PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 11 | nr 1 | 63--77
Tytuł artykułu

Modelling and Simulation of the Integration of the Supply Chain of Forward and Backward Type

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Modelowanie i symulacja integracji łańcucha dostaw typu forward i backward
Modellierung und Simulation der Integration Innerhalb der Lieferkette vom Typ Forward und Backward
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background: The integration, besides synergy and convergence, is regarded as a leading orientation in modern logistics. The connection of various participants within supply chains enables the integration of actions and allows to fulfill growing customers' demands in an effective and economically efficient way. In times of a concept of the balanced development, growing interest in utilization of recycled material, connected with possibilities to consolidate logistic activities, can be observed. According to the scientific literature (integration models) as well as practical business cases, supply chains of forward and backward type (two-directional) are the area of logistics of the intensive development. Material and methods: The paper presents the Authors' model and methodology of modeling of the integration of supply chains, which realizes the flows of forward and backward type (two-directions). The empirical material was obtained during modeling and simulation of processes in the environment of iGrafx Process 2013 for Six Sigma with the support of Minitab 17 (for planning of experiments). The method of the verification of statistical hypotheses was used. As a first step, the correlation between the level of the integration and the global service level for the supply chain was conducted using the method of Pearson's coefficient. The test of relevance of correlation coefficient was conducted by the use of t-distribution method. Then the verification of statistical hypotheses was made, based on the method using the Z-statistics. Results: The obtained results indicate clearly the strong relationship between the level of the integration of a supply chain and the obtained service level (values of Pearson's correlation coefficient and results of t-test). The detailed statistical researches of authors indicate that the increased level of the integration leads to the increase of the average value of service level coefficient (results of Z-statistics). Concluded, the analyze of the service level indicator shows its growth together with the growth of the integration level. Conclusions: Based of integration aims, the integrated systems should have bigger possibility of activity. The possibility to obtain higher customer service level is one of postulated effects ("gains") of the integration of supply chains. The results of Authors' researches confirmed such statement in quantitative way, and not only in a describing one. The conclusions from conducted researches encourage to integration activities within supply chains of forward and backward type. Modelling and Simulation of the Integration of the Supply Chain of Forward and Backward Type. (original abstract)
Wstęp: Integracja, obok synergii i konwergencji, jest uważana za jedną z dominujących orientacji we współczesnej logistyce. Łączenie się podmiotów w łańcuchy dostaw umożliwia integrację działań, pozwalając realizować coraz bardziej specyficzne wymagania odbiorców w sposób nadal skuteczny i korzystny ekonomicznie. W dobie koncepcji zrównoważonego rozwoju rośnie zainteresowanie wykorzystaniem surowców wtórnych połączone z możliwościami konsolidacji działań logistycznych. W świetle analizy literatury naukowej (modele integracji) oraz obserwacji przykładów z praktyki biznesowej, łańcuchy dostaw typu forward i backward (dwukierunkowe) stanowią intensywnie rozwijający się obszar logistyki. Metody: Praca zawiera autorski model oraz autorską metodykę modelowania integracji łańcucha dostaw realizującego przepływy forward (w przód) i backward (dwukierunkowe). Materiał empiryczny uzyskano w wyniku modelowania i symulacji procesów w środowisku iGrafx Process 2013 for Six Sigma, wykorzystując także pakiet Minitab 17 na potrzeby planowania eksperymentów. W pracy posłużono się metodą weryfikacji hipotez statystycznych. Najpierw przeprowadzono badanie korelacji pomiędzy poziomem integracji a globalnym poziomem obsługi klienta łańcucha dostaw metodą współczynnika Pearsona. Przeprowadzono również test istotności współczynnika korelacji z wykorzystaniem statystyki t. Następnie dokonano weryfikacji hipotezy statystycznej w oparciu o test, którego sprawdzianem jest statystyka Z. Rezultaty: Wyniki autorów jednoznacznie wskazują na wysoki związek pomiędzy poziomem integracji łańcucha dostaw a uzyskiwanym poziomem obsługi klienta (wartość współczynnika korelacji Pearsona oraz rezultaty testu statystycznego t). Szczegółowe badania statystyczne autorów ukazują, że podniesienie poziomu integracji z niższych do wyższych stanów integracji powoduje zwiększenie średniej wartości wskaźnika poziomu obsługi klienta (wyniki statystyki Z). Konkludując, analiza wskaźnika poziomu obsługi klienta pokazuje, że wzrasta on wraz ze wzrostem poziomu integracji. Wnioski: Zgodnie z celami integracji systemy zintegrowane powinny mieć większą możliwość działania. Jednym z postulowanych efektów ("zysków") integracji łańcucha dostaw jest m.in. możliwość osiągnięcia wyższego poziomu obsługi klienta. Rezultaty badań autorów potwierdzają taki stan faktów, co bardzo cenne w postaci kwantytatywnej a nie opisowej, wpisując się w poglądy nauki i praktyki. Wnioski płynące z przeprowadzonych prac badawczych zachęcają do podejmowania działań integracyjnych w łańcuchach dostaw typu forward i backward. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Tom
11
Numer
Strony
63--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznan School of Logistics
 • Poznan School of Logistics
 • BERLINOXX Projektzentrum Logistiknetzwerke
Bibliografia
 • Adamczak M., Domański R., Cyplik P., Pruska Ż., 2013, The tools for evaluating logistics processes. LogForum , (4), 255-263.
 • Brdulak H., 2012, Logistyka przyszłości [Logistics in the future], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Brzeziński M., 2007, Systemy w logistyce [Systems in logistics], Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 • Cai S., Jun M., Kim D., 2009, Critical success factors in implementing supply chain management: A conceptual model Available from Internet: < www.sbaer.uca.edu >
 • Cardoso S.R., Ana Paula F.D., Barbosa-Povoa A.P.F.D, Relvas S., 2013, Design and planning of supply chains with integration of reverse logistics activities under demand uncertainty, European Journal of Operational Research, 226, 432-446.
 • Cempel Cz., 2003, Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań[Modern issues of methodology and philosophy of research], Instytut Technologii Eksploatacji, Radom.
 • Cempel Cz., 2006, Teoria i inżynieria systemów - zasady i zastosowania myślenia systemowego [The theory and systems engineering - principles and application of systems thinking], Instytut Technologii Eksploatacji, Radom.
 • Cohen S., Roussel J., 2004, Strategic Supply Chain Management: the Five Disciplines for Top Performance first ed.McGraw-Hill.
 • Dobrzyński M.D., 2009, Procesy integracji w łańcuchu dostaw towarów konsumpcyjnych [Integration processes in the supply chain of consumer goods], Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa-Białystok.
 • Gupta S.M., Pochampally K.K., 2004, Crucial issues in closed-loop supply chain design, Second World Conference on POM and 15th Annual POM Conference, Cancun, Mexico, April 30 - May 3.
 • Hadaś Ł., 2010, Integracja obszarów zaopatrzenia i produkcji [Integration in supply and production area] in: Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł., (Eds), Logistyka produkcji - teoria i praktyka [Production logistics - theory and practice], Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 • Jonrinaldi, Zhang D.Z., 2013, An integrated production and inventory model for a whole manufacturing supply chain involving reverse logistics with finite horizon period, Omega 41, 598-612.
 • Konieczny J., 1983, Inżynieria systemów działania [Systems engineering activities], Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Pache G., Spalanzanihave A., Lagestion des chaines logistiques multi-acteurs: perspectives strategiques. Ed.PUG, 2007, 82.
 • Poirier Ch.C., 1999, Advanced Supply Chain Management, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco.
 • Poirier Ch.C., Quinn F.J., 2004, How Are You Doing? A Survey of Supply Chain Progress, Supply Chain Management Review, 11/12.
 • Potter A., Mason R., Naim M., Lawlani Ch., 2005, The evolution towards an integrated steel supplay chain: A case study from the UK, International Journal of Production Economics, 89, 209-221.
 • Rutkowski K. (Ed.), 1999, Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie [Integrated supply chain. The experience of global and Polish], Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa.
 • Sadowski A., 2009, Czynniki determinujące rozwój logistyki zwrotnej w gospodarce [Factors determining the development of reverse logistics in the economy], Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 3, 24-28.
 • Sadowski A., 2010, Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania logistyki zwrotnej w obszarze wykorzystania odpadów [Economic and ecological aspects of the use of reverse logistics in the use of waste], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Seitz M.A., Wells P.E., 2006, Challenging the implementation of corporate sustainability. The case of automotive engine remanufacturing., Business Process Management Journal, 12, 6, 822-836.
 • Simichi-Levi D., Kaminsky P., Samichi-Levi E., 2000, Designing and Managing the Supply Chain. Concepts, Strategies and Case Studies, McGraw-Hill/Irwin, Boston, 243-244.
 • Sobol E., 2001, Popularny słownik języka polskiego (PSJP) [A popular dictionary of Polish language], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stevens G.C., 1989, Integrating the supply chain, International Journal of Physical Distribution and Materials Management, 8, 1989, 3-8.
 • Śliwczyński B., Koliński A., 2012, Efficiency analysis system of material management, LogForum 8, 4, 297-310.
 • Szołtysek J., 2009, Logistyka zwrotna [Reverse Logistics], Biblioteka Logistyka, Poznań.
 • Wikner J., Tang O., 2008, A structural framework for closed-loop supply chains, The International Journal of Logistics Management, 19, 3, 344-366.
 • Witkowski J., 2010, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia [Supply Chain Management. Concepts, procedures, experience], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326883

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.