PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1 | 6--16
Tytuł artykułu

Dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego jako istotny element strategii turystycznej regionu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The cultural heritage of Cieszyn Silesia as an important element of regional tourism strategy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego, jako istotnego elementu turystyki regionalnej. Bogactwo i zróżnicowanie tego obszaru zarówno pod względem przyrodniczym, jak i kulturowym czyni to miejsce szczególnie atrakcyjne dla przyjezdnych. Równocześnie dostrzeżenie walorów turystycznych przez innych, skłania tutejszych mieszkańców do refleksji nad wartością dziedzictwa, którego są depozytariuszami, a w szerszej perspektywie przyczynia się do kształtowania tożsamości lokalnej. Dodatkowy impuls do zwiększenia wspomnianej aktywności przyniosły zmiany ostatnich lat: wejście Polski do Unii Europejskiej i otwarcie granic, co dla podzielonego między Polskę i Republikę Czeską, od 1920 roku Śląska Cieszyńskiego było nad wyraz istotne. Możliwość eksplorowania całego regionu, przyniosło wiele projektów, w tym kulturalnych i turystycznych, w których na powrót odkryto wspólne losy tych ziem. Dla lepszego zilustrowania aktywności, o której wspominam, podaję w tekście kilka tzw. dobrych praktyk, które oprócz rewitalizacji walorów kulturowych, przyniosły również istotny wymiar społeczno - ekonomiczny. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the cultural heritage of Cieszyn Silesia as an important element of regional tourism strategy. The richness and diversity of this area, both in terms of nature and culture makes it particularly attractive for visitors. At the same time noticing tourist assets by others, encourages local residents to reflect on the value of heritage, which are depositories and in a broader perspective contributes to the development of local identity. An additional boost to the said activity resulted in changes of recent years: the Polish accession to the European Union and the opening of borders, which for a split since 1920 between Poland and the Czech Republic Cieszyn Silesia was extremely important. The ability to explore historically shaped entire region, brought many projects, including cultural and tourist, in which common fate of these lands was discovered anew. To better illustrate the activity of which I write, in the text I present some examples of the so-called. good practice, which in addition to the revitalization of cultural values, has also brought significant socio - economic dimension. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
6--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Below J., 2009, Leśne kościoły. Miejsca tajnych nabożeństw ewangelickich w Beskidzie Śląskim. Bielsko-Biała.
 • Budniok J. ks., Mozor K. ks., (red.), 2004, Kształtowanie tożsamości religijnej i kulturowej na Śląsku Cieszyńskim w latach działalności Księżo-Biskupiego Wikariatu Generalnego Księstwa Cieszyńskiego (1770 - 1925). Cieszyn.
 • Buława E., (red), 1998, Śląsk Cieszyński. Zarys dziejów. Cieszyn.
 • Buława E., 1997, Pierwsi szermierze ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim. Cieszyn.
 • Chlebowczyk J., (red.), 1973, Cieszyn. Zarys rozwoju miasta i powiatu. Katowice.
 • Chlebowczyk J., 1971, Nad Olzą. Katowice 1971.
 • Chrzanowski T., Kornecki M., 1974, Sztuka Śląska Opolskiego, od średniowiecza do końca XIX wieku. Kraków.
 • Czechowicz B., Panic I., (red)., 2010 Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych: Śląsk Cieszyński w średniowieczu (do 1528 roku). T.2. Cieszyn.
 • Czerwińska K., 2009, Sztuka ludowa na Śląsku Cieszyńskim. Między tradycją a innowacją. Katowice.
 • Dobrowolski K., 1970, Migracje wołoskie na ziemiach dawnego państwa polskiego. [w:] Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala. Studia podhalańskie oraz bibliografia pasterstwa Tatr i Podhala. Antoniewicz W. (red). T. VIII. Wrocław, Warszawa Kraków: Ossolineum, s. 89 - 97.
 • Drabina J., 2000, Wokół przyczyn sukcesów reformacji w księstwie cieszyńskim w XVI, [w:] Die konfessionellen Verhaltnisse im Teschener Schlesien vom Mittelalter bis zur Gegenwart = Stosunki wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim od średniowiecza do współczesności/im Auftrag der Stiftung Haus Oberschlesien; hrsg. von P. Chmiel, J. Drabina. Ratingen, s. 49-60.
 • Dyczewski L., 1995, Kultura polska w procesie przemian, Lublin.
 • Edensor T., 2004, Tożsamość narodowa, kultura popularne i życie codzienne. Przekład A. Sadza. Kraków.
 • Gładysz M., 1959, Kultura ludowa. Region Cieszyński, Górny Śląsk. T. II, Poznań.
 • Góral A., 2013, Rola samorządu terytorialnego w zrównoważonym zarządzaniu niematerialnym dziedzictwem kulturowym, [w:] Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła - wartości - ochrona. Intangible Cultural Heritage: Origins - Values - Protection. Adamowski J., Smyk K. (red), Lublin-Warszawa, s. 99-110.
 • Kadłubiec D. K. (red.), 1970, "Płyniesz Olzo"... Zarys kultury materialnej ludu cieszyńskiego. T. I Ostrawa; 1972, T. II, Ostrawa.
 • Kadłubiec K. D., 1987, Uwarunkowania cieszyńskiej kultury ludowej, Czeski Cieszyn.
 • Kadłubiec K. D., 1992, Historia i współczesność badań nad cieszyńską kulturą ludową, zwłaszcza zaolziańską. [w:] Zaolzie: studia i materiały z dziejów społeczności polskiej w Czecho - Słowacji. Gerlich M. G., Kadłubiec K. D. (red.), Katowice, s. 59 -95.
 • Kruczek J., 2001, Rusznikarstwo szkoły cieszyńskiej. Pszczyna.
 • Magiera W., 2010, Szlak cieszyńskich kobiet. Czeski Cieszyn.
 • Nowak K., Panic I. (red.)., 2010 Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych: od Wiosny Ludów do I wojny światowej (1848-1918). T.5. Cieszyn.
 • Panic I. (red)., 2011, Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych: Cieszyn w czasach nowożytnych 1528-1653. T.3. Cieszyn.
 • Panic I., (red.), 2012, Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych: Śląsk Cieszyński w czasach prehistorycznych. T. 1. Cieszyn.
 • Popiołek F., 1958, Studia z dziejów Śląska Cieszyńskiego. Katowice.
 • Popławski T., 2007, Kultura, tożsamość, promocja. Jak regiony promują się przez kulturę, [w:] Kultura media społeczeństwo. Księga Jubileuszowa ku czci Ojca Profesora Leona Dyczewskiego OFMConv. Wadowski D. (red.), Lublin, s.127 - 136.
 • Rejduch-Samkowa I., Samek J., 1974, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.VI, Województwo katowickie, miasto Cieszyn i powiat cieszyński, z.3. opr. T. Małkowska-Holcerowa, J. Mańkowska- Jurczakowa, R. Brykowski i Z. Winiarz. Warszawa.
 • Richter L., Szymik J., (red.) 2008, Wołoskie dziedzictwo Karpat. Czeski Cieszyn.
 • Spyra J. (red.), 2012, Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych: Cieszyn w czasach nowożytnych 1653 - 1848. T.4. Cieszyn.
 • Spyra J., (red.) 2008, Śląsk Cieszyński: Granice, przynależność, tożsamość. Cieszyn.
 • Spyra J., 2005, Żydzi na Śląsku Austriackim (1742-1918): Od tolerowanych Żydów do żydowskiej gminy wyznaniowej, Katowice.
 • Spyra J., 2008, Via Sacra Kościoły i klasztory w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, Cieszyn.
 • Wanatowicz M., (red.), 1990 Górny Śląsk, Śląsk Cieszyński i okręg ostrawski w okresie industrializacji. Katowice.
 • Węglarska K., 2013, Niematerialne dziedzictwo kulturowe w kontekście marketingowym - szanse i zagrożenia, [w:] Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła - wartości - ochrona. Intangible Cultural Heritage: Origins - Values - Protection. Adamowski J., Smyk K. (red.), Lublin-Warszawa, s. 89-98.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326751

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.