PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 26 | nr 99 | 131--141
Tytuł artykułu

Zmiany w rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego na potrzeby budżetu zadaniowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in the Accounting of Local Government Units for the Purpose of Task Budgeting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany zachodzące w jednostkach samorządu terytorialnego mają na celu poprawę efektywności wykorzystania ograniczonych zasobów. Coraz częściej wykorzystywane są w nich nowoczesne instrumenty zarządzania stosowane w organizacjach prywatnych. Jednym z takich instrumentów jest budżet zadaniowy, który od kilku lat wdrażają polskie gminy. Jego zastosowanie wymaga szeregu zmian m.in. w obowiązującym systemie ewidencji i rejestracji operacji gospodarczych. Modyfikacje tego systemu powinny dążyć do przyjęcia zasady memoriałowej oraz do wprowadzenia nowych układów ewidencji kosztów, które dostarczałyby informacji na temat kosztów wykonania konkretnego zadania.(abstrakt oryginalny)
EN
Changes in local government units are designed to improve the efficiency of scarce resources usage. More and more often, local authorities use the same tool of modern management as in private organizations are used. A task budget is one of these instruments which Polish communes have been implementing for several years. Its use requires a number of changes, for example in current record and business transactions registration. The modifications introducing to this system should strive to adopt the accrual basis and the introduction of new cost accounting systems that would provide the information of the particular task cost.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, LexisNexis, Warszawa 2002.
 • Dylewski M., Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele, Difin, Warszawa 2007.
 • Filipiak B., Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. DIFIN, Warszawa 2009.
 • Jastrzębska M., Zarządzanie finansami gmin - aspekty teoretyczne. Wyd. UG, Gdańsk 1999.
 • Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Kożuch A.J., Rachunek kosztów działań jako wsparcie dla tworzenia budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria Studia i Materiały nr 30/2010.
 • Kożuch A.J., Zmiany w rachunku kosztów i ich wpływ na sprawność i efektywność działania jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego nr 23, Ostrołęka 2009.
 • Nowak E., Leksykon rachunkowości, PWN, Warszawa 1996.
 • Nowak W.A., Rachunkowość sektora publicznego, PWN, Warszawa 1998.
 • Owsiak S., Budżet zadaniowy, PWE Warszawa 2002.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2010 nr 128, poz. 861.
 • Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009, Dz.U. nr 157 poz. 1240.
 • Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Zysnarska A., Rachunkowość budżetowa w świetle koncepcji prawdziwego i wiernego obrazu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326497

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.