PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 5 | nr 4 | 47--63
Tytuł artykułu

Tendencje na współczesnych rynkach usług portowych

Warianty tytułu
Trends in Contemporary Port Services Markets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza problematykę funkcjonowania współczesnych rynków usług portowych. Rozwój międzynarodowych łańcuchów dostaw, postęp techniczny i procesy integracyjne w żegludze morskiej, rozwój konteneryzacji, nasilająca się konkurencja na rynkach portowych, wymogi ochrony środowiska naturalnego powodują konieczność dostosowywania się portowych usługodawców do zmieniających się oczekiwań i wymagań klientów, zarówno gestorów ładunków, jak i przewoźników, zwłaszcza morskich. Ich działania dostosowawcze wiążą się z podejmowaniem inwestycji służących zapewnieniu odpowiedniego potencjału do obsługi ładunków, pasażerów i środków transportu, wymaganej jakości oferowanych usług, ale także z właściwą organizacją portowych ośrodków podażowych i prowadzą do budowania ich konkurencyjności. Zarówno czynniki związane z otoczeniem portów morskich, jak i te o charakterze wewnątrzportowym wpływają na zmiany w relacjach podaży i popytu na rynkach usług portowych. Współczesne rynki usług portowych charakteryzują pewne zjawiska świadczące o ich zmianach i rozwoju. Celem artykułu jest przedstawienie istoty rynku usług portowych oraz jego powiązań z otoczeniem, które ulegając bardzo szybkim i poważnym zmianom, tworzy nowe warunki funkcjonowania portowych ośrodków podażowych oraz całych rynków usług portowych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article describes the issues associated with functioning of contemporary seaport services markets. The growth of international supply chains, technical progress and the integration processes in shipping, growth of containerization, increasing competition in the seaport services markets and environmental protection regulations make it necessary for port service providers to adapt to the changing expectations and requirements of their customers, both shippers and, especially maritime, carriers. Thus, the activities they undertake are associated with making investments to ensure an adequate capacity to handle cargo, passengers and means of transport, required quality of service, but also with appropriate organization of port supply centres and lead to an improvement of their competitiveness. Both the factors associated with the external and internal environment of seaports affect the changes in the relationship between the supply and demand on port services markets. Contemporary port services markets are characterized by certain phenomena which can be a sign of their adaptation and development. The aim of this article is to present the essence of the port services market and its relationship with the environment, which subject to rapid and significant changes, creates new conditions for the operation of port supply centres and the entire port services market. (original abstract)
Rocznik
Tom
5
Numer
Strony
47--63
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • 1. Bernacki D., Korzyści skali, zakresu i masowości w transporcie morskim, (w:) Porty morskie i żegluga w systemach transportowych, red. nauk. J. Dąbrowski, T. Nowosielski, ITiHM, Gdańsk 2014.
 • 2. Brdulak H., Analiza polskiego rynku TSL w 2006 roku, "Rzeczpospolita" 2007, nr 137, dodatek "LTS Logistyka Transport Spedycja" 2007, nr 2.
 • 3. Brdulak H., Stan i kierunki rozwoju usług TSL w Polsce, (w:) Modelowanie procesów i systemów logistycznych, część V, pod red. M. Chaberka, A. Jezierskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu Lądowego" nr 32, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 • 4. Ekonomika portów morskich i polityka portowa, pod red. L. Kuźmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 • 5. Fuzje armatorów to wzmacnianie ich pozycji na rynku, www.gospodarkamorska.pl
 • 6. Grzelakowski A., Czynniki i uwarunkowania rozwoju transportu morskiego w relacjach bałtyckich, (w) Bałtycki rynek żeglugowy, pod red. H. Salmonowicza, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2008.
 • 7. Grzelakowski A. S., Konkurencja międzyportowa, "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1997, nr 2.
 • 8. Grzelakowski A. S., Rynki usług portowych (funkcjonowanie, wartościowanie, regulacja), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1983.
 • 9. Grzelakowski A. S., Systemowo-regulacyjne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju portów morskich, (w:) Funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich w świetle zapisów "Zielonej Księgi" polityki morskiej Unii Europejskiej, pr. zbior. pod red. K. Chwesiuka, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2007.
 • 10. Grzelakowski A. S., Wpływ koniunktury gospodarczej na rynki usług portowych (aspekty metodologiczne), (w:) Koniunktura w gospodarce światowej a rynki żeglugowe i portowe, pr. zbior. pod red. H. Salmonowicza, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2009.
 • 11. Grzelakowski A. S., Matczak M., Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Podstawowe zagadnienia, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2006.
 • 12. Grzelakowski A. S., Matczak M., Współczesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2012.
 • 13. Klimek H., Funkcjonowanie rynków usług portowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 • 14. Klimek H., Usługi portowe jako przedmiot wymiany na rynku, (w:) Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, tom II, red. nauk. A. Panasiuk, K. Rogoziński, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług" nr 20, Szczecin 2008.
 • 15. Klimek H., Dąbrowski J., Funkcja logistyczna portów morskich, "Logistyka" 2012, nr 4.
 • 16. Kompendium wiedzy o logistyce, pod red. E. Gołembskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • 17. Konsolidacje w przewozach kontenerowych będą się nasilać, www.gospodarkamorska.pl
 • 18. Korki w portach azjatyckich, www.gospodarkamorska.pl
 • 19. Misztal K., Społeczna odpowiedzialność portów morskich, (w:) Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, pod red. M. Bąka i P. Kulawczuka, IBnDiPP, Warszawa 2008.
 • 20. Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, red. K. Misztal, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 • 21. Parasuraman A., Zeithaml V. A., Berry L., A conceptual model of service quality and its implications for future research, "Journal of Marketing" 1985, No 3.
 • 22. Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie-przemiany-rozwój, red. nauk. D. Rucińska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 • 23. Review of Maritime Transport 2013. Report by the UNCTAD Secretariat, New York and Geneva 2013.
 • 24. Rucińska D., Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 • 25. Rutkowski K., Wpływ zmian preferencji klientów na rynek usług logistycznych. Przykład zintegrowanych pakietów usług logistycznych, (w:) Wspólna Europa. Szanse i zagrożenia dla transportu, pr. zbior. pod red. W. Januszkiewicza, Warszawa 1995.
 • 26. Szwankowski S., Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326421

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.