PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 354 Usługi 2014 Wybrane uwarunkowania rozwoju usług | 51--60
Tytuł artykułu

Współczesny odbiorca masowy jako wyzwanie dla usług muzealnych

Autorzy
Warianty tytułu
Contemporary Mass Recipient as a Challenge for Museum Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rosnąca rola sektora usług powoduje jego ciągłe dostosowywanie się do potrzeb współczesnego rynku, a także do wymagań dzisiejszych konsumentów. Zwłaszcza usługi kulturalne przechodzą w ostatnim czasie wiele przeobrażeń, starając się w coraz pełniejszym stopniu odpowiadać potrzebom swoich odbiorców. Szczególną dynamikę zmian wykazują instytucje świadczące usługi muzealne, które coraz silniej muszą rywalizować o uwagę nabywców zarówno z innymi usługami kulturalnymi, jak i z szeroko rozumianą sferą rozrywki i organizacji czasu wolnego. Robią to, badając potrzeby konsumentów oraz rozbudowując swoją podstawową usługę, jaką jest prezentacja społeczeństwu dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości, o usługi dodatkowe, które nie tylko uzupełniają podstawową ofertę, ale też czynią ją bardziej atrakcyjną dla współczesnego konsumenta. Celem artykułu jest przegląd i prezentacja najciekawszych rozwiązań w tym zakresie oraz charakterystyka wybranych kierunków rozwoju instytucji muzealnych, z uwzględnieniem specyfiki ich dzisiejszych odbiorców.(abstrakt oryginalny)
EN
The growing role of the services sector causes its continuous adjustment to the demands of modern market, as well as to the requirements of today's consumers. Especially cultural services have been lately passing through many transformations, trying more and more fully meet the needs of their customers. Specific dynamics of changes is presented by institutions providing museum services, which have to compete for the attention of buyers, either with other cultural services, as well as with the wider sphere of entertainment and leisure organizations. They do this by examining the needs of consumers and expanding its basic service, which is the public presentation of the goods of the natural and cultural heritage of humanity, of additional services that not only complement the basic offer, but also make it more attractive to the modern consumer. The purpose of this article is to review and present the most interesting solutions in this field and the characteristics of the selected directions of development of museums, including the specifics of today's consumers.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Lebel R., Marcel Duchamp, Grove Press, New York 1959, s. 77-78.
 • Maslow A.H., Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Matyschok-Nyckowska A., Innowacyjne formy zwiedzania muzeów, [w:] Muzeum otwarte na edukację, red. J. Pelczar, Muzeum Wsi Kieleckiej, Kraków 2011, s. 97-112.
 • Noga M., Kultura a ekonomia, CeDeWu, Warszawa 2014.
 • Oleszczuk N., Edukacja kulturalna a zwiększenie atrakcyjności ekspozycji muzealnych na przykładzie działań w Muzeum Architektury, [w:] Edukacja kulturalna. Teksty i preteksty, red. A. Piwek, J. Drab-Pasierska, Ośrodek Kultury i Sztuki, Wrocław 2011, s. 109-118
 • Sobocińska M., Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 30-31.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, s. 1, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970050024 (dostęp: 15.01.2014).
 • Wilkowski M., Muzeum Narodowe we Wrocławiu współpracuje z blogerami, http://historiaimedia.org/2012/11/23/muzeum-narodowe-we-wroclawiu-wspolpracuje-z-blogerami/ (dostęp: 15.01.2014).
 • Wilkowski M., Konkretne efekty współpracy muzeum z Wikipedią, http://historiaimedia.org/2013/01/28/konkretne-efekty-wspolpracy-muzeum-z-wikipedia/ (dostęp: 15.01.2014).
 • Uczestnictwo ludności w kulturze, Główny Urząd Statystyczny, 2009, dostęp online: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/kts_uczestnictwo_ludnosci_w_kulturze_w_2009.pdf (dostęp: 15.01.2014).
 • http://www.arc.com.pl/muzeum_to_nie_nuda-41999398-pl.html (dostęp: 15.01.2014).
 • http://www.1944.pl/ (dostęp: 15.01.2014).
 • http://www.mnwr.art.pl/ (dostęp: 15.01.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327191

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.