PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 3 | 37--45
Tytuł artykułu

Prawnopolityczne otoczenie a bezpieczeństwo przedsiębiorcy

Warianty tytułu
The Impact of the Legal and Political Framework of Business Activity on the Entrepreneur's Safety
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Referat zawiera próbę analizy otoczenia prawnopolitycznego i jego wpływu na bezpieczeństwo przedsiębiorcy w Polsce. Bezpieczeństwo przedsiębiorcy zdefiniowano w kontekście zagrożeń, których źródłem może być otoczenie, samo przedsiębiorstwo (np. przez wadliwe zarządzanie) i system informacyjny łączący przedsiębiorstwo i otoczenie. W strukturze otoczenia prawnopolitycznego wyodrębniono biurokratyczne regulacje, oraz luki w prawie, oceniając stan prawa w Polsce za nie sprzyjający przedsiębiorczości. Nie podnosi to wiarygodności przedsiębiorcy niezbędnej dla funkcjonowania na rynku i powiększa szarą strefę w gospodarce, a przez to zmniejsza poziom bezpieczeństwa przedsiębiorcy. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper represents the author's attempt at an analysis of the Polish legał and political framework and its impact on the entrepreneur's safety. The entrepreneur's safety is defined in the context of threats and dangers found in the environment, as well as those generated within the business organization itself (e.g. mismanagement) and those involved in the information system linking the organization with its environment. Within the legal and political framework. the author isolates bureaucratic regulations and legał loopholes, identifying Polish law in its current form as an adverse factor to business activity. By undermining the entrepreneur's reliability and integrity, it has an adverse effect on his ability to function in the market, contributing to the growth of gray economy and, eventually, reducing the level of business people's safety. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Baćova M., Podstata a nevyhnost' existencie bankoveho dohiadu, Acta oeconomica cassoviensia No 4, Kośice 2000.
 • Baczyński Mojkowski J., Wielka rewolucja podatkowa Balcerowicza, "Polityka" z 20 września 1998 r.
 • Borowiecki R., Wpływ restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw na wzrost ich zdolności konkurencyjnych, w: System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej, Difin, Warszawa 2001.
 • Dadak W., Prawnokarna ochrona tajemnicy w obrocie papierami wartościowymi, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2000, z. 1.
 • Demianchuk A.S., Organization of private educadonal activity and security of its functioning in Ukrainę, w: Zarządzanie bezpieczeństwem, pod red. P. Tyrały, PSB, Kraków 2000.
 • Darewicz K., Upadek Ikara, "Rzeczpospolita", z 9-10 września 2002 r.
 • Dziawgo D., Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, w: Bankowość. Podręcznik dla studentów, pod red. J. Głuchowskiewgo, J. Szambelańczyka, Wydawnictwo WSB. Poznali 1999.
 • Gerasymenko S., Ryzyko handlu zagranicznego i zarządzanie nim, w: Zarządzanie bezpieczeństwem. Prace edukacyjne, red. L. Korzeniowski, L1PORT LFK, Kraków 2001.
 • Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1997.
 • Grifin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Hofreiter L., Manaźerstvo bezpećnostnych rizik, w: Rieśenie kiizovych situacii v śpecifickom prostredi (Zbomik zo 7. vedeckej konferencie s medzinarodnou ńćast'ou). Żilinska univerzita v Ziline, Żilina 22-23 maja 2002.
 • Jasiński W., Pranie brudnych pieniędzy, POLTEXT, Warszawa 1999.
 • Korzeniowski L., Business inteUigenee and the market security ofthe company, Acta oeconomica casso- viensia No 5, Ekonomicka univerzita v Bratislave, Podnikovohospodarska fakulta v Kośiciach, Kośice 2001.
 • Korzeniowski L., Firma w warunkach ryzyka gospodarczego, KTE, Kraków 2001.
 • Łukaszewicz A., Sąd nad formularzami, "Rzeczpospolita" z 25 lutego 2002 r.
 • Mesaroś M., Ućinne organizovanie, riadenie a manażerske vedenie, Ondrej Jamnicky, Kośice 2001.
 • Mikołaj J., Rizikovy manazment, RVS FŚIŻU, Żilina 2001.
 • Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1999.
 • Podstawy marketingu, pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 1998.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Słownik współczesnego języka polskiego, Reader's Digest Przegląd, Warszawa 1998.
 • Sopińska A.. Rola systemu informacyjnego w procesie zarządzania strategicznego, w: System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej, Difin, Warszawa 2001.
 • Stoner J.A.F., Freedman R.E., Gilbert D.R., J.R, Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 • The Accountant's Handbook of Fraud and Commercial Crime, praca zbiorowa, wyd. Kanadyjski Instytut Biegłych Rewidentów 1995, za: J.W. Wójcik, Przestępstwa w biznesie, Centrum Informacji Menedżera. Warszawa 1999.
 • Tyrała P., Zarządzanie kryzysowe, Adam Marszałek, Toruń 2001.
 • Varcholova T., Ako zniźovat' auditorske riziko, Acta oeconomica cassoviensia No 5, Kośice 2001.
 • Varcholova T., Risk modelline for project manaeement. Acta oeconomica cassoviensia No 4, Kośice 2000.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz.439 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 75, poz. 468 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 769 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)
 • Walewska D., Rankingi. Najbardziej konkurencyjne kraje świata, "Rzeczpospolita" z 19 kwietnia 2000 r.
 • Wójcik J.W., Przestępstwa w biznesie, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327301

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.