PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 4 | 5--21
Tytuł artykułu

Kulturowe uwarunkowania a założenia polityki spójności

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cultural Conditioning Versus the Assumptions of Cohesion Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest próba określenia wpływu czynników kulturowych na założenia polityki spójności. Wydaje się, iż większa skuteczność polityki spójności możliwa jest do osiągnięcia m.in. poprzez analizę uwarunkowań kulturowych. W postępującym procesie integracji gospodarczej w Europie uwarunkowania kulturowe i historyczne mogą stwarzać wiele zagrożeń dla regionów słabiej rozwiniętych i peryferyjnych. Wśród powstających niekorzystnych zjawisk wymienia się przede wszystkim aspekty kulturowe: brak bodźców do zainicjowania procesów trwałego rozwoju, małą aktywność społeczną i przedsiębiorczość oraz utrwalający się niski poziom życia mieszkańców. Analiza taka może stwarzać możliwości transferu wiedzy i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem różnorodnością kulturową. Warto zauważyć, iż może to wpłynąć na optymalizację alokacji funduszy strukturalnych. (fragment tekstu)
EN
The enhancement of cohesion policy can be achieved through an analysis of cultural conditioning. Given the ongoing economic integration taking place in Europe, the cultural and historical conditioning can pose various threats to less developed and more peripheral regions. Such an analysis can bring an opportunity to transfer knowledge and solutions to problems associated with cultural diversity management. It is worth noting that this can affect the way the allocation of structural funds is optimized. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Bossak J.:Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej - ujęcie instytucjonalne, w: Konkurencyjność gospodarki Polski a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, red. H. Podedworny, J. Grabowiecki, H. Wnorowski, Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny ZMSG 2000.
 • Dokumenty europejskie, oprac. A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło Tefelska, t. III, Lublin: Wydawnictwo Morpol 1999.
 • Hampden Turner C., Trompenaars A.: Siedem kultur kapitalizmu, Kraków: Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC 2000.
 • Hofstede G.: Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa: PWE 2000.
 • Kostera M.: Postmodernizm w zarządzaniu, Warszawa: PWE 1996.
 • Kostera M. (red.): Kultura organizacji. Badania etnograficzne polskich firm, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2007.
 • Komunikat Komisji, Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne wytyczne wspólnotowe, 2007-2013, Bruksela 5 lipca 2005, COM (2005) 0299.
 • Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu - COM (2010) 2020 z 3 marca 2010.
 • Konkluzje Prezydencji - Bruksela, 22 i 23 marca 2005.
 • Lavoie D.: Odkrywanie i postrzeganie szansy gospodarczej: kultura a Kirznerowski model przedsiębiorczości, w: Kultura przedsiębiorczości, red. B. Berger, Warszawa: Oficyna Literatów "Rój" 1994.
 • Millon Delsol C.: L'Irrévérence. Essai sur l'esprit européen, Paris: Editio Mame 1994.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Narodowa Strategia Spójności, dokument programowy opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007.
 • Nowicka E.: Świat człowieka - świat kultury, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1997.
 • Przegląd budżetu UE - COM (2010) 700 z 19 października 2010.
 • Strategia Lizbońska. Droga Do Sukcesu Zjednoczonej Europy, Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
 • Tomaszewski K.: Regiony w procesie integracji europejskiej, Kraków: Wyd. Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business 2007.
 • Zbiegień Maciąg L.: Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Warszawa: PWN 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327133

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.