PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 62 | 97--114
Tytuł artykułu

Zagrożenia bezpieczeństwa pracy pracowników zatrudnionych na komunalnych składowiskach odpadów

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Safety Hazards for Municipal Employees at Landfills
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Osoby pracujące na terenie składowiska odpadów są narażone przede wszystkim na kontakt z czynnikami szkodliwymi drogą inhalacyjną oraz przez skórę. Spośród czynników biologicznych najlepiej rozpoznane są bakterie i grzyby mikroskopijne, stanowiące poważne zagrożenie zdrowotne. Ich kolonie rozwijają się w strukturze składowiska, skąd są emitowane do powietrza. Wszystko to stwarza znaczące zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i zdrowia osób zatrudnionych w zakładach oczyszczania ścieków i na składowiskach odpadów. Występują tam niezwykle trudne warunki pracy, co wynika z zagrożeń chemicznych, biologicznych i mechanicznych. Wykonywanie czynności zawodowych w takich miejscach wymaga użycia wysoko wyspecjalizowanych narzędzi i urządzeń, a także specjalistycznej organizacji pracy. W artykule przedstawiono rozwój gospodarki odpadami komunalnymi oraz najnowsze rozwiązania i standardy w dziedzinie przetwarzania odpadów. (abstrakt oryginalny)
EN
People working at landfills are primarily exposed to contact with pathogens through inhalation and through the skin. Among the identified biological agents are commonly bacteria and microscopic fungi. Their colonies develop in the structure of the site, from which they are emitted into the air acting as an extremely serious health hazard. All this poses a serious threat to the safety of life and health of persons employed there. This applies to wastewater treatment plants and landfills, where there are extremely difficult working conditions, subject to chemical, biological and mechanical hazards. Carrying out duties under such conditions requires proper, highly specialized tools and equipment, as well as specialized organization. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
97--114
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska, absolwent
Bibliografia
 • [1] Bilitewski B., Hardtle G., Marek K., Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka, Seidel-Przywecki sp. z o.o., Józefosław 2006.
 • [2] Dutkiewicz J., Śpiewak R., Jabłoński L., Klasyfikacja szkodliwych biologicznych występujących w środowisku pracy oraz narażonych na nie grup zawodowych, Instytut Medycyny Wsi, Lublin.
 • [3] Janik S., Macroergonomic aspects of ecological production, w: AHFRE International Conference, Las Vegas, 2008.
 • [4] Janik S., Niemiec A., Two Road of Ergonomice. Advances In Social and Organization Factors, w: 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomice, Ed. by Peter, CRS Press, New York, AHFE 2012.
 • [5] Janka W., Historia gospodarki odpadami, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
 • [6] Jasiński W., Jasińska E., Janik S., Selected issues in sewing machinery operation and Maintenance, Proizvodstvo: Tehnologiâ: Ekologiâ - PROTEK 2008: Sbornik naučnyh trudov, Moskva, Rosiâ, 2008, Moskva: MGGU "Stankin", t. 1, s. 219-222.
 • [7] Kośmider J., Mazur-Chrzanowska B., Wyszyński B., Odory, PWN, Warszawa 2002.
 • [8] Kotowicz J., Janusz K., Sposoby redukcji emisji CO2 z procesów energetycznych. Rynek Energii nr 1/2007
 • [9] Krauze S., Bezpieczeństwo i organizacja pracy na składowisku i przy usuwaniu odpadów, Cedego Adam Sikor, Szczecin 2005.
 • [10] Leńkowa A., Aby świat nie stał się pustynią, KAW, Warszawa 1985.
 • [11] Niemiec A., Janik S., Ergonomia składowisk odpadów, w: Ergonomia w dobie kryzysu społeczno-gospodarczego, red. L.M. Pacholski, J.S. Marcinkowski, W. Horst, PressMedial, Lubin 2012.
 • [12] Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1983.
 • [13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 czerwca 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskich przedsiębiorstwach (zakładach) oczyszczania, Dz.U. nr 38 z 1960 r., poz. 228.
 • [14] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. nr 129 z 1997 r., poz. 844 z późn. zm. (tekst jednolity: Dz.U. nr 169, 2003, poz. 1650).
 • [15] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz.U. nr 217, 2002, poz. 1833.
 • [16] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. nr 62, 2001, poz. 627 z późn. zm.
 • [17] Żygadło M., Gospodarka odpadami komunalnymi, Wyd. Politechniki Śląskiej, Kielce 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326689

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.