PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 48 nr 3 Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej | 277--290
Tytuł artykułu

Potencjał rozwojowy Unii Europejskiej w świetle inwestycji w sferę B+R

Autorzy
Warianty tytułu
The European Union's Growth Potential In Light of Its R&D Expenditure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kolejne strategie rozwoju Unii Europejskiej, w tym najnowsza z nich - Europa 2020, podkreślają konieczność rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Tradycyjnie uważa się, że wysoki potencjał technologiczny jest silną stroną państw rozwiniętych, w tym Europy Zachodniej. Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy o wiodącej pozycji gospodarki unijnej w zakresie potencjału rozwojowego opartego na wysokich technologiach w stosunku do największych obecnie gospodarek światowych: USA, Japonii i Chin.(abstrakt oryginalny)
EN
The European Union's successive development strategies, including the most recent one, the Europe 2020, have placed emphasis on the need to develop an economy based on knowledge and innovation. It is traditionally believed that vast technology potential accounts for developed countries' competitive edge, western Europe being no exception. This paper aims to test the hypothesis of the EU economy's leadership in terms of growth potential based on high technology vis-à-vis the world's largest economies, i.e. the USA, Japan and China.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Auerswald P.E., Branscomb L.M., Valleys of Death and Darwinian Seas: Financing the Invention to Innovation Transition in the United States, „Journal of Technology Transfer” 2003, nr 28, s. 227-239.
 • Boldrin M., Levine D.K., Perfectly competitive innovation, www.dklevine.com/papers/pci23.pdf [25.07.2011].
 • Brillman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Ewolucja przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki a procesy jej otwierania w drugiej połowie lat 90., red. T. Sporek, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2001.
 • Gawlikowska-Heuckel K., Wzrost gospodarczy a procesy konwergencji i polaryzacji gospodarczej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2002.
 • http://data.worldbank.org/ [10.09.2012].
 • Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. KOM (2010) 2020, Bruksela 2010, http://ec.europa.eu/ eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf [12.12.2011].
 • Komunikat Komisji „Projekt przewodni strategii Europa 2020. Unia innowacji” SEC(2010)1161, Bruksela 2010, www.mg.gov.pl/files/upload/8418/Unia%20innowacji.pdf [12.12.2011].
 • Kortum S.S., Research, Patenting and Technological Change, „Econometrica” 1997, nr 65(6), s. 1389-1419.
 • McCraw T.K., Prophet of innovation. Joseph Schumpeter and Creative Destruction, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge - London 2007.
 • Mierzwa M., Chiny i Indie w procesie globalizacji. Potencjalne konsekwencje dla Polski, Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2007.
 • Noga M., Co decyduje o rozwoju gospodarczym, w: Wzrost gospodarczy a innowacje [publikacja pokonferencyjna], Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008, s. 6-14.
 • OECD, Main Science and Technology Indicator, w: OECD Science, Technology and R&D Statistics [baza danych], stats.oecd.org [10.09.2012].
 • Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, Wyd. OECD/European Communities, Paris 2005.
 • Piech K.K., Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 • Podręcznik Frascati. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, OECD, Paryż 2002.
 • Pretnar B., Patents and the Economic Incentive to Invent, w: Patents and Technological Progress in a Globalized World. Liber Amicorum Joseph Straus, red., M.J. Adelman, R. Brauneis, J. Drexl, R. Nack, Springer, Berlin - Heidelberg 2009, s. 841-852.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych; dalej: rozp. 800/ 2008), Dz.U., L 214 z 9.08.2008.
 • The OECD Innovation Strategy. Getting a head start for tomorrow [praca zbiorowa przygotowana przez OECD], Paris 2010.
 • The Theory and Practice of Innovation Policy. An International Research Handbook, red. R.E. Smits, S. Kuhlmann, P. Shapira, Wyd. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326779

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.