PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
19 (2012) | nr 2 (81) | 119--130
Tytuł artykułu

Konkurencyjne oddziaływania mikroorganizmów na powierzchni skorup jaj konsumpcyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Competition Effects of Microorganisms on Shell Surface of Table Eggs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wykazano, że patogenne mikroorganizmy ze środowiska kurnika mogą przenosić się na powierzchnię jaj konsumpcyjnych, co stwarza ryzyko bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów - potwierdzane liczbą rejestrowanych przypadków zatruć pokarmowych. Równocześnie z chorobotwórczymi bakteriami na skorupie występują również inne drobnoustroje, dlatego wykonano modelowe badania dotyczące przeżywalności i konkurencyjnych oddziaływań natywnej mikroflory skorupy z wybranymi patogenami. Przygotowano dwie grupy jaj o jałowionej i niejałowionej powierzchni skorupy, które zanieczyszczono inokulatami bakterii E. coli O2:H1:K4 PCM 413 i S. enteritidis PCM 843 oraz mieszaną kulturą obu bakterii. Próby przechowywano w warunkach chłodniczych przez 4 tygodnie. Oznaczenia mikrobiologiczne wykonano klasyczną metodę zalewową, posiewając homogenat skorup jaj na odpowiednie chromogenne podłoża. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że im dłuższy czas przechowywania jaj, tym mniej naniesionych bakterii znajduje się na skorupach, a nawet często zupełnie znikają. Wywołane jest to prawdopodobnie niekorzystnymi warunkami wzrostu na powierzchni skorupy jaj tj. niską aktywnością wody oraz małą dostępnością składników pokarmowych. Dodatkowo przeżywalność badanego szczepu E. coli na powierzchni jałowionej jest dużo większa aniżeli w przypadku skorup niejałowionych, co związane jest z brakiem konkurencji o siedlisko. Badany szczep S. enteritidis w każdym analizowanym przypadku istotnie korzystniej znosi konkurencję natywnej mikroflory na niejałowionej powierzchni skorupy aniżeli w przypadku jałowionej powierzchni skorupy. Bakterie E. coli zamierają na powierzchni skorupy jaj konsumpcyjnych podczas ich przechowywania znacznie szybciej aniżeli S. enteritidis. Dodatkowo proces ten jest intensyfikowany współwystępowaniem natywnej mikroflory powierzchni skorupy. (abstrakt oryginalny)
EN
It was verified that pathogenic microorganisms in a hen house environment could be transferred to the surface of table eggs causing a risk to consumer health, which is confirmed by a number of recorded cases of bacterial food-borne illnesses. On eggshells, the pathogenic bacteria and other microorganisms occur together; therefore, a model study was performed on the survival of and competing interactions between native eggshell microflora and selected pathogens. Two groups of eggs were prepared: with sterile and 130 Tomasz Szablewski, Renata Cegielska-Radziejewska, Anna Kaczmarek, Jacek Kijowski unsterile eggshell surface. The two groups of eggs were contaminated with E. coli O2 inoculants: H1: K4 PCM 413 and PCM 843 S. enteritidis bacteria, and with a mixed culture of both bacteria. The samples were cold stored during a four week period. A microbiological assay was performed using a classical pour-plate method with an eggshell homogenate seeded on a suitable chromogenic substrate. As a result of the experiments performed, it was found that the longer the eggs storage time was, the lower the count of transferred bacteria was, and, often, those bacteria totally disappeared. This is probably caused by disadvantageous conditions for the bacteria to grow on the surface of eggshells, i.e. low water activity and low availability of nutrients. In addition, the survival of the E. coli strain on a sterile surface was much higher than on unsterile eggshells, what was associated with lack of competition for habitat. In each case analysed, the studied S. enteridis strain better tolerated the competitiveness of native microflora on the unsterile rather than sterile surface of eggshells. During storage, the E. coli bacteria significantly faster died out on the surface of eggshells than the S. enteritidis bacteria. Additionally, this process was intensified by the coexistence of native microflora on the eggshells. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
119--130
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • [1] Adesiyun A., Offiah N., Seepersadsingh N., Rodrigo S., Lashley V., Musai L.: Frequency and antimicrobiological resistance of enteric bacteria with spoilage potential isolated from table eggs. Food Res. Int., 2006, 39, 212-219.
 • [2] Al-Zenki S.F.,. Al-Nasser A.Y., Al-Saffar A.E.,. Abdullah F.K, Al-Bahouh M.E., Al-Haddad A.S., Alomirah H., Mashaly M.:. Effects of using a chicken-origin competitive exclusion culture and probiotic cultures on reducing Salmonella in broilers. J. Appl. Poult. Res., 2009, 18, 23-29.
 • [3] De Reu K., Grijspeerdt K., Messens W., Heyndrickx M., Uyttendaele M., Debevere J., Herman L.: Eggshell factors influencing eggshell penetration and whole egg contamination by different bacteria, including Salmonella enteritidis. Int. J. Food Microbiol., 2006, 112, 253-260.
 • [4] Drożdż I., Makarewicz M.: Zakażenie mikrobiologiczne w przemyśle spożywczym. Laborat. Przem., 2008, 5, 24-27.
 • [5] Gantois I., Immerseel F.: Mechanizm zakażenia jaj Salmonella enteritidis: szczególne właściwości tego serotypu. Pol. Drob., 2008, 12, 61-62.
 • [6] Gawęcka K. E.: Za i przeciw utrzymywania kur w klatkach. Pol. Drob., 2002, 4, 16-18.
 • [7] Gliński Z., Luft-Deptuła D.: Drób i jaja ważnym źródłem salmonelloz człowieka. Pol. Drob., 2003, 3, 23-24.
 • [8] Jones D. R., Musgrove M. T., Northcutt J. K.: Variations in external and internal microbial populations in shell eggs during extended storage. J Food Prot., 2004, 67, 2657-2660.
 • [9] Kuo F., Carey J., S. Ricke.: UV irradiation of shell eggs: Effect on populations of aerobes, molds and inoculated Salmonella typhimurium. J Food Prot., 1997, 60, 639-643.
 • [10] Musgrove M.T., Northcutt J.K., Jones D.R., Cox N.A., Harrison M.A.: Enterobacteriaceae and related organisms isolated from shell eggs collected during commercial processing. Poult. Sci., 2008, 87, 1211-1218.
 • [11] Rachwał A.: Jakość treści jaj - produkcja i przechowywanie cz. I. Pol. Drob., 2001, 2, 6-8.
 • [12] Soriano J.M., Font G., Molto C., Manes J.: Enterotoxigenic staphylococci and their toxins in restaurants foods. Trends Food Sci. Tech., 2002, 12, 60-67.
 • [13] Świerczewska E., Siennicka A.: Mycie jaj - temat ciągle kontrowersyjny. Pol. Drob., 2005, 10, 36-38.
 • [14] Wall H., Tauson R., Sorgjerd S.: Bacterial contamination of eggshells in furnished and conventional cages. J. Appl. Poult. Res., 2008, 17, 11-16.
 • [15] Węsierska E.: Czynniki jakości mikrobiologicznej spożywczych jaj kurzych. Med. Wet., 2006, 11, 1222-1228.
 • [16] Zhan G., Ma L., Doyle M.P.: Potential competitive exclusion bacteria from poultry inhibitory to Campylobacter jejuni and Salmonella. J. Food Prot., 2007, 70, 867-873.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327137

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.