PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 100 Społeczna odpowiedzialność organizacji : perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne | 162--175
Tytuł artykułu

Zarządzanie społecznie odpowiedzialne w różnych warunkach kulturowych

Warianty tytułu
Socially Responsible Management in Diverse Cultural Environments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W celu zrozumienia istoty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw należy brać pod uwagę oczekiwania, jakie przedsiębiorstwu stawia jego otoczenie. Globalizacja i internacjonalizacja rynków powodują jednak, że przedsiębiorstwa funkcjonują w obrębie niejednolitych kultur, w których istnieją różne wyobrażenia na temat roli przedsiębiorstwa w społeczeństwie oraz sposobu, w jaki powinno ono przejmować odpowiedzialność względem społeczeństwa. Zagadnienie to jest związane z różnorodnymi wartościami, zakorzenionymi w kulturach oraz systemach społeczno-gospodarczych poszczególnych krajów, wartościami, które determinują sposób postrzegania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Autorka koncentruje się na omówieniu kwestii wpływu wartości kulturowych na postrzeganie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz ukazaniu konsekwencji różnorodności kulturowej przy zarządzaniu odpowiedzialnym społecznie. (abstrakt oryginalny)
EN
In order to grasp the essence of corporate social responsibility (CSR), one have to take into account expectations that society sets against a company. Globalization and internationalization of markets make firms to operate in different types of cultures or even in cross- cultural surroundings. In these various cultures or countries the expectations and ideas about the company's role in the social environment may differ. This is related to the values that are embedded in cultural and socio-economic systems in each country, which determine the specific way of perceiving CSR. The article focuses on the influence of cultural values on perception of CSR and consequences that the cultural diversity implies on a socially responsible management. (original abstract)
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Avolio EU., Bass B.M. (red.), Developing Potential Across a Full Range Leadership: Cases on Transactional and Transformational Leadership, London 2002.
 • Basu K., Palazzo G., Corporate Social Responsibility: A Process Model of Sensemaking, "Academy of Management Review" 2008, Vol. 33, No. 1.
 • Brickson S.L., Organizational identity orientation: Making the link between organizational identity and organizations' relations with stakeholders, "Administrative Science Quarterly" 2005, Vol. 50.
 • Brickson S.L., Organizational identity orientation: The genesis of the role of the firm and distinct forms of social values, "Academy of Management Review" 2007, Vol. 32, No. 3.
 • Carlson D.S., Perrewe P.L., Institutionalization of organizational ethics through transformational leadership, "Journal of Business Ethics" 1995, Vol. 14.
 • Commission of the European Communities, Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM, Brussels 2001.
 • Crane A" Matten D., Corporate Social Responsibility as a Field of Scholarship. CSR: Theories and Concepts of Corporate Social Responsibility, Vol. 1, Sage, London 2007.
 • Crane A., Matten D., Spence L. J., Corporate Social Responsibility. Readings and Cases in a Global Context, Routledge, London - New York 2008.
 • Freeman R. E., Gilbert D.R., Jr., Unternehmensstrategie, Ethik und persönliche Verantwortung, Campus Verlag, Frankfurt-New York 1991.
 • Hon L.C., Bruner В., Diversity issues and public relations, "Journal of Public Relations Research" 2000, Vol. 12, No. 4.
 • Karaszewski R., Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, Dom Organizatora TNGiK, Toruń 2008.
 • Karaszewski R., Karwacka M., Społeczna odpowiedzialność w przywództwie, [w:] Z. Pisz, M. Rojek -Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 42, UE, Wrocław 2009.
 • Matten D., Moon J., A Conceptual Framework for Understanding CSR, [w:] A. Habisch, J. Jonker, M. Wagner, R. Schmidpeter (red.). Corporate Social Responsibility Across Europe, Berlin 2004.
 • Matten D., Moon J., "Implicit" and "Explicit" CSR: A conceptual framework for a comparative understanding of Corporate Social Responsibility, "Academy of Management Review" 2008, Vol. 33, No. 2.
 • Mor Barak M.E., Cherin D., A tool to expand organizational understanding of workforce diversity, "Administration in Social Work" 1998, Vol. 22.
 • Pawnik W., Ponadnarodowe strategie personalne a problem kultury różnorodności, [w:] L. Zbiegień-Maciąg, E. Beck (red.), Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym", Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2006.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy metody, PWE, Warszawa 2007.
 • Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce 2004, FOB, Warszawa 2005.
 • Roberson Q.M., Disentangling the meanings of diversity and inclusion in organizations, "Group and Organization Management" 2006, Vol. 31, No. 2.
 • Rousseau D.M. Psychological contracts in the workplace: Understanding the ties that motivate, "Academy of Management Executive" 2004, Vol. 18, No. 1.
 • Rousseau D.M., McLean Parks J., The contracts of individuals and organizations, "Research in Organizational Behavior" 1993, Vol. 15.
 • Rozkwitalska M., Kultura organizacyjna korporacji transnarodowych oparta o społeczną odpowiedzialność, "Organizacja i Kierowanie" 2006, 2/124.
 • Simpson D., Kultura narodowa a profil przywódcy w wybranych krajach europejskich, [w:] A. Pocztowski (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Wolters Kluwer Polska Oficyna, Warszawa 2005.
 • Stor M., Międzynarodowe zarządzanie kadrami, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Thomas D.C., Au K, Ravlin E.C., Cultural variation and the psychological contract, "Journal of Organizational Behavior" 2003, Vol. 24.
 • Trompenaars A., Hampden-Turner Ch., Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • ec.europa.eu/ (10.07.2009).
 • fob.org.pl/cms_a/upload/file/Raporty/raport_2004.pdf (10.07.2009).
 • www.berr.gov.uk/aboutus/ministerialteam/Speeches/page31561 .html (11.07.2009).
 • www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/3632/was_ist_csr.html (11.07.2009).
 • www.mg.gov.pl/Gospodarka/Zrownowazonyrozwoj/Spoleczna+Odpowiedzialnosc+Biznesu/ (10.07.2009).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327233

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.