PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 62 | 85--96
Tytuł artykułu

HERCA - metoda analizy błędów ludzkich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
HERCA Tool for Analysis of Human Error
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie metody HERCA, służącej do badania przyczyn błędów ludzkich. HERCA jest uzupełnieniem takich metod i narzędzi, jak 5W1H, diagram Ishikawy czy 5 Why. Człowiek i jego działania odgrywają najważniejszą rolę w całym procesie pracy, jednak właśnie człowiek stanowi najsłabsze jego ogniwo. HERCA umożliwia precyzyjne wskazanie przyczyny błędu i dokonanie jego głębszych analiz, a także staje się jednym z elementów ciągłego doskonalenia, poprawiając komunikację i zapamiętywanie kluczowych elementów zadań przez pracowników i przełożonych. Eliminując błędy ludzkie, unika się poważnych awarii i przestojów, poprawiając tym samym efektywność przedsiębiorstwa. Wypadki lub sytuacje potencjalnie wypadkowe negatywnie wpływają nie tylko na postrzeganie firmy, ale także na zaangażowanie pracowników w proces pracy. Świadomość bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności roboczych poprawia samopoczucie i komfort pracowników. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present HERCA, which is a tool for research of the reasons for human error. HERCA is a complement to the methods and tools such as 5W1H, Ishikawa's diagram or 5 Why. Man and his actions are very important in all work processes but also are the weakest link. HERCA enables precise indication of error reasons and allows to make a deeper analysis and becomes one of the elements of continuous improvement in communication and retention of the key elements of tasks by employees and supervisors. Eliminating human errors avoids serious failures, downtime so that the enterprise's efficiency is better. The accidents or near misses have a negative influence on the image of the company and involvement of employees in the work process. Consciousness of the safety of performing work improves the comfort of employees. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
85--96
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska, student
 • Politechnika Poznańska, student
 • Politechnika Poznańska, student
Bibliografia
 • [1] Babik W., Informacja i jej zagrożenia w społeczeństwie informacyjnym, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków 2002.
 • [2] Bartkowiak G., Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • [3] Blikle A.J., Doktryna jakości - rzecz o skutecznym zarządzaniu, Helion, Warszawa 2013.
 • [4] Butlewski M., Grygier P., Maliński P., Skrzypczak D., Komputerowe wspomaganie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Zeszyty Naukowe nr 702, Ekonomiczne problemy usług, 2012, nr 87, ISSN 1640-6818.
 • [5] Butlewski M., Tytyk E., The assessment criteria of the ergonomic quality of anthropotechnical mega-systems w: Advances in Social and Organizational Factors, red. P. Vink, CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton-London-New York, 2012, ISBN 978-1-4398-8, s. 298-306.
 • [6] Charette P., Zarządzanie projektem. Poradnik dla samorządów terytorialnych, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004.
 • [7] Górska J., World Class Manufacturing - produkcja klasy światowej, Promocja Automatyka Robotyka PAR, 2008, 1.
 • [8] Grzanka I., Kapitał społeczny w relacjach z klientami, CeDeWu.pl, Warszawa 2009.
 • [9] Gubańska I., Jak aktywizować uczniów do pracy? Materiały szkoleniowe, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, Leszno, 2009, http://www.cdn.leszno.pl/(dostęp: 15.01.2014).
 • [10] Jasiulewicz-Kaczmarek M., Participatory Ergonomics as a Method of Quality Improvement in Maintenance w: Ergonomics and Health Aspects, red. B.-T. Karsh, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2009, LNCS 5624, s. 153-161.
 • [11] Jasiulewicz-Kaczmarek M., The role of ergonomics in implementation of the social aspect of sustainability, illustrated with the example of maintenance, w: Occupational Safety and Hygiene, red.: P. Arezes, J.S. Baptista, M. Barroso, P. Carneiro, P. Lamb, N. Costa, R. Melo, CRC Press 2013.
 • [12] Karczewski J.T., Karczewska K.W., Zarządzanie bezpieczeństwem pracy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012.
 • [13] Lock D., Podręcznik zarządzania jakością, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • [14] Ławniczak I., Mazurek P., Iwanowicz A., Mrugalska B., Innowacyjne rozwiązania doskonalące system bezpieczeństwa, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza "Edukacja Techniczna i Informatyczna", t. VIII, Częstochowa 2013.
 • [15] Ławniczak I., Mazurek P., Iwanowicz A., Mrugalska B., SMAT jako narzędzie dla obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 2013, 61.
 • [16] Misztal A., Data analysis as a base for improving of processes and products, w: Theory of management 4. The selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, red. Š. Hittmár, University of Žilina, Slovak Republic, 2011, ISBN 978-80-554-0420-2.
 • [17] Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • [18] Schacter D.L, Tulving E., What are the memory systems of 1994?, The MIT Press, Cambridge 1994.
 • [19] Stanek K., Czech P., Bracik J., Metodologia World Class Manufacturing (WCM) w fabryce Fiat Auto Poland S.A, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Transport, 2011, 71.
 • [20] http://mfiles.pl/pl/index.php/Zakres_czynno%C5%9Bci (dostęp: 15.01.2014).
 • [21] http://szkoleniebhp.com.pl/cms/dzial/id/72/WCM/ (dostęp: 15.01.2014].
 • [22] http://umbarumbatrelelele.blog.pl/?p=199 (dostęp: 15.01.2014).
 • [23] http://zajaczkowski.org/2008/11/01/powtarzaj-i-odtwarzaj/ (dostęp: 15.01.2014).
 • [24] www.pomianowo.alte.pl/pedagog/nauczyciele/Metody%20i%20formy% 20 pracy%20dydaktycznej.doc (dostęp: 15.01.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326687

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.