PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 6 | nr 4 | 72--87
Tytuł artykułu

Turystyka i rekreacja dzieci i młodzieży jako szansa podnoszenia aktywności turystycznej w regionach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tourism and Recreation of Children and Youth as the Opportunity to Increase Tourism Activity in Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu była próba wyodrębnienia czynników decydujących o rozmiarach uczestnictwa dzieci i młodzieży w różnych formach turystyki organizowanej przez PTTK oraz zbadanie działalności programowej oddziałów i kół PTTK, które wydają się mieć kluczowe znaczenie z punktu widzenia podnoszenia aktywności turystycznej w regionach. Istotnym celem było zbadanie czy funkcjonowanie Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych PTTK w macierzystych regionach ma wpływ na wzrost aktywności turystycznej. W celu uzyskania informacji na temat roli turystyki w podnoszeniu aktywności turystycznej regionu przeprowadzono badania ankietowe na grupie uczniów uprawiających turystykę w SKKT PTTK. Celem badań była diagnoza stanu aktywności turystycznej dzieci i młodzieży - członków SKKT PTTK. Motywami, które przyciągnęły dzieci i młodzież do podjęcia działalności turystyczno-krajoznawczej były: chęć zabawy, możliwość odprężenia się po nauce oraz możliwość zdobycia nowych umiejętności i wiadomości oraz technik turystycznych. Badania wykazały, że dzieci i młodzież szkolna najczęściej poświęcają na aktywność turystyczną od 2 do 10 godzin tygodniowo, w przeważający stopniu odbywa się to w weekendy. Na udział w turystyce dzieci i młodzieży wpływa fakt, że zajęcia są interesujące. Wśród form turystyki organizowanej przez Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne PTTK dominuje udział w wycieczkach. Formy turystyki jakie oferują w działalności koła SKKT PTTK przeważa turystyka piesza: nizinna i górska. Dużą popularnością cieszy się też imprezy na orientację.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the present article was an attempt to individuate factors which determine the extent of children and adolescents participation in various forms of tourism organized by PTTK (Polish Tourist and Sightseeing Society) and departments and clubs, which seems to have a vital meaning from the perspective of increasing tourism activity in the regions. A significant objective was to examine whether the functioning of Sightseeing and Tourist School Clubs PTTK (Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne PTTK) in home regions influences the growth of tourism activity. In order to obtain information on the part that tourism plays in increasing tourism activity of a region, the surveys were carried out among the group of students engaged in SKKT PTTK tourism. The objective of the study was to evaluate the tourism activity condition among children and adolescents - SKKT PTTK members. The motives that encouraged children and adolescents to engage in tourism and sightseeing activity were: willingness to play, opportunity to relax after studying and the possibility to acquire new skills and knowledge, and tourism techniques as well. The study revealed that children and school children most frequently devote between 2 and 10 hours weekly on tourism activity, especially at the weekends. The participation of children and adolescents in tourism is influenced by the fact that the activities are interesting. Taking part in tours is dominant among the forms of tourism organized by the Sightseeing and Tourism School Clubs PTTK. Most common among the forms of tourism offered by the SKKT PTTK clubs is: hiking tourism: lowland and mountain. Orientation events were also very popular.(original abstract)
Rocznik
Tom
6
Numer
Strony
72--87
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Awedyk M. (2008), Wiek turysty jako czynnik rozwoju pozaeuropejskiej turystyki poznawczej. W: R. Grzywacz (red.), Turystka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów.
 • 2. Bezluska A. (2010), Rodzinne uwarunkowania aktywności turystycznej i rekreacyjnej studentów PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim. W: W. Staniewska -Zątek, A. Wołoszyn (red.), Turystyka i rekreacja w regionie. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski.
 • 3. Czajka S. (1974), Z problemów czasu wolnego, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa.
 • 4. Dąbrowski A., Rowiński R. (2006), Turystyka i rekreacja dzieci i młodzieży jako szansa wzrostu konkurencyjności regionów-w świetle wyników badań. W: D. Dudkiewicz, F. Midura, E. Wysocka (red.), Turystka i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu. ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 • 5. Drygas W. (2001), Ocena aktywności fizycznej mieszkańców sześciu krajów europejskich. Projekt ,,Bridging East - West Heath Gap". Medicina Sportiva, vol. V.
 • 6. Grzywacz R. (2008), Turystka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów.
 • 7. Ignasiak-Szulc A. (2009), Turystyka jako czynnik konkurencyjności regionu na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. W: M. Haffer, W. Karaszewski (red.), Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • 8. Jagier A. (1999), Systematyczna aktywność ruchowa i jej korzystne fizjologiczne efekty dla organizmu. WSP w Rzeszowie, Rzeszów.
 • 9. Lubowicz Z. (1995), Aktywność turystyczna uczniów szkół ponadpodstawowych w 1994 i w okresie zimowej przerwy semestralnej w 1995 roku. Instytut Turystyki, Warszawa.
 • 10. Łopaciński K. (1986), Aktywność turystyczna młodzieży akademickiej. Problemy Turystyki, Instytut Turystyki, nr 2, Warszawa.
 • 11. Mandziuk M., Tellos J. (2005), Rodzinne uwarunkowania rekreacji ruchowej studentów PWSZ w Białej Podlaskiej. W: Z. Kubińska, B. Bergier (red.), Rekreacja ruchowa w teorii i praktyce. PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
 • 12. Marciniak G. (2007), Stan zdrowia ludności Polski w przekroju terytorialnym w 2004 roku. GUS, Warszawa.
 • 13. Różycki P. (2001), Miejsce turystyki w sposobie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży szkół ponadpodstawowych Krakowa, Folia Turistica, nr 10, Kraków.
 • 14. Wnuk-Lipiński E. (1972), Praca i wypoczynek w budżecie czasu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 • 15. Woźniak A. (2010), Czas wolny a rekreacja ruchowa w ujęciu teoretycznym. W: W. Siwiński, R.D. Taubera, E. Much-Szajek (red.), Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko- gastronomicznych, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326385

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.