PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 11 | 1--21
Tytuł artykułu

Lokalne programy rewitalizacji jako instrument odnowy małych miast na wybranych przykładach z obszaru województwa łódzkiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Local Revitalization Programs as an Instrument of Urban Reneval Based on Selected Examples of Small Towns from Łódź Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Spośród 44 miast województwa łódzkiego 28 (tj. 63,6%) ośrodków należy do kategorii tzw. "małych miast". Znaczna ich część wykazuje poważne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego i cechuje się dużym udziałem obszarów zdegradowanych. Istotną szansę aktywacji małych miast stanowi proces rewitalizacji. Impulsem do jej realizacji stały się możliwości pozyskania funduszy unijnych. Ich wykorzystanie w tym kontekście uzależnione jest od opracowania lokalnych programów rewitalizacji (LPR). W artykule dokonano kompleksowej analizy porównawczej LPR dla sześciu odpowiednio dobranych miast z obszaru województwa łódzkiego pod kątem zasięgu ich oddziaływania, skali i rodzaju działań rewitalizacyjnych oraz systemu realizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Among 44 cities in the Łódź region 28 are included into the category of so called "small towns". Many of them show serious social and economic issues and they are characterized by a high proportion of degraded areas. Opportunity for development of small towns has been a process of revitalization. It includes a comprehensive, coordinated and long-term activities that lead to significant spatial, technical, social and economic changes. The possibilities of financing the projects with EU funds became the impetus for the revitalization processes in Poland. Their use is dependent on the development of local revitalization programs (LPR). In this article the comparative analysis of revitalization program for six small towns in the area of the Łódź region was implemented, taking into account three categories of cities in terms of population. From the group of small towns from 10 to 20 thousand population a survey was conducted for Konstantynów Łódzki and Koluszki, from a group of 5 to 10 thousand for residents of Działoszyn and Poddębice, and from the group of towns below 5 thousand residents for Złoczew and Krośniewice. The analysis concerned the spatial extent of areas revitalized, financial scale and type of actions and their implementation system. In the smallest towns, revitalized surface area is relatively small, but its share in the total municipal area is larger than in the other cities. The most often repeated delimitation criteria are following: the level of land and public facilities degradation, poor housing facilities, the degradation level of the technical infrastructure, social issues and their weak economic activation. Larger towns more often used social criteria (unemployment, crime), however the smaller ones were likely to use weak economic growth criterion. Revitalization activities clearly dominate in the spatial field (improvement of housing conditions, renovation of public buildings, protection of monuments, modernization of technical infrastructure). Less frequently, activities in the sphere of economic activation (investment promotion, tourism development functions) and the elimination of social problems (elimination of unemployment, increased security, living conditions improvement) have been undertaken. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
1--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bagiński E., 1998, Małe miasta w sieci osiedleńczej Polski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Billert A., 2004, Centrum Staromiejskie w Żarach. Problemy, metody i strategie rewitalizacji, Słubice.
 • Dziewoński K., 1962, Procesy urbanizacyjne we współczesnej Polsce, "Przegląd Geograficzny", t. 34, z. 3.
 • Heffner K., Czarnecki A., 2004, Contribution to Final Report "The Role of Small and Medium Size Towns in Rural Development in Poland", IRWiR PAN, Warszawa.
 • Jarczewski W., Kuryło M., 2010, Rewitalizacja miast w liczbach, t. VIII, IRM, Kraków.
 • Jażdżewska I., 2001, Miejska sieć osadnicza i jej przemiany [w:] Liszewski S. (red.), Zarys monografii województwa łódzkiego, ŁTN, Łódź.
 • Jażdżewska I., 2007, Rola małych miast w miejskiej sieci osadniczej Polski [w:] Rydz E. (red.), Podstawy i perspektywy rozwoju małych miast, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk.
 • Kachniarz T., 1993, Zagospodarowanie przestrzenne małych miast, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
 • Kaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kłosowski W., 2004, Metodologiczne problemy rewitalizacji obszarów miejskich w kontekście poddziałania 3.3.1. ZPORR, Bielsko-Biała.
 • Korenik S., Słodczyk J., 2005, Podstawy gospodarki przestrzennej - wybrane aspekty, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kostrowicki J., 1953, Problematyka małych miast w Polsce w związku z badaniami nad warunkami ich aktywizacji, "Czasopismo Geograficzne", t. 25, z. 4.
 • Kowalska E., 2010, Jak polskie miasta zarządzają procesami rewitalizacji? [w:] Noworól A. (red.), Obszarowe ujęcie rewitalizacji w Polsce, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków.
 • Kulesza M., Koter M., 1998, Kształtowanie się sieci miast na obszarze Polski Środkowej [w:] Werwicki A. (red.), Transformacja społeczno-ekonomiczna Polski Środkowej, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Lamprecht M., Marszał T., 2004, Small Towns in Central Poland and Their Role in Regional Development [w:] Gök T., Marszał T. (red.), Urban and Regional Development - Concepts and Experiences, "Studia Regionalne KPZK PAN", vol. XIV, Warszawa.
 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konstantynów Łódzki, 2006.
 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Koluszki, 2007.
 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Poddębice, 2008.
 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Działoszyn, 2008.
 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Złoczewa, 2008.
 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice, 2009.
 • Markowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Markowski T., Stawasz D. (red.), 2007, Rewitalizacja a rozwój funkcji metropolitalnych miasta Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Paszkowski Z., 2006, Badania naukowe procesów rewitalizacji miast w Polsce. Projekt badawczy MNISW, Warszawa.
 • Pęski W., 1999, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.
 • Pietrzyk I., 2000, Polityka regionalna UE i regionu w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Regionalny program operacyjny województwa łódzkiego na lata 2007-2013, 2007, Łódź.
 • Skalski K., 2007, Programy rewitalizacji w Polsce. Bilans, perspektywy, zarządzanie [w:] Lorens P. (red.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, "Biblioteka Urbanisty", nr 10, Warszawa.
 • Siemiński W., Topczewska T., 2009, Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004-2008, Difin, Warszawa.
 • Sumień T., Topczewska T., Ufnalewska K., 1992, Problemy odnowy zagospodarowania miast i stref podmiejskich na przykładzie Łódzkiego Zespołu Miejskiego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
 • Zasady przygotowania lokalnego programu rewitalizacji/zintegrowanego programu rozwoju lokalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007-2013, 2008, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326749

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.