PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 48 nr 3 Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej | 371--384
Tytuł artykułu

Demokracja i nadzór jako instrumenty zapobiegające kryzysom finansowym

Autorzy
Warianty tytułu
Democracy and Supervision as Instruments in Preventing Financial Crises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzysom finansowym w układzie krajowym i międzynarodowym można zapobiec, zdaniem autora, poprzez wykorzystanie podstawowych instrumentów ustroju demokratycznego i systemu prawnego. Z dorobku nauk polityczno-prawnych należy wykorzystać podstawowe zasady funkcjonowania takiego społeczeństwa. Zasadami tymi są: upodmiotowienie społeczeństwa, zasada odpowiedzialności za powierzone kompetencje, zasada poszanowania własności, zasada godnego wynagrodzenia, zasada jawności finansów publicznych, zasady motywacji pozaprawnej, a więc sięgnięcie do zasad etyczno- moralnych, obyczajowych, światopoglądowych itp. Natomiast z instrumentów prawnych należy wykorzystać przede wszystkim nadzór i kontrolę nad finansami publicznymi, tworząc więź między suwerenem a osobami pełniącymi różne funkcje przy obsłudze finansów publicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The author argues that financial crises - of local as well as global impact - can be prevented using instruments germane to democratic regimes and legal systems. The sciences of law and politics have identified the fundamental principles on which democratic societies dwell. These principles include: empowerment of the society, accountability of public officials, protection of property, fair employee compensation, transparency of public finance, and preference for nonformal motivation - relying on ethics, morality, common law, customs, beliefs, etc. The primary legal instrument is effective supervision and control in the public finance domain, which should be used to strengthen links between the sovereign and the holders of public offices bearing responsibility for public moneys.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • AGFG, www.alianz-gfg.de.
 • Breuilly E., O'Brien J., Palmer M., Przewodnik po religiach świata, PPWK, Warszawa 1998.
 • Chmielewska J., Demokracja w warunkach globalizacji ekonomicznej, w: Demokracja w dobie globalizacji, red. nauk. J. Iwanek, M. Mazur, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.
 • Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego, red. nauk. J. Filek, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kraków 2004.
 • Evans R.P., Dotknąć nieba, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2012.
 • Graham B., Siedem głównych grzechów, Wyd. „Słowo Prawdy”, Warszawa 1962.
 • Iwanek J., Demokracja transnarodowa a demokracja narodowa, w: Parlament Europejski i jego rola w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, red. nauk. J.A. Haber, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań - Chorzów 2008, s. 13-25.
 • Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., red. nauk. J. Boć, Wrocław 1998.
 • Kowalewski S., Etyka zawodowa w administracji, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1984.
 • Kuźniar R., Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2003.
 • Kuźnik G., Finanse publiczne a budżet gospodarstwa domowego, w: M. Czapka, B. Klimas, Polityka gospodarcza i społeczna wobec wyzwań współczesności. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Jagasowi, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2011.
 • Kuźnik G., Podatnik: podmiot czy przedmiot?, Dom Wydawniczy Agnus, Gliwice 2010.
 • Kuźnik G., Prawo finansowe. Materiały do nauki przedmiotu dla studentów WSEiA w Bytomiu, cz. 1, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2003.
 • Łętowska E., Własność jako prawo jednostki w świetle Konstytucji i Konwencji Europejskiej, w: Szkoła Praw Człowieka. Teksty wykładów, z. 4, Warszawa 1998.
 • Łopatka A., Międzynarodowe prawo praw człowieka. Zarys, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998.
 • Marczewska-Rytko M., Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Wyd. UMCS, Lublin 2001.
 • Monteskiusz K., O duchu praw, t. 1, PWN, Warszawa 1957.
 • Motyka K., Prawa człowieka. Wybór źródeł, Oficyna Wydawnicza Ad Rem, Lublin 1996.
 • Podrez E., Obecność etyki w życiu publicznym, w: Etyka a życie publiczne. Materiały VIII Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego. Kraków 7-8 czerwca 1996, red. nauk. J. Pawlica, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1997, s. 95-102.
 • Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, TNOiK, Toruń 2002.
 • Referendum w Polsce współczesnej, red. D. Waniek, M.T. Staszewski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1995.
 • Skrzydło W., Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 1968.
 • Słownik języka polskiego, red. nauk. M. Szymczak, t. 1, PWN, Warszawa 1978.
 • Starościak J., Zarys nauki administracji, PWN, Warszawa 1971.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327385

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.