PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 5 | nr 2 | 22--30
Tytuł artykułu

Marketingowe strategie kształtowania sektora wysokich technologii w regionie - aspekt teoretyczny i praktyczny

Autorzy
Warianty tytułu
Marketing Strategies of Creating a Region's High-Technology Sector : Theoretical and Empirical Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stymulowanie napływu kapitału zaawansowanego technologicznie oraz wspieranie przedsięwzięć opartych na wiedzy, to kluczowe obszary działalności ukierunkowanej na budowanie innowacyjnej gospodarki regionu. Wzbudzają one coraz większe zainteresowanie zarówno wśród osób zarządzających terytoriami, jak i naukowców zajmujących się problematyką ich rozwoju. Głównym celem badania, którego wyniki zostały zaprezentowane w niniejszym opracowaniu, jest rozpoznanie aktywności upodmiotowionych jednostek przestrzennych (krajowych i zagranicznych) na rynku inwestycji high-tech. Chodziło przede wszystkim o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy władze regionów wykorzystują strategiczne podejście marketingowe w procesie kształtowania sektora wysokich technologii? Przesłanką do podjęcia badania była luka w wiedzy na temat strategii marketingowych w odniesieniu do konkretnego rynku - tj. inwestycji zaawansowanych technologicznie. W warstwie teoretycznej opierało się ono na przeglądzie literatury naukowej, zaś w warstwie empirycznej na analizie dokumentów strategicznych oraz danych pozyskanych w ramach wywiadów z przedstawicielami władz jednostek terytorialnych i instytucji zaangażowanych w obsługę inwestora. W polskich realiach - jak pokazują wyniki badań - tylko nieliczne jednostki terytorialne podejmują próby kształtowania sektora high-tech zgodnie z regułami marketingu. Aktywność marketingowa władz rzadko podlega planowaniu strategicznemu, koncentruje się raczej na sferze operacyjnej i najczęściej polega na podejmowaniu działań bez wyraźnego ukierunkowania na potrzeby określonej grupy inwestorów. W efekcie przeprowadzonego badania zidentyfikowano i zdefiniowano marketingowe strategie kreowania sektora wysokich technologii w regionie oraz określono warunki ich skutecznego wdrażania. Przykłady regionów, na obszarze których powstały skupiska przedsiębiorstw wysokich technologii potwierdzają słuszność stwierdzenia, że dzięki profesjonalnemu podejściu do marketingu strategicznego, a zwłaszcza dzięki implementacji specjalnie opracowanych planów działania, władze - jako podmioty odpowiedzialne za zarządzanie jednostkami terytorialnymi - mogą wpływać na decyzje inwestorów w kwestii wyboru miejsca działalności i tym samym budować potencjał innowacyjny gospodarki.(abstrakt oryginalny)
EN
Stimulating capital inflow of high-tech investment and supporting knowledge-based ventures are key activities building an innovative regional economy. Regional authorities and scientists studying development issues are increasingly interested in the key activities. The main objective of this study is the identification of activities of foreign and domestic entities on the high-tech investment market. The key research issue is the application of the strategic marketing approach in the process of shaping the high-tech sector. The study is motivated by the knowledge gap about marketing strategies regarding a specific market, i.e., the high-tech investment. The study includes a review of literature about the theory of the issue, while in the empirical context also analyzing the strategic documents and data obtained from the interviews with the local government and agency representatives servicing investors. Given the results, only a few territorial entities attempt to shape the high-tech sector in accordance to marketing strategies. Marketing efforts of regional authorities seldom are subjected to strategic planning and concentrate on operations, most often involving actions without specifically targeting needs of a defined investor group. The conducted study identified and defined marketing strategies of establishing a high-tech sector in a region and named conditions of their effective implementation. Examples of regions, where a high-tech sector has been established, confirm the effectiveness of the professional approach to strategic marketing. The implementation of specially prepared action plans, the authorities, responsible for the management of a territorial entity, are able to influence the investor decision regarding location and build the innovation potential of the economy.(original abstract)
Rocznik
Tom
5
Numer
Strony
22--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Biotechnologia przyjazna dla wszystkich, http://pfb. info.pl/edukacja.html [pobrano 02.04.2012]
 • 2. Ernst & Young (2011), Beyond Borders. Global Biotechnology Report 2011. http://www.ey.com/ GL/en/Industries/Life-Sciences/Beyond-borders-- global-biotechnology-report-2011 [pobrano 01.04.2012].
 • 3. Ernst & Young (2009), Beyond Borders. Global Biotechnology Report 2009.
 • 4. Florek M. (2006), Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 64-65.
 • 5. Gajdzik B. (2002), Marketing w gminie - wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom, s. 36.
 • 6. Godlewska-Majkowska H., Żelazko B. (2006), Marketing terytorialny jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw wysokiej technologii (na przykładzie medycznego sektora biotechnologicznego), Badanie statutowe Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa.
 • 7. GUS (2011), Nauka i technika w Polsce w 2009 roku, s. 72-73.
 • 8. Jewtuchowicz A. (2005), Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 129-134.
 • 9. Komor A., Żelazko B. (2006), Marketing oparty na klastrach źródłem przewagi konkurencyjnej regionu, w: J. Karwowski (red.), Marketing a rozwój regionu. Katedra Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 10. Kotler Ph. (2004), Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu, Rebis, Poznań, s. 53.
 • 11. Kreikebaum H. (1997), Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa, s. 26.
 • 12. Lambin J.J. (2001), Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa, s.28.
 • 13. Obłój K. (2001), Strategia organizacji, PWE, Warszawa, s. 14.
 • 14. OECD (2006), Biotechnology Statistics - 2006. s. 7.
 • 15. Rawski M. (2006), Kilka uwag o trudnościach tworzenia strategii marketingu terytorialnego. W: J. Karwowski (red.), Strategie marketingowe podmiotów w regionie, Katedra Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 17.
 • 16. Regionenmarketing Mitteldeutschland, http://www. mitteldeutschland.com/
 • 17. Schnurrenberger B. (2009), Erfolg durch Regionenmarketing, Materiały do wykładu w Fachhochschule Brandenburg, s. 16, http://www.bs_consult. de [pobrano 24.03.2012]. Za: U. Manschwetus, (1995), Regionalmarketing: Möglichkaiten und Grenzen des Managementansatzes als Instrument der Regionalenentwicklung, Berlin, Free University Berlin.
 • 18. Żelazko B. (2010), Kształtowanie lokalizacji przedsiębiorstw wysokich technologii poprzez działalność marketingową gminy (na przykładzie medycznego sektora biotechnologicznego). Praca doktorska, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • 19. Żelazko B. (2011), Zasoby pracy a rozwój przedsiębiorczości w sektorach wysokich technologii. W: I. Lichniak (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, s. 258
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327161

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.