PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 26 | nr 99 | 211--223
Tytuł artykułu

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej : ocena skuteczności walki z bezrobociem na przykładzie PUP w Koszalinie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Grants to Start a Business : Assess the Effectiveness of the Fight against Unemployment for Example PUP in Koszalin
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polska przystępując do Unii Europejskiej musiała dostosować regulacje prawne dotyczące polityki rynku pracy. W 2004 roku weszła w życie ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadziła podział na usługi i instrumenty rynku pracy. Dotacje Funduszu Pracy przeznaczone na podejmowanie działalności gospodarczej na terenie całego kraju stały się istotnym bodźcem do zakładania działalności gospodarczych. Celem badania jest próba dokonania oceny skuteczności instrumentu aktywnej polityki rynku pracy, jakim jest przyznanie jednorazowo osobom bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej w latach 2010-2012 na przykładzie PUP w Koszalinie. W opracowaniu postawiono tezę, iż środki z Funduszu Pracy PUP w Koszalinie przyznawane na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom bezrobotnym są skutecznym i efektywnym instrumentem aktywnej polityki rynku pracy. Przy ocenie wspomnianej skuteczności posłużono się wewnętrznymi dokumentami, sprawozdaniami pochodzącymi z PUP Koszalin i WUP Szczecin oraz opracowaniami MPiPS. W badaniu wykorzystano wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej. Słowa kluczowe: instrument aktywnej polityki rynku pracy, środki Funduszu Pracy, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, procedura uzyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, efektywność zatrudnieniowa i kosztowa.(abstrakt oryginalny)
EN
Poland joined the European Union had to adjust regulations on labor market policies. In 2004, the Act on employment promotion and labor market institutions, which introduced the division of services and labor market instruments. Subsidies for Employment Fund to undertake economic activities throughout the country, have become an important stimulus for the establishment of economic activities. The aim of the study is an attempt to assess the effectiveness of an instrument of active labor market policy, which is a one-off grant of unemployed people to take up economic activities in the years 2010-2012 on the example of the PUPs in Koszalin. In developing a thesis that agents from the Labour Fund PLO in Koszalin granted to start a business unemployed are an efficient and effective instrument of active labor market policies. When assessing the effectiveness of that was used internal documents, reports coming from the PUP Koszalin and Szczecin VLO and studies MLSP. The study used indicators of employment effectiveness and cost.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych GUS.
 • http://www.mpips.gov.pl, 01.03.2013.
 • http://www.pup.koszalin.pl/, 01.03.2013.
 • Opracowania MPiPS-01,02, Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010 roku.
 • Opracowanie nt. Zasady udzielania środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego, Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie, Koszalin 2013.
 • Raport nt. Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie - rok 2010, PUP w Koszalinie, Koszalin 2011.
 • Raport nt. Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie - rok 2011, PUP w Koszalinie, Koszalin 2012.
 • Raport nt. Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie - rok 2012, PUP w Koszalinie, Koszalin 2013.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, Dz.U. nr 262, Warszawa 2004.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, Dz.U. nr 62, Warszawa 2009.
 • Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie lata 2010-2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326609

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.