PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 10 | 21--33
Tytuł artykułu

Wybrane koncepcje wsi we współczesnych badaniach geografii społecznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Concepts of Rural Studies in the Contemporary Social Geography
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wybrane koncepcje badawcze wsi we współczesnych ujęciach geografii społecznej. Celem artykułu jest zarysowanie koncepcji badawczych wsi (perspektywa społeczno-osadnicza) jako pewnej alternatywy dla dominującej w polskiej geografii analizy struktury przestrzennej obszarów wiejskich. W pierwszej części opracowania wskazano przyczyny słabego rozwoju badań wsi w Polsce, zwłaszcza w ujęciu społecznym. Zasadniczą treść artykułu wypełnia prezentacja trzech koncepcji badawczych w społecznej geografii wsi (wsi jako społeczności zurbanizowanej, "social representations" i "other rural"). Omawiając je wskazano źródła inspiracji, pojęcia i problemy, wokół których koncentrują się zainteresowania badaczy w kręgu anglosaskim. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents selected research concepts in the contemporary approaches of social geography of the countryside. The main objective is outlining the social research concepts as some alternative in consideration of dominating analysis of spatial structure in polish rural geography. In the first part of this study was defined the causes of the weak developing social approaches in the polish rural geography. In the next parts of this article the author presents three concepts in social geography of the countryside ('urbanized community', 'social representations', 'other rural'). In each case were identified sources of inspirations, research problems which concentrate attention of the researches in Anglo-Saxon circle. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Atkinson D., Jackson P., Sibley D., Washbourne N., 2005, Cultural Geography. A critical dictionary of key concepts, I. B. Tauris, London-New York.
 • Aoyle P., Halfacree K., 1998, Migrations into rural areas. Theories and issues, J. Wiley and Sons, Chichester.
 • Bukraba-Rylska I., 2008, Socjologia wsi polskiej, PWN, Warszawa.
 • Bloke P., 1977, An index of rurality for England and Wales, Regional Studies, No 11.
 • Cloke P., 1983, An introduction to rural settlement planning, Methuen, London- New York.
 • Cloke P., Goodwin M., Milbourne P., 1998, Inside looking out; Outside looking in; Different experiences of cultural competence in rural lifestyles, [w:] Migrations into rural areas. Theories and issues, J. Wiley and Sons, Chichester.
 • Cloke P., Little J., 1997, Contested countryside culture, Routledge, London.
 • Connell J., 1974, The metropolitan village, [w:] Suburban growth, Wiley, London.
 • Cear M.J., Flusty S., 2002, The spaces of postmodernity. Readings in human geography, Blackwell, Oxford.
 • Dobriner W. M., 1963, Class in suburbia, Greenwood Press, Westport.
 • Gans H. J., 1962, The urban villagers, Free Press, New York.
 • Golachowski S., 1966, Urbanizacja wsi w województwie opolskim, [w:] Problemy ewolucji układów osadniczych na tle procesów urbanizacyjnych w Polsce, MZPPAUiB, Materiały i Studia, seria IV, nr 5, PWN, Warszawa.
 • Gorlach K., 2004, Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy, WNS, Warszawa.
 • Grzeszczak J., 1996, Tendencje kontrurbanizacyjne w krajach Europy Zachodniej, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, nr 167.
 • Galfacree K., 1993, Locality and social representation: space, discourse, and alternative definitions of the rural, Journal of Rural Studies, No 9.
 • Halfacree K., 1995, Talking about rurality: social expressed by residents of six English parishes, Journal of Rural Studies, No 11.
 • Halfacree K., 2004, Rethinking 'Rurality', [w:] New form of urbanization. Beyond the urban-rural dichotomy, Ashagate, Burlington.
 • Harvey D., 1973, Social justice and the city, Edward Arnold, London.
 • Hoggart K., 1990, Let's do away with rural, Journal of Rural Studies, No 6.
 • Jędrzejczyk D., 2001, Wprowadzenie do geografii humanistycznej, UW, Warszawa.
 • Jędrzejczyk D., 2004, Geografia miasta jako nauka humanistyczna, [w:] Humanistyczne oblicze miasta, red. D. Jędrzejczyk, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, UW, Warszawa.
 • Jędrzejczyk D., 2006, Status ontologiczny człowieka we współczesnej myśli geograficznej, [w:] Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Geografia a przemiany współczesnego świata, red. W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski, t. 2., WSG, Bydgoszcz.
 • Jones G. E., 1973, Rural life, Longman, London.
 • Jaczmarek J., 2005, Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys i podstawy metodyczne, UŁ, Łódź.
 • Jewis G., Maund D. J., 1976, The urbanisation of the countryside: a framework for analysis, Geografiska Annaler, B, 58.
 • Lisowski A., 1990, Wstęp do geografii społecznej, UW, Warszawa.
 • Lisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, UW, Warszawa.
 • Laik W., 1993, Koncepcja lokalnych systemów osadniczych. Założenia i perspektywy badawcze, [w:] Problematyka lokalnych systemów osadniczych, red. W. Maik, UMK, Toruń.
 • Maik W., Stachowski J., 1995, Preteoretyczne modele pojęciowe w geografii społecznej i ich rola w budowie teorii i wyjaśnianiu zjawisk społeczno-przestrzennych, [w:] Studia z geografii społecznej, red. S. Liszewski, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, nr 19, Łódź.
 • Mitchell G., 1951, The relevance of group dynamics to rural planning problems, Sociological Review, No 43.
 • Moscovici S., 1984, The phenomenon of social representations, [w:] Social representations, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Murdoch J., Pratt A., 1993, Rural studies: Modernism, postmodernism and "Post-rural", Journal of Rural Studies, No 9.
 • Pacione M., 1980, Differential quality of life in metropolitan village, Transactions of the Institute of British Geographers, No 5.
 • Pacione M., 1984, Rural geography, Harper and Row, London.
 • Pahl R., 1965, Urbs in rure, Geographical Paper, No 2, London School of Economics, London.
 • Pahl R., 1966, The rural-urban continuum, Sociologia Ruralis, No 6.
 • Peet R., 1978, Radical geography. Alternative viewpoints on contemporary social issues, Methuen, London.
 • Philo C., 1992, Neglected rural geographies: a review, Journal of Rural Studies, No 8.
 • Rakowski W., 1980, Uprzemysłowienie a proces urbanizacji, PWE, Warszawa.
 • Rembowska K., 2002, Kultura w tradycji i współczesnych nurtach badań geograficznych, UŁ, Łódź.
 • Ragan I., 2000, Miasto. Scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego, UG, Gdańsk.
 • Sibley D., 1995, Geographies of exclusion, society and difference in the West, Routledge, London-New York.
 • Starosta P., 1995, Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego, UŁ, Łódź.
 • Suliborski A., 2001, Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia empiryczno-teoretyczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Sztompka P., 2005, Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327315

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.