PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 48 nr 3 Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej | 291--306
Tytuł artykułu

Wykorzystanie rachunków narodowych w szacowaniu struktury finansowania inwestycji rzeczowych. Doświadczenia polskich przedsiębiorstw w warunkach zmiennego cyklu koniunkturalnego

Autorzy
Warianty tytułu
Financing of Real Investments during an Economic Slowdown: the Experience of Polish Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest analiza sytuacji gospodarczej Polski w latach 1995-2010 i jej konsekwencji dla finansowania inwestycji rzeczowych w sektorze przedsiębiorstw. Identyfikując źródła finansowania inwestycji rzeczowych, wykorzystano sprawozdawczość narodową. Dane wykorzystane przy szacowaniu inwestycji rzeczowych polskiego sektora przedsiębiorstw pozyskano z dwóch rachunków: rachunku kapitałowego oraz rachunku finansowego. Stwierdzono, że w latach 1995-2010 nastąpiły znaczące zmiany w finansowaniu inwestycji rzeczowych w polskim sektorze przedsiębiorstw. Przyczyn zmian upatruje się w nałożeniu na siebie dwóch mechanizmów: preferowania przez przedsiębiorstwa w finansowaniu inwestycji rzeczowych funduszy wewnętrznych oraz mniejszej skłonności instytucji finansowych do pożyczania środków pieniężnych firmom.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper aims to analyze the economic condition of Poland between 1995 and 2010, as well as analyzing its impact on the financing of investments in tangibles by Polish companies. To identify the sources of funding, the author has used available national statistics and country reports. The data used in estimating Polish companies' expenditures on the purchase of tangible assets comes from two accounts: the capital investment account and the financial account. As a result, it can be ascertained that between 1995 and 2010 there were two significant changes in the sources of funding for tangible asset purchases by Polish companies. The changes are traceable to the overlap of two mechanisms: preference given by businesses to using their own funds in financing real(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Cobham A., Sources of finance for European investment, UNU, Maastricht 2004.
 • Corbett J., Jenkinson T., How is investment financed? A study of Germany, Japan, the United Kingdom and the United States, „The Manchester School Supplement”, Blackwell Publishers, Oxford 1997.
 • Corbett J., Jenkinson T., The financing of industry, 1970-1989: An international comparison, „Journal of the Japanese and International Economies” 1996, nr 10.
 • Europejski system rachunków narodowych i regionalnych. ESA 1995, GUS, Warszawa 2000.
 • Hackethal A., Schmidt R., Financing patterns: measurement concepts and empirical results, „Finance and Accounting Working Paper” nr 33, University of Frankfurt, Frankfurt 2004.
 • Lada K., Znaczenie rachunków narodowych w analizach ekonomicznych, w: Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, red. nauk. M. Plich, GUS, Departament Rachunk ów Narodowych, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Warszawa - Łódź 2008, s. 27-37.
 • Mayer C., New issues in corporate finance, „European Economic Review” 1988, nr 32.
 • Mossakowska E., Wpływ zmian koniunktury na rynek pracy w Polsce w latach 2003-2007, www.ue.katowice.pl/images/user/File/katedra_ekonomii/E.Mossakowska_Wplyw_zmian_ koniunktury_na_rynek_pracy_w_Polsce_w_latach_2003-2007.pdf [20.08.2012].
 • Myers S., The capital structure puzzle, „Journal of Finance” 1984, nr 39.
 • National Accounts, Poland, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home [20.08.2012].
 • OECD Economic Surveys Poland, OECD, Paris 2012.
 • Pałaszewski H., Cykl koniunkturalny we współczesnym świecie, „Miscellanea Oeconomicae Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach” 2009, nr 1.
 • Polska 2005. Raport o stanie gospodarki, MGiP, Warszawa 2005.
 • Polska 2009. Raport o stanie gospodarki, MGiP, Warszawa 2009.
 • Polska 2011. Raport o stanie gospodarki, MGiP, Warszawa 2011.
 • Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2000-2005, GUS, Warszawa 2007.
 • Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2005-2007, GUS, Warszawa 2009.
 • Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2006-2009, GUS, Warszawa 2011.
 • Raport Polska 2011. Gospodarka - Społeczeństwo - Regiony, red. nauk. P. Żuber, S. Sudaka, MRR, Warszawa 2011, s. 6.
 • Samborski A., Finansowanie inwestycji rzeczowych - doświadczenia polskiego sektora przedsiębiorstw, w: Nowoczesność przemysłu i usług. Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami, red. nauk. J. Pyka, TNOiK, Katowice 2009.
 • Samborski A., Finansowanie przedsiębiorstw poprzez emisje papierów wartościowych - diagnoza uwarunkowań i zależności, AE, Katowice 2007.
 • Samborski A., Wykorzystanie rachunków narodowych w analizach ekonomicznych, w: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. nauk. W. Czakon, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • System rachunków narodowych (SRN), t. I, GUS, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326783

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.