PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 104 | 55--64
Tytuł artykułu

Skala i rentowność inwestycji w gospodarce odpadami

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Scale and Profi Tability of Investments in Waste Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest określenie skali i dynamiki inwestycji w gospodarce odpadami na tle polskiego przemysłu oraz ich efektów z punktu widzenia przedsiębiorstw oraz całej gospodarki. (abstrakt oryginalny)
EN
Waste management differs in terms of investments' objectives, motives and circumstances from other industries because of its dependence on the state's environmental policy. In years 2006-2011 total investment outlays in waste management exhibit higher growth than average in the Polish industry. It was resulted mainly from the level of public spending. Investments in this sector is important from a macroeconomic point of view. They increase social welfare due to the improvement of the natural environment. Moreover they cause growth of public spending on infrastructure which weakens the negative effects of the economic slowdown. In the short term return on investments in this industry depends on the general economic situation and price formation of certain secondary raw-materials. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • BOŻYK P.: Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, Teoria i praktyka. PWE, Warszawa 2008.
 • Dyrektywa Rady nr 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów (Dz.Urz. WE L/182 z 1999 r.).
 • ELŻBIECIAK T.: Pieniądz z wysypiska. Nowy Przemysł, nr 7/8, 2013.
 • GUS: Ceny w gospodarce narodowej. Maj 2013 r., GUS, 2013a; http://www.stat.gov.pl/gus/5840_ceny_w_gospodarce_PLK_HTML.htm
 • GUS: Efekty rzeczowe inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi w 2011 r., GUS,2013b; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_internet_wskazniki_gospodarka_odpadami.pdf
 • GUS: Kwartalne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1995-2013, GUS, 2013c; www.stat.gov.pl/gus/5840_1636_PLK_HTML.htm
 • GUS: Ochrona środowiska 2012. GUS, Warszawa 2012a.
 • GUS: Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950-2012, GUS, 2013d; http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1634_PLK_HTML.htm
 • GUS: Rocznik statystyczny przemysłu 2009, 2010, 2011, 2012. GUS, Warszawa 2009, 2010, 2011, 2012b.
 • JERZY J., Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Stan prawny 22 stycznia 2013, niepubl., System Informacji Prawnej Lex, komentarz praktyczny, ABC nr 150163.
 • Lista 2000. Rzeczpospolita, 24.10.2012 r.
 • ŁASKI K., OSIATYŃSKI J., ZIĘBA J.: Mnożnik wydatków państwowych i szacunki jego wielkości dla Polski. Materiały i Studia, Zeszyt nr 246, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2010.
 • OSTASZEWSKI J. (red.): Finanse. Difin, Warszawa 2005, s. 336.
 • Ramowa dyrektywa o odpadach nr 2008/98/EC (Dz.Urz. UE L/312 z 2008 r.).
 • SAMUELSON P., NORDHAUS W.: Ekonomia. T. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Traktat o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864).
 • Uchwała Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2014" (M.P. z dnia 31 grudnia 2010 r.).
 • UOKiK: Konkurencja na polskim rynku usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, luty 2012a.
 • UOKiK: Wyjaśnienia dotyczące oceny przez Prezesa UOKiK zgłaszanych koncentracji (Dz.Urz. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 1 sierpnia 2012, poz. 1), 2012b.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 236).
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 152, poz. 897).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. nr 0, poz. 21).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326853

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.