PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 62 | 147--157
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość kobiet szansą na rozwój obszarów wiejskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Women's Entrepreneurship an Opportunity for Rural Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeobrażenia społeczno-gospodarcze, jakie zaszły w Polsce, wpłynęły na zmianę struktury podstawowych ról przypisywanych kobietom wiejskim. Obecnie w coraz większym stopniu dążą one do podjęcia pracy poza rolnictwem i rozpatrują zakładanie własnych firm. Samozatrudnienie kobiet, będące przejawem przedsiębiorczości, może być również szansą na rozwój obszarów wiejskich. Jest to istotne tym bardziej, że na tych obszarach, zajmujących w Polsce 93,2% powierzchni, wskaźnik przedsiębiorczości mierzony liczbą podmiotów gospodarczych przypadających na 1000 mieszkańców jest dwukrotnie niższy niż w miastach. W analizowanym regionie podlaskim, gdzie kobiety stanowią ponad połowę ludności, wśród osób aktywnych zawodowo stanowią one niestety mniejszość, a wśród ludności biernej zawodowo jest ich ponad 60,4%. Ponadto kobiety chcące prowadzić własne firmy nie otrzymują dostatecznego wsparcia instytucjonalnego, co zapewne przyczynia się do stosunkowo niskiego poziomu ich aktywności społeczno-ekonomicznej. Zachodzi więc potrzeba większego wsparcia dla działań kobiet w celu wykorzystania ich potencjału w procesie rozwoju obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
Socio-economic transformations that have taken place in our country have changed the basic structure of the roles ascribed to women in rural areas. Currently, increasingly they tend to take jobs outside of agriculture, consider setting up their own businesses. Selfemployed women as a manifestation of entrepreneurship can also be an opportunity for rural development. This is all the more important that rural areas are in Poland, 93.2 % of the country, where entrepreneurship rates measured by the number of companies per 1000 inhabitants is twice lower than in the cities. In the analyzed Podlasie region, where women represent more than half the population, among economically active persons they are unfortunately the minority and among the economically inactive population, they are over 60.4 %. In addition, women entrepreneurs wishing to run their own business do not receive the adequate institutional support, which probably contributes to their relatively low level of socio-economic activity. There is therefore a need for more support for women in rural areas in order to exploit their potential, for example, the development of rural areas. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
147--157
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Bibliografia
 • [1] Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2012, GUS, Warszawa 2012, s. 36.
 • [2] Auleytner J. (red.), Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy SPO RZL 1.6(b), Raport końcowy, Warszawa 2007, s. 144-145.
 • [3] Bock B.B., Fitting in and Multi-tasking: Dutch Farm Women s Stratégies in Rural Entrepreneurship, Sociologia Ruralis, 2004, 44, 3, s. 245.
 • [4] Diagnoza sytuacji kobiet pozostających poza rynkiem pracy w województwie podlaskim, Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2012, s. 19.
 • [5] Duczkowska-Piasecka M., Pozarolnicze przedsięwzięcia gospodarcze na obszarze gminy i rola banków w rozwoju przedsiębiorczości, w: Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich, red. K. Duczkowska-Małysz, M. Kłodziński, Wyd. SGGW, Warszawa 1993, s. 643.
 • [6] Duczkowska-Małysz K., Duczkowska-Piasecka M., Pozarolnicze przedsięwzięcia gospodarcze na obszarze gminy, w: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej, red. K. Duczkowska-Małysz, IRWiR PAN, Warszawa 1993, s. 61.
 • [7] European business. Fact and figures, Eurostat, 2007, s. 29.
 • [8] Knapik W., Kobieta w wiejskiej społeczności lokalnej, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2008.
 • [9] Lisowska E., Przedsiębiorczość kobiet w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Monografie i Opracowania Szkoły Głównej Handlowej, nr 494, Oficyna SGH, Warszawa 2001, s. 86-93.
 • [10] Raport Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) we współpracy z Instytutem Rolnictwa i Rozwoju Wsi PAN oraz Fundacją Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, Bariery instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Warszawa 2011.
 • [11] Terelak A., Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o., Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich: specyfika, standardy, parytety i oczekiwania, oprac. na zlecenie MRiRW przez: Konsorcjum badawcze FOCUS GROUP, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o., Warszawa 2012.
 • [12] Wrzochalska A., Kobiety kierujące gospodarstwami rolnymi, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
 • [13] Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (dostęp: 20.03.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326711

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.