwoju społeczno-gospodarczego Polski" -okres realizacji 1986-1990.
 • Chmielewska B., Społeczne uwarunkowania i konsekwencje migracji i zasiedzenia, WSE, Słupsk 1981.
 • Chmielewska B., Społeczno-ekonomiczne i kulturalne uwarunkowania i konsekwencje zasiedzenia w środowiskach mieszkalnych na Pomorza Środkowego , Centralne Archiwum Badań P.W, 11.5, nr 288 Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1980.
 • Domański H., Klasyfikacja zawodów jako narzędzie analizy systemu uwarstwienia społecznego, "Studia Socjologiczne" nr 2 1983.
 • Domański H., Zasady dystrybucji dochodów w działaniach gospodarki. "Studia Socjologiczne" nr 1 1985.
 • Jagielski A., O problematyce i metodologii badań migracyjnych "Studia Demograficzne" nr 4, 1981.
 • Ochocki A., Wpływ migracji na rozmieszczenie zasobów pracy w latach 1970-1983. Monografie i Opracowania, nr 221/8 ,Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa, 1986.
 • Michałowska M., Ochocki A., Strzelecki Z., Witkowski J., Migracje a mobilność i dzietność osób z wyższym wykształceniem w Polsce, "Studia Demograficzne" nr 2 1981.
 • Michałowska M., Ochocki A., Strzelecki Z., Witkowski J., Związki między mobilnością przestrzenną i towarzyszącymi jej zmianami społeczno-zawodowymi a procesem reprodukcji w rodzinach osób z wyższym wyksztalceniem. Centralne Archiwum Badań P.W, 11.5, raport cząstkowy nr 257, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa, 1980.
 • Pilipow-Ostrowska A., Ruchliwość zawodowa i jej konsekwencje.[w:] Zróżnicowanie społeczne, pod red. W. Wesołowskiego, Ossolineum, Wrocław 1970.
 • Pohoski M., Proces osiągnięć społeczno-zawodowych w Polsce.[w:]Tendencje rozwoju społecznego GUS, Warszawa 1979.
 • Pohoski M., Ruchliwość społeczna a nierówności społeczne. "Kultura i Społeczeństwo", nr 4 1983.
 • Problem Węzłowy nr 11.5. "Optymalizacja struktur i procesów demograficznych w Polsce Ludowej"- rozwiązywany w latach 1976-1980.
 • Problem Węzłowy nr 11.5." Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski" - rozwiązywany w latach 1981-1985.
 • Słomczyński K.M., Kacprowicz G., Skale zawodów , PAN, IFiS, Warszawa 1979.
 • Szyfer A., Szczepkowska B., Społeczno-ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania i konsekwencje mobilności terytorialnej ludności woj. Olsztyńskiego na przykładzie wybranych gmin. , Centralne Archiwum Badań P.W, 11.5, nr 285 Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa, 1980.
 • Witkowski J., Bezpośredni wpływ migracji na sytuację społeczno-zawodową migrantów i ich rodzin, SGPiS, Warszawa 1989.
 • Witkowski J., Migracje a ruchliwość społeczna ludności w Polsce" Monografie i Opracowana" nr 196/5, Instytut Statystki i Demografii SGPiS, Warszawa 1986.
 • Witkowski J., Raport syntetyczny kierownika tematu 11.5.5.09 Związki pomiędzy mobilnością i towarzyszącymi jej zmianami społeczno-zawodowymi a procesami reprodukcji w rodzinach z wyższym wykształceniem,[w:] Biuletyn Rządowej Komisji Ludnościowej nr 28, 1981, oraz Centralne Archiwum Badań P.W, 11.5, raport cząstkowy nr 257 Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa, 1980.
 • Zagórski K., Zmiany struktury i ruchliwość społeczno-zawodowa w Polsce. Statystyka Polski GUS, Warszawa 1976.
 • Zdrojewski E., Syntetyczny raport kierownika tematu 11.5.5.15 Społeczno-ekonomiczne i kulturalne uwarunkowania i konsekwencje mobilności terytorialnej na Pomorzu Środkowym.[w:]Biuletyn Rządowej Komisji Ludnościowej nr 28, 1981.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326313

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.