PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | nr 283 Struktura społeczno-zawodowa a ruchliwość społeczna i przestrzenna ludności w Polsce | 111--170
Tytuł artykułu

Bezpośredni wpływ migracji na sytuację społeczno-zawodową migrantów i ich rodzin

Warianty tytułu
Direct impact of migration on the socio-occupational situation of migrants and thier families
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozważając związek migracji z ruchliwością społeczną należy mieć na uwadze. że położenie społeczne migranta może się zmienić zaraz po przeniesieniu się do nowej miejscowości zamieszkania albo dopiero po pewnym czasie. W pierwszym przypadku., zmiany sytuacji społecznej wiążą się bezpośrednio z migracją i są jej następstwem. Nie oznacza to jednak, że rola migracji w procesie indywidualnej ruchliwości społecznej kończy się z chwilą zmiany miejscowości zamieszkania. Nowe środowisko stwarza często dodatkowe możliwości przemieszczania się w strukturze społecznej, które są wykorzystywane po upływie pewnego czasu od momentu migracji. Zmiany sytuacji społeczno-zawodowej tego typu są pośrednio związane z migracją. Ten rodzaj związku migracji z ruchliwością społeczną jest trudny do ,ustalenie w sposób empiryczny i prawie nie jest badany, a najczęściej łączy się go razem ze zmianami bezpośrednimi, czyli ocenia się łączny wpływ migracji na sytuację społeczną migranta. Taka metodyka stosowana jest przede wszystkim w klasycznych badaniach ruchliwości społecznej. Sposób tan stosowano także w analizie powiązań migracji z wewnątrzpokoleniową ruchliwością społeczno zawodową. Wydaje się jednak, że podejście to, chociaż niezbędne, przy ocenie ruchliwości społecznej migrantów, nie jest wystarczające, gdy chcemy ustalić rolę migracji w kształtowaniu sytuacji społeczno-zawodowej migrantów i ich rodzin. Z tego powodu, w niniejszym opracowaniu podejmujemy próbę określenia bezpośredniego wpływu migracji na sytuację społeczno-zawodową migrantów. Przypuszczamy bowiem, że migracje stanowią czynnik stymulujący te przemiany, a zatem interesować nas będzie w jakiej mierze migrację wyzwalają poszczególne rodzaje ruchliwości społecznej i sprzyjają zmianom sytuacji społeczno-zawodowej migrantów. (fragment tekstu)
EN
In the present work there has been undertaken an attempt to examine end reveal the impact exerted by migration on the socio-occupationa1 situation of migrants and their fami1ies immedistely after their change of place of residence. The discussion was based on the results of study in popu1ation migrations on the ground of all-Polish sample survey of households, which was carried out in the third quarter of 1983. Persons, acknowledged as migrants /in the examined households/ ware those, who really had moved to a given place of residence in years 1970-1983, and were least 15 at the time of migration. 2,065 persons met those conditions. Comparison of their socio-occupational situations immediately before and after their change of the place of residence allowed to evaluate the impact of migration on the situation of migrants and their families. Following factors served as attributes of socio-occupational situation elf migrants: source of maintenance, work status /economical activity/, sociooccupational group, place /firm/ division and sector of employment, dwelling conditions and eight components of working conditions basic aim of the study was appointing, whether, and to went extant migrations stimulate changes in different elements of socio-occupational situation of migrants. (short original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Chmielewska B., Społeczne uwarunkowania i konsekwencje migracji i zasiedzenia, WSP, Słupsk 1981.
 • Michałowska M., Ochocki A., Strzelecki Z., Witkowski J., Migracje a mobilność pracownicza i dzietność osób z wyższym wykształceniem, "Studia Demograficzne r2, 1981.
 • Michałowska M., Ochocki A., Strzelecki Z., Witkowski J., Związki pomiędzy mobilnością przestrzenną i towarzyszącymi jej zmianami społeczno-zawodowymi a procesie produkcji w rodzinach osób z wyższym wykształceniem, Raport cząstkowy z tematu 11.5.9. nr 27 Centralne Archiwum Badań PW, 11.5, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1980.
 • Ochocki A., Metodologiczne problemy badania migracji ludności na podstawie obserwacji gospodarstw domowych.[w:]Teoretyczne i metodologiczne problemy badania różnych form migracji ludności Polski, Koszalin 1984.
 • Ochocki A., Wpływ migracji na rozmieszczenie zasobów pracy w latach 1970-1983, "Monografie i Opracowania", SGPiS, nr 221/8, Warszawa 1986.
 • Witkowski J., Migracje a ruchliwość społeczna ludności w Polsce. "Monografie i Opracowania" nr 195/5, SGPiS, Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa 1986.
 • Witkowski J., Bezpośredni wpływ migracji na sytuację społeczno-zawodową migrantów i ich rodzin. Raport merytoryczny nr 103 z tematu 11.5.3.03. Archiwum badań PW 11.5, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
 • Witkowski J., Ruchliwość pracownicza osób z wyższym wykształceniem, "Monografie i Opracowania" nr 121, SGPiS, Warszawa .
 • Witkowski J., Syntetyczny raport kierownika tematu 11.5.5.09, Biuletyn Rządowej Komisji Ludnościowej nr 28, 1981.
 • Witkowski J., Migracje jako element ruchliwości społecznej i pracowniczej.[w:]Narodowy Spis Powszechny jako źródło informacji i migracjach." Biblioteką Wiadomości Statystycznych", GUS, WARSZAWA 1979.
 • Witkowski J., Ruchliwość wysoko kwalifikowanych kadr w Polsce, KiW, Warszawa 1986.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326315

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.