PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 26 | nr 99 | 119--130
Tytuł artykułu

Zarządzanie proekologiczne truciznami występującymi w środowisku naturalnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Eco-Friendly Management of Poisons Found in Natural Environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące zarządzania proekologicznego truciznami występującymi w środowisku naturalnym i powodującymi jego degradację. Uwzględniono także główne źródła emisji zanieczyszczeń oraz zagrożeń ekologicznych. Biorąc pod uwagę fakt, że człowiek egzystuje w środowisku naturalnym, uwzględniono oddziaływanie wybranych trucizn na organizm człowieka. Pomimo znacznej świadomości i edukacji ekologicznej społeczeństwa, do środowiska nadal trafiają substancje, przedmioty, trucizny, które powodują jego degradację. Wprowadzenie odpowiednich dyrektyw przez Unię Europejską i zarządzeń Ministra Środowiska pozytywnie wpływa na jakość środowiska, w którym żyjemy. Jednak fakt istnienia zagrożeń ekologicznych jest nadal niepodważalny. Korzystając z dóbr środowiska należy koniecznie pamiętać o zasadach zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
The study presents issues relating to eco-friendly management of poisons found in the natural environment that cause its degradation. It also considers the main sources of pollution and ecological threats. Since a human being exists in the natural environment, we have taken into account the influence of chosen poisons on a human body. Despite considerable ecological awareness and education of the society, still substances, objects and poisons reach the natural environment degrading it. Implementing proper directives by the European Union and resolutions by the Minister of the Environment has a positive influence on the quality of the environment we all live in. Nonetheless, the fact that ecological threats exist is unchangeably indisputable. When taking advantage of the benefits of the natural environment, one must remember about the principles of sustainable development.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • European Innovation Scoreboard (EIS) 2009 Comparative analysis of innovation performance, Pro Inno Europe Paper, Nr 15 MNiSW, Polska w rankingu European Innovation Scoreboard 2009 http://www.nauka.gov.pl/nauka/innowacyjnosc/aktual-nosci/artykul/polska-w-rankingu-european-innovation-scoreboard- 2009.
 • Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Łunarski J., Zarządzanie środowiskiem, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2002.
 • Maudhton G., Hunter C., Sustainable Cities, Regional Policy Development Series 7, JKP, London 2010.
 • Mazur-Wierzbicka E., Ile kosztuje zarządzanie proekologiczne, "Przegląd Organizacji", nr 3/2006.
 • Mazur-Wierzbicka, E., Wpływ SZŚ na osiągane przez przedsiębiorstwa efekty rzeczowe i ekologiczne, "Problemy Ekologii", nr 1/2007.
 • Paustenbach D.J., Finley B.L., Lu E.T., Brorby G.P., Sheehan P.J., Environmental and occupational health hazards associated with the presence of asbestos in brake linings and pads (1900 to present): A "sta-te-of-the-art" review, "Journal of Toxicological and Environmental Health B", 7/2004.
 • Pawłowski A., Teoretyczne uwarunkowania rozwoju zrównoważonego. "Rocznik Ochrony Środowiska", Wyd. Środkowo-Pomorskie Tow. Nauk. Ochr. Środ., Koszalin, 11, 2009.
 • Płowiec U., Polska i Unia Europejska. Stan obecny i wyzwania na przyszłość, Agencja Wyd. Placet 2010.
 • Polszakiewicz B., Równoważenie polskiej gospodarki w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Z. Dach (red.), Gospodarka Polski na przełomie wieków, PTE, Kraków 2002.
 • Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2005.
 • Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007.
 • Przegląd wybranych instrumentów ochrony środowiska, "Prawo i Środowisko", nr 4/2005.
 • Seńczuk W., Toksykologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
 • Szymańska A., Ekoinnowacje czy mądry Polak po szkodzie?, Ekomanager, nr 2/2010.
 • Woźniak L., Ziółkowski B., 2007, Zarządzanie ekoinnowacyjnością, "Eko-partner, Jakość Zarządzanie Środowisko", nr 2/2007.
 • Zacher L.W., Bezpieczeństwo ekologiczne i społeczne, [w:] M. Bożek, M. Troszyński (red.), Europa - kontynent ryzyka?, AON, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326487

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.