PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 100 Społeczna odpowiedzialność organizacji : perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne | 146--161
Tytuł artykułu

Implementacja społecznej odpowiedzialności jako innowacji - wybrane przykłady

Autorzy
Warianty tytułu
The Implementation of Corporate Social Responsibility as an Innovation - Chosen Examples
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszona zostanie problematyka związana ze szczególnym rodzajem innowacji, które można określić jako innowacje społecznie odpowiedzialne. Wskazany zostanie związek między innowacjami a koncepcją społecznej odpowiedzialności oraz innowacyjny model biznesowy mający na celu poprawę warunków życia osób znajdujących się u podstaw piramidy społeczno-ekonomicznej (BoP). W opracowaniu przedstawione zostaną również przykłady przedsiębiorstw, które w procesie tworzenia innowacji produktowych uwzględniają społeczną odpowiedzialność.(abstrakt oryginalny)
EN
Issues connected with a special kind of innovation which could be defined as socially responsible innovation are considered in this paper. The connection between innovations and corporate social responsibility concept are indicated as well as business mode! whose aim is to improve life condition of people at the bottom of the pyramid (BoP). The study also presents examples of some companies which take into account social responsibility as a condition in the process of creating product innovations. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Alien D.B., Husted B.W., Corporate social responsibility in the multinational enterprise: Strategic and institutional approaches, "Journal of International Business Studies" 2006, Vol. 37, No. 6.
 • Asongu J.J., Innovation as an argument for Corporate Social Responsibility, "Journal of Business and Public Policy" 2007, Vol. 1, No. 3.
 • Bogdanienko J., "Zarządzanie innowacjami, SGH, Warszawa 1998.
 • Christensen C.M., Craig Т., Hart S.L., The great disruption, "Foreign Affairs" 2001, Vol. 80, s. 80-95.
 • Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Fazlagić J., Innowacje społeczne, "Problemy Jakości", lipiec 2009.
 • Filek J., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tytko moda czy nowy model, prowadzenia działalności gospodarczej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2006, http://www.uokik.gov.pl/pl/informacja_i_edukacja/programy_edukacyjne/m konsumenckie abc/ publikacje/Spytanie 1 (12.02.2009).
 • Gasiński Т., Piskalski G., Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich, przedsiębiorstw, http://www.centrumcsr.pl/pliki/Podr_CSR-pojedyncze-podglad.pdf (28.04.2009).
 • Guidance on Social Responsibility - ISO 26000, wersja z 15 grudnia 2008 r., http://isotc.iso.org/ livelink/livelink?func-ll&objId=3935837&objAction=browse&sort=name (28.04.2009).
 • Hart S.L., Introduction, [w:] P. Kandachar, M. Halme, Sustainabillty Challenges and Solutions at the Base of the Pyramid, Greenleaf Publishing, 2008.
 • Hockerts K., Morsing M, Literature Review on Corporate Social Responsibility in the Innovation Process, http://www.desigriforum.fi/files/dff/Projektit/Literature_review__on^CSR_driven_ innovation.pdf (30.08.2009).
 • Kanter R.M., From spare change to real change: The social sector as a beta site for business innovation, "Harvard Business Review", maj-czerwiec 1999.
 • Kanter R.M., Od powierzchownych zmian do poważnych transformacji, [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Helion, Gliwice 2007.
 • Karnani A., Misfortune at the Bottom of the Pyramid, "Greener Management international" 2007, s. 3-17.
 • Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego, Realizacja partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: uczynienie Europy liderem odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, http://eurlex.europa.eu/Lex- UriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0136:FIN:PL:HTML.
 • Kowalik J., Innowacje jako czynnik przewagi konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, [w:] L. Sobolak (red.), Innowacyjne aspekty przedsiębiorstwa globalnego w zintegrowanej Europie, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007.
 • Krawiec F., Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2001.
 • MacGregor S.P., Fontrodona J., Exploring the Fit between CSR and Innovation, IESE Business Sehe Working Paper No. 759, 2008, http://ssrn.com/abstract=1269334 (19.07.2009).
 • Parston G., Osiąganie i wyników społecznych, [w:] F. Hesselbein, M. Goldsmidi, R. Beckhard (red Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998.
 • Реnс J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Plac Warszawa 1999.
 • Perlaki I., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 1983.
 • Pietrasiński Z., Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1971.
 • Piskała K., Rewolucja u podstaw piramidy, "Tygodnik Powszechny", dodatek "Ucho Igielne" 2/2007, http://tygodink2003-2007.onet.pl/2261,26175,1384134,tematy.html (21.07.2009).
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2006.
 • Pomykalski A., Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź 1997.
 • Porter M,, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Poznańska K., Czynniki sukcesu małych przedsiębiorstw w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", maj 2006 (numer specjalny).
 • Praliaiad C.K., Hammond A., Serving the world's poor, profitably, "Harvard Business Review" 2002, Vol. 80, s. 48-57.
 • Prahalad C.K., Hart S.L., Strategies for the Bottom of the Pyramid: Creating Sustainable Development, wersja nie publikowana, sierpień 1999, http://www.nd.edu/4unatta/mgt648/strategics.pdf.
 • Prahalad С. К., Hart S.L., The Fortune at the Bottom of the Pyramid, "Strategy + Business", styczeń 2002, http://www.strategy-business.com/press/16635507/11518 (21.06.2009).
 • Remisiewicz M., Kruszewska M., Szybko, coraz szybciej (rozmowa z C.K. Prahaladem), "ManagerMagazin" 01/07.
 • Rodek Ł., Historia Grameen Banku czyli jak wydobyć ludzi z nędzy za jednego dolara, 14.01.2009, http://www.psz.pl/tekst-16150/Lukasz-Rodek-Historia-Grameen-Banku-czyli-jak-wydobya-ludzi-z-nedzy-za-jednego-dolara (21.07.2009).
 • Rok В., Trzy strategie odpowiedzialnego biznesu dla polskich firm., [w:] Odpowiedzialny biznes 2007, "Harvard Business Review Polska", czerwiec 2007.
 • Stawasz E., Rodzaje innowacji, [w:] K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005.
 • Stigson В., Pillars of change: Business is finally learning that taking care of the environment and meeting social responsibilities makes good business sense, "Forum for Applied Research and Public Policy" 2002, Vol. 16, No. 4.
 • Switalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 • http://portalwiedzy.onet.pl/139753,grameen_bank,haslo.html (14.08.2009).
 • http://www.autogaleria.pl/news/index.php?id=1858 (24.08.2009).
 • www.durat.fi.
 • www.lappset.fi.
 • www.lazytown.com.
 • www.mlecznystart.pl/files/.../produktyUzyteczncSpolecznie.doc; 23.08.09
 • www.think.no.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327225

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.