PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 26 | nr 99 | 187--199
Tytuł artykułu

Konkurencyjność przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Companies Competitiveness of the Agri-Food Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę określenia czynników konkurencyjności polskich przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego. Opracowanie zawiera prezentację konkurencyjności jako systemu składającego się z czterech podstawowych elementów: potencjału konkurencyjności, przewagi konkurencyjnej, instrumentów konkurowania i pozycji konkurencyjnej. Przedstawiono czynniki kształtujące konkurencyjność przedsiębiorstwa oraz atrybuty konkurencyjności. Ponadto omówiono znaczenie i specyfikę sektora rolno-spożywczego w zakresie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw w nim funkcjonujących.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article were presented the factors of competitiveness of Polish enterprises in the agri-food industry. Description includes of competitiveness as a system consisting of four basic elements: potential competition, competitive advantage, the instruments of competition and competitive position. The factors influencing the competitiveness of enterprises and attributes competitiveness were presented. It was discussed also the meaning and specificity of agri-food sector in shaping the competitiveness of companies operating in it.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Baruk J., Innowacje instrumentem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłowych, [w:] Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, (red.) S. Lachiewicz, M. Matejuk, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 • Drwiło A., Prawne uwarunkowania konkurencji między przedsiębiorcami na rynku Unii Europejskiej, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, (red.) B. Grzybowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009.
 • Godziszewski B., Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa jako źródło przewag konkurencyjnych i podstawa stosowania instrumentów konkurowania, [w:] Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, (red.) M.J. Stankiewicza, TNOiK, "Dom Organizatora", Toruń 1999.
 • Gorynia M., Łaźniewska E. (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Grębowiec M., Przewaga konkurencyjna i czynniki ją warunkujące w przedsiębiorstwach agrobiznesu, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" z. 3, Warszawa-Poznań-Lublin 2008.
 • Hadryjańska B., Kształtowanie przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach mleczarskich, Warszawa-Poznań-Szczecin 2010.
 • Hadryjańska B., Zarządzanie środowiskiem jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, Roczniki Naukowe Seria, tom 8, z. 2, Warszawa-Poznań 2006.
 • Hadryjańska B., Zmiana potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw rolno-spożywczych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (na przykładzie sektora mleczarskiego), Zeszyty Naukowe WSHiU, nr 19, Poznań 2010.
 • Haffer M., Instrumenty konkurowania, [w:] Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, (red.) M.J. Stankiewicz, TNOiK, "Dom Organizatora", Toruń 1999.
 • Kołodziejczyk D., Pawłowska M., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw po wejściu do Unii Europejskiej. Wyniki badania ankietowego, Materiały i Studia, Zeszyt nr 206, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2006.
 • Kowalski S., Konkurencyjność przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej po integracji z Unią Europejską, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw - ujęcie mezoekonomiczne, (red.) M. Juchniewicz, Olsztyn 2009.
 • Kulisa B., Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, (red.) A. Nehring, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 • Kusa R., Metody identyfikacji składników potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta, (red.) A. Nalepka, Wyższa Szkoła Biznesu - National - Louis University w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2005.
 • Lenart A., System ERP jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, (red.) S. Lachiewicz, M. Matejuk, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 • Małkowska M., Metody kwantyfikacji przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, (red.) E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, Zeszyty Naukowe nr 43, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Petrykowska J., Znaczenie instrumentów konkurowania w umacnianiu konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw - ujęcie mezoekonomiczne, (red.) M. Juchniewicz, Olsztyn 2009.
 • Pietrzak M., Pomiar i analiza przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, (red.) J.L. Czarnota, M. Moszkowicz, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003.
 • Poczta W., Pawlak K., Ratajczak P., Siemiński P., Analiza potrzeb i kierunków wsparcia sektora przetwórstwa, przetwarzania, wprowadzania do obrotu i rozwoju produktów rolnych w Polsce w latach 2014-2020 (ekspertyza), Poznań 2012.
 • Sopińska A., Czynniki konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, [w:] Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, (red.) S. Lachiewicz, M. Matejuk, Łódź 2009.
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Tonik, Toruń 2002.
 • Starzyńska W., Grzelak M.M., Konkurencyjność przemysłu spożywczego a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, [w:] Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, (red.) Lachiewicz S., Matejuk M., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 • Urban W., Systemy jakości a podnoszenie konkurencyjności. Wyniki badań w przemyśle spożywczy, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2003.
 • Wysocki J., Koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw - ujęcie mezoekonomiczne, (red.) M. Juchniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009.
 • Wysocki J., Przewaga konkurencyjna a sukces rynkowy przedsiębiorstwa, [w:] Konkurencyjność - Marketing - Informacja, (red.) S. Jurek-Stępień, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, T. LXXXIII, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326559

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.