PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 26 | nr 99 | 95--105
Tytuł artykułu

Przesłanki kreowania wiedzy w organizacji w świetle wyników badań

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Conditions for Knowledge Creation in the Organization in the Light of the Results of Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne organizacje funkcjonujące w warunkach zmienności otoczenia muszą brać udział w kreowaniu rzeczywistości w sposób aktywny, powinny zatem kreować wiedzę. Organizacje muszą wiedzieć, jak kreować nowe produkty, usługi, nowe metody pracy, zrozumieć, w jaki sposób tworzona jest nowa wiedza. Proces tworzenia wiedzy to zespół specyficznych działań i inicjatyw, które są podejmowane przez przedsiębiorstwo w celu poprawy jakości i ilości zasobów wiedzy organizacyjnej. Dlatego organizacje poszukują nowych rozwiązań umożliwiających jej efektywne zdobywanie, tworzenie i wykorzystywanie zarówno na poziomie jednostek, jak i całej organizacji. Rosnące znaczenie wiedzy w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, dostrzegane zarówno przez badaczy, jak i praktyków gospodarczych przełożyło się na próby stworzenia różnych teorii, koncepcji, metod i technik, które mają wyjaśniać istotę, znaczenie oraz praktyczne zastosowania wiedzy w procesie zarządzania. W artykule zawarto wyniki badań związane z procesami kreowania wiedzy w organizacjach, będących laureatami Polskiej Nagrody Jakości. (abstrakt oryginalny)
EN
Modern organizations operate in ambient conditions, volatility must participate in creating reality in an active way, should therefore create knowledge. Organizations need to know how to create new products, services, new ways of working, understand how new knowledge is create. The process of knowledge is a set of specific actions and initiatives that are being taken by the company to improve the quality and quantity of knowledge organization. Therefore, organizations are looking for new solutions to its effective acquisition, development and exploitation both at the individual and the organization. The growing importance of knowledge in the management of the enterprise, recognized by both the researchers and business practitioners resulted in attempts to create a variety of theories, concepts, methods and techniques to explain the essence, meaning and practical application of knowledge in the management process. The article contains the results of studies related to the processes of knowledge creation in organizations who are the winners of the Polish Quality Award.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Brdulak J.J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 • Comite Europeen de Normalisation [CEN], 2004, European guide to good practice in Knowledge Management - Part 5: KM Terminology.
 • Daum J., Intangible Assets and Value Creation, Wiley, Chichester, 2003.
 • Kaczmarek B., Kapitał intelektualny a wartość przedsiębiorstwa, [w:] E. Urbańczyk (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, Aktualny stan i perspektywy rozwoju, Kreos, Szczecin 2003.
 • Klincewicz K., Knowledge Management. Development, Diffusion and Rejection, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 • Korenik S., Budowa GOW w przekroju regionów jako wyzwanie dla procesów integracji krajów Unii Europejskiej, [w:] L. Kwieciński (red.), Innowacyjny jednolity rynek - wyzwaniem dla wymiaru gospodarczego Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, 2007.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 • Nonaka I. Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 • Nonaka I., Takuechi H., The Knowledge - Creating Company, Oxford University Press, USA, 1995.
 • Rybak M., Budowanie potencjału konkurencyjności, [w:] M. Rybak (red.), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003.
 • Skrzypek A., Managing Knowledge in conditions of changing surroundings, [w:] E. Skrzypek (red.), Improving organizations in Knowledge Society, Wyd. UMCS Lublin, 2011.
 • Skrzypek A., Uwarunkowania i konsekwencje jakości wiedzy organizacyjnej, "Problemy Jakości" 2013, nr 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326465

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.