PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
19 (2012) | nr 2 (81) | 186--197
Tytuł artykułu

Analiza zależności pomiędzy spożyciem wybranych składników mineralnych a ich zawartością we włosach w wybranej grupie pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of Correlation Between Intake of Selected Minerals and Their Content in Hair of Patients in Selected Group With Primary Hypertension
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęściej występujących chorób układu krążenia. Jednym z głównych elementów niefarmakologicznej prewencji i leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego jest właściwy sposób żywienia. Ważną rolę w prewencji i leczeniu nadciśnienia tętniczego pełni optymalne spożycie wapnia i magnezu. Celem badań była ocena: spożycia wapnia i magnezu oraz ich zawartości we włosach pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.W badaniu uczestniczyło 30 pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym oraz 29 zdrowych osób. Zawartość Ca i Mg we włosach oznaczono metodą spektrofotometrii atomowo-absorpcyjnej (ASA), przy użyciu aparatu Zeiss AAS-3. Ocenę spożycia analizowanych składników mineralnych przeprowadzono za pomocą wykonanego trzykrotnie 24-godzinnego wywiadu żywieniowego. Zawartość wapnia i magnezu, występujących w całodziennych racjach pokarmowych, określono na podstawie komputerowych baz danych przygotowanych w programie Dietetyk. Stwierdzono większą zawartość Ca we włosach pacjentów z nadciśnieniem tętniczym niż osób zdrowych. Ponadto we włosach kobiet w grupie badanej oznaczono również większą koncentrację Mg aniżeli u kobiet z prawidłowym ciśnieniem tętniczym. Ocena spożycia Ca i Mg wykazała ich niedostateczną podaż w diecie. U kobiet i mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym zaobserwowano mniejsze ich spożycie aniżeli u osób zdrowych. Nie stwierdzono natomiast istotnych zależności między podażą analizowanych składników mineralnych a ich zawartością we włosach badanych osób. (abstrakt oryginalny)
EN
Hypertension is one of the most commonly occurring cardiovascular diseases. Proper nutrition is one of the major elements of non-pharmacological prevention and treatment of high blood pressure. Optimal intake of calcium and magnesium plays an important role in preventing and treating hypertension. The objective of this study was to assess the intake of calcium and magnesium and the content thereof in hair of the patients with primary hypertension. The study included 30 patients with primary hypertension and 29 healthy persons. The content of calcium and magnesium in the hair samples was determined applying a method of atomic absorption spectrophotometry (AAS) and using a Zeiss AAS-3 apparatus. The dietary intake of the components analysed was assayed on the basis of a three times performed, 24 h interview on dietary intake. The content of calcium and magnesium in the daily diets was determined on the basis of computer databases developed using a 'Dietetyk' (Nutritionist) software. A higher Ca content was found in the hair of patients with hypertension than in the hair of healthy per- sons. Moreover, a higher content of Mg was determined in the hair of women in the study group of patients than in the hair of women with a regular blood pressure. The assessment of daily Ca and Mg intake proved that the supply of those elements through diet was insufficient. It was found that the intake of calcium and magnesium by both the women and men with hypertension was lower compared to the healthy persons. However, no significant correlations were found between the supply of the minerals analyzed and the content thereof in the hair of the polled. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
186--197
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Bibliografia
 • [1] Al-Solaiman Y., Jesri A., Mountford W.K., Lackland D.T., Zhao Y., Egan B.M.: DASH lowers blood pressure in obese hypertensives beyond potassium, magnesium and fibre. J. Hum. Hypertens., 2010, 24 (4), 237-246.
 • [2] Barbagallo M., Dominguez L.J., Resnick L.M.: Magnesium metabolism in hypertension and type 2 diabetes mellitus. Am. J. Ther., 2007, 14 (4), 375-385.
 • [3] Bolesławska I., Przysławski J., Schlegel-Zawadzka M., Grzymisławski M.: Zawartość składników mineralnych w całodziennych racjach pokarmowych kobiet i mężczyzn stosujących dietę tradycyjną i "optymalną" - analiza porównawcza. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 4 (65), 303-311.
 • [4] Bożek A., Pajda M., Chudek J., Więcek A.: Parathormon a nadciśnienie tętnicze. Arterial Hypertens., 2008, 12 (4), 253-260.
 • [5] Dickinson H.O., Nicolson D., Cook J.V., Campbell F., Beyer F.R., Ford G.A., Mason J.: Calcium supplementation for the management of primary hypertension in adults. Cochrane Database Syst. Rev., 2006, 19 (2), CD004639, DOI: 10.1002/14651858.CD004639.pub2
 • [6] Djousse L., Pankow J.S., Hunt S.C., Heiss G., Province M.A., Kabagambe E.K., Ellison R.C.: Influence of saturated fat and linolenic acid on the association between intake of dairy products and blood pressure. Hypertension, 2006, 48 (2), 335-341.
 • [7] Durkalec-Michalski K., Suliburska J., Krejpcio Z., Bogdański P.: Ocena wiedzy i nawyków żywieniowych wybranej grupy pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Jakość i bezpieczeństwo żywności wyzwaniem XXI wieku. Wyd. Nauk. PTTŻ, Kraków 2010, ss. 212-220.
 • [8] Durkalec-Michalski K., Suliburska J., Krejpcio Z., Bogdański P.: Ocena spożycia alkoholu, tłuszczu i sodu w wybranej grupie pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 5 (72), 178-190.
 • [9] European Society of Hypertension - European Society of Cardiology Guidelines Committee: 2003 European Society of Hypertension - European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension. J. Hypertens., 2003, 21 (6), 1011-1053, 10.1097/01.hjh.0000059051. 65882.32.
 • [10] Geleijnse J.M., Grobbee D.E., Kok F.J.: Impact of dietary and lifestyle factors on the prevalence of hypertension in Western populations. J. Hum. Hypertens., 2005, 19 (Suppl 3), S1-S4.
 • [11] Goch A., Goch J.H.: Zawartość makro- i mikroelementów we włosach osób z nadciśnieniem tętniczym. Arterial Hypertens., 2004, 8 (3), 177-184.
 • [12] Goch A.: Rola makroelementów i mikroelementów w patogenezie nadciśnienia tętniczego. Rozpr. hab. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydz. Wojskowo-Lekarski, Łódź 2005.
 • [13] Goch A.: Stężenie pierwiastków w osoczu u chorych na samoistne nadciśnienie tętnicze. Pol. Arch. Med. Wew., 2005, 114 (4), 947-952.
 • [14] Griffith L.E., Guyatt G.H., Cook R.J., Bucher H.C., Cook D.J.: The influence of dietary and nondietary calcium supplementation on blood pressure: an updated metaanalysis of randomized controlled trials. Am. J. Hypertens., 1999, 12 (1 Pt 1) 84-92.
 • [15] Houston M.C., Harper K.J.: Potassium, magnesium, and calcium: their role in both the cause and treatment of hypertension. J. Clin. Hypertens., 2008, 10 (7 suppl. 2), 3-11.
 • [16] Karaszewski B., Kozera G., Dorosz A., Łukasiak J., Szczyrba S., Łysiak-Szydłowska W., Nyka W.M.: High magnesium or potassium hair accumulation is not associated with ischemic stroke risk reduction: a pilot study. Clin. Neurol. Neurosurg., 2007, 109 (8), 676-679.
 • [17] Khan A.M., Sullivan L., McCabe E., Levy D., Vasan R.S., Wang T.J.: Lack of association between serum magnesium and the risks of hypertension and cardiovascular disease. Am. Heart J., 2010, 160 (4), 715-720.
 • [18] Knypl K.: Znaczenie magnezu oraz wapnia w schorzeniach układu krążenia. Przew. Lek., 2004, 11, 44-48.
 • [19] Lee S., Park H.K., Son S.P., Lee C.W., Kim I.J., Kim H.J.: Effects of oral magnesium supplementation on insulin sensitivity and blood pressure in normo-magnesemic nondiabetic overweight Korean adults. Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis., 2009, 19 (11), 781-788.
 • [20] Leiba A., Vald A., Peleg E., Shamiss A., Grossman E.: Does dietary recall adequately assess sodium, potassium, and calcium intake in hypertensive patients? Nutrition, 2005, 21 (4), 462-466.
 • [21] Moore L.L., Singer M.R., Bradlee M.L., Djousse L., Proctor M.H., Cupples L.A., Ellison R.C.: Intake of fruits, vegetables, and dairy products in early childhood and subsequent blood epidemiology pressure change. Epidemiology, 2005, 16 (1), 4-11.
 • [22] Park S.B., Choi S.W., Nam A.Y.: Hair tissue mineral analysis and metabolic syndrome. Biol. Trace Elem. Res., 2009, 130 (3), 218-228.
 • [23] Scisney-Matlock M., Glazewki L., McClerking C., Kachorek L.: Development and evaluation of DASH diet tailored messages for hypertension treatment. Appl. Nurs. Res., 2006, 19 (2), 78-87.
 • [24] Scrogin K.E., Hatton D.C., McCarron D.A.: The interactive effects of dietary sodium chloride and calcium on cardiovascular stress responses. Am. J. Physiol., 1991, 261 (4 Pt 2), R945-R949.
 • [25] Sikora E., Pysz M., Leszczyńska T.: Zmiany podaży podstawowych grup produktów spożywczych w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów w latach 1989-2004. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 5 (66), 132-147.
 • [26] Song Y., Sesso H.D., Manson J.E., Cook N.R., Buring J.E., Liu S.: Dietary magnesium intake and risk of incident hypertension among middle-aged and older US women in a 10-year follow-up study. Am. J. Cardiol., 2006, 98 (12), 1616-1621.
 • [27] Stamler J., Caggiula A., Grandits G.A., Kjelsberg M., Cutler J.A.: Relationship to blood pressure of combinations of dietary macronutrients. Circulation, 1996, 94 (10), 2417-2423.
 • [28] Steffen L.M., Kroenke C.H., Yu X., Pereira M.A., Slattery M.L., Van Horn L., Gross M.D., Jacobs D.R.: Associations of plant food, dairy product, and meat intakes with 15-y incidence of elevated blood pressure in young black and white adults: the Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study. Am. J. Clin. Nutr., 2005, 82 (6), 1169-1177.
 • [29] Suliburska J., Bogdański P., Pupek-Musialik D., Krejpcio Z.: Dietary intake and serum and hair concentrations of minerals and their relationship with serum lipids and glucose levels in hypertensive and obese patients with insulin resistance. Biol. Trace Elem. Res., 2011, 139 (2), 137-150.
 • [30] Sygnowska E., Waśkiewicz A., Głuszek J., Kwaśniewska M., Biela U., Kozakiewicz K., Zdrojewski T., Rywik S.: Spożycie produktów spożywczych przez dorosłą populację. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol. Pol., 2005, 63 (6/supl.4), 670-676.
 • [31] Szponar L., Wolnicka K., Rychlik E.: Album fotografii, produktów i potraw. Wyd. IŻŻ, Warszawa 2000.
 • [32] Taneja S.K., Mandal R.: Mineral factors controlling essential hypertension - a study in the Chandigarh, India population. Biol. Trace Elem. Res., 2007, 120 (1-3), 61-73.
 • [33] Topolska K., Cieślik E., Bodzioch A., Grzych-Tuleja E.: Preferencje młodzieży gimnazjalnej z terenu województwa małopolskiego w zakresie spożycia mleka i produktów mlecznych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 2 (69), 76-84.
 • [34] Townsend M.S., Fulgoni V.L., Stern J.S., Adu-Afarwuah S., McCarron D.A.: Low mineral intake is associated with high systolic blood pressure in the Third and Fourth National Health and Nutrition Examination Surveys: could we all be right? Am. J. Hypertens., 2005, 18 (2 Pt 1), 261-269.
 • [35] Walentukiewicz A.: Ocena wartości odżywczej diet studentek AWFiS w Gdańsku. Cz. II. Witaminy i składniki mineralne. Rocznik Naukowy AWFiS w Gdańsku, 2011, 20, 108-114.
 • [36] Wartanowicz M., Ziemlański Ś., Czarkowski M., Chodakowska J., Chojnowski K.: Fatty acid pattern and lipid and mineral component concentration in serum in essentials hypertension. Żywienie Człowieka, 1991, 18 (3), 194-199.
 • [37] Waśkiewicz A., Sygnowska E., Jasiński B., Kozakiewicz K., Biela U., Kwaśniewska M., Głuszek J., Zdrojewski T.: Wartość energetyczna i odżywcza diety dorosłych mieszkańców Polski. Wyniki programy WOBASZ. Kardiol. Pol., 2005, 63 (6/supl.4), S1-S7.
 • [38] Waśkiewicz A.: Jakość zdrowotna racji pokarmowej mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy w latach 1993 - 2001. Badanie POL-MONICA bis Warszawa. Roczn. PZH, 2003, 54 (2), 197-205.
 • [39] Wu G., Tian H., Han K., Xi Y., Yao Y., Ma A.: Potassium magnesium supplementation for four weeks improves small distal artery compliance and reduces blood pressure in patients with essential hypertension. Clin. Exp. Hypertens., 2006, 28 (5), 489-497.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327203

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.