PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
19 (2012) | nr 2 (81) | 161--172
Tytuł artykułu

Wpływ dodatku oleju słonecznikowego na właściwości przewodnościowe miksów tłuszczowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Effect of Sunflower Oil Addition on Conductance Properties of Fat Mixes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie wpływu dodatku oleju słonecznikowego (10, 20, 30, 40 %) i częstotliwości napięcia pomiarowego (20 Hz - 2 MHz) na zmiany przewodnictwa elektrycznego masła i miksów tłuszczowych. Największe tempo zmian parametrów przewodnościowych (admitancji, konduktancji, impedancji, rezystancji) masła oraz miksów tłuszczowych stwierdzono w zakresie częstotliwości od 20 do 100 Hz. Wartości tych parametrów zmieniały się w zakresie od ok. 5,5 do ok. 107 % wraz ze wzrostem udziału oleju słonecznikowego. Największy zakres zmian, w wyżej wymienionym przedziale częstotliwości, dotyczył konduktancji i admitancji. Wraz ze zwiększaniem udziału oleju w maśle wartość kondunktancji miksów zmieniała się od ok. 7 do ok. 107 %, a admitancji od ok. 5,5 do ok. 40 %. Uzyskano również statystycznie istotne różnice (p ≤ 0,01, p ≤ 0,05) między wartościami admitancji miksów o różnej zawartości oleju słonecznikowego oraz masła. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że dalsze badania nad określaniem zawartości oleju słonecznikowego w miksach tłuszczowych i wykrywaniem ich zafałszowań powinny koncentrować się na pomiarach admitacji i konduktancji. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper, the results were presented of a research the objective of which was to determine the effect of sunflower oil addition (10, 20, 30, 40 %) and measuring (rated) voltage frequency (20 Hz - 2 MHz) on the electric conductivity changes in butter and fat mixes. The highest rate of changes in the conductance parameters (admittance, conductance, impedance, and resistance) of butter and fat mixes were found in the frequency range from 20 to 100 Hz. The values of those parameters varied in the range from ca. 5.5. to 107 % along with the increasing content of sunflower oil. The highest changes in the above named frequency range referred to the conductance and admittance. With the increasing content of oil in butter, the conductance values of fat mixes varied from ca. 7 to 107%, and the admittance values from ca. 5.5 to 40%. Also, statistically significant differences (α ≤ 0.01; α ≤0.05) were found between the admittance values of fat mixes with various contents of sunflower oil and of butter. On the basis of the results obtained, it was concluded that further analyses to determine the sunflower oil content in fat mixes and to detect adulteration thereof should be focused on the measure- ments of admittance and conductance. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
161--172
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • [1] Banach J., K., Żywica R., Kiełczewska K.: Effect of homogenization on milk conductance properties. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2008, 58, 107-111.
 • [2] Banach J.K., Żywica R., Szpendowski J., Kiełczewska K.: Possibilities of using electrical parameters of milk for assessing its adulteration with water. Int. J. Food Prop., 2012, w druku.
 • [3] Cichosz G.: Prozdrowotne właściwości tłuszczu mlekowego. Przegl. Mlecz., 2007, 5, 4-8.
 • [4] Cichosz G.: Zdrowotne skutki substytucji tłuszczu mlekowego olejami roślinnymi. Przegl. Mlecz., 2007, 12, 4-9.
 • [5] Destaillats F., Wispelaere M., Joffre F., Golay P., Huga B., Giuffrida F., Fauconnot L., Dionisi F.: Authenticity of milk fat by fast analysis of triacylglycerols. Application to the detection of partially hydrogenated vegetable oils. J. Chromatogr., 2006, 1131, 227-234.
 • [6] Fox P.F., McSweeney P.L.H.: Advanced Dairy Chemistry - 2. Lipids. Springer Science-Business Media, Inc., New York, USA, 2006.
 • [7] Juśkiewicz M., Kisza J., Staniewski B.: Wybrane cechy fizykochemiczne mieszanin tłuszczu mlekowego z olejami roślinnymi. Acta Acad. Agric. Techn. Olst., 1993, 25, 37-49.
 • [8] Koca N., Kocaoglu-Vurma N.A., Harper W.J., Rodriguez-Saona L.E.: Application of temperature-controlled attenuated total reflectance-mid-infrared (ATR-MIR) spectroscopy for rapid estimation of butter adulteration. Food Chem., 2010, 121, 778-782.
 • [9] Łobacz A., Kowalik J., Ziajka S.: Wykorzystanie zjawiska impedancji w mikrobiologii i higienie żywności. Med. Wet., 2008, 68 (8), 966-968.
 • [10] Mabrook M. F., Petty M.C.: A novel technique for the detection of added water to full fat milk using single frequency admittance measurements. Sensor Actuator B, 2003, 96, 215-218.
 • [11] Marcinowska M., Żywica R., Kiełczewska K., Czerniewicz M.: Study of conductivity and capacity properties of full fat and skim milk. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2004, 2 Supp., 129-134.
 • [12] Nogala-Kałucka M., Pikul J., Siger A.: Zastosowanie chromatografii cieczowej w badaniach autentyczności masła. Żywność. Nauka. Technologia Jakość, 2008, 3 (58), 47-56.
 • [13] Norberg E.: Electrical conductivity of milk as phenotypic and genetic indicator of bovine mastitis: A review. Livestock Production Science, 2005, 96, 129-139.
 • [14] Sadat A., Mustajab P., Khan I.A.: Determining the adulteration of natural milk with synthetic milk using ac conductance measurement. J. Food Eng., 2006, 77, 472-477.
 • [15] Smoczyński S., Borejszo Z., Żegarska Z., Paszczyk B.: Tłuszcze roślinne i zwierzęce. W: Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług. Red. J. Żuchowski. Inst. Technol. Eksploatacji PIB, Radom 2006, ss. 762-763.
 • [16] Staniewska K., Staniewski B.: Towaroznawcza ocena autentyczności wybranej grupy tłuszczów stołowych dostępnych na rynku Olsztyńskim. Red. J. Żuchowski. Inst. Technol. Eksploatacji PIB, Radom 2008, ss. 94-101.
 • [17] ST-Gelais D., Champagne C. P.: The use of electrical conductivity to follow acidification of dairy blends. Int. Dairy J., 1995, 5, 427-438.
 • [18] Szymański E., Szpendowski J., Żywica R., Banach J.K.: Wpływ dodatku koncentratu partykułowanych białek serwatkowych do mleka serowarskiego na jego właściwości elektryczne. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 1 (68), 58 - 70.
 • [19] Zander Z., Zander L., Wasilewski R.: Technika i technologia wyrobu masła z dodatkiem oleju roślinnego. Przegl. Mlecz., 2000, 3, 75-77.
 • [20] Ziajka S.: Mleczarstwo - zagadnienia wybrane. Wyd. ART, Olsztyn 1997, ss. 106-112.
 • [21] Żywica R., Banach J.K., Szpendowski J., Kiełczewska K.: Application of conductance properties of raw milk for the evaluation of the degree of its dilution. In: Current Trends In Commodity Science. Food Safety - pod red. M. Małecka i U. Samotyja. Zesz. Nauk. UE Poznań, 2010, 147, 71-78.
 • [22] Żywica R. Budny J.: Changes of selected physical and chemical parameters of raw milk during storage. Czech J. Food Sci., 2000, 245, 241-242.
 • [23] Żywica R., Kiełczewska K., Kruk A., Marcinowska M.: Wpływ temperatury i czasu przechowywania na zmiany właściwości elektrycznych mleka surowego. Przegl. Mlecz., 2002, 6, 268-271.
 • [24] Żywica R.: Zjawiska elektryczne w produkcji i towaroznawczej ocenie jakości mięsa. Wyd. UWM w Olsztynie, 2010, ss. 54-56.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327195

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.