PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 103 | 17--27
Tytuł artykułu

Regionalne zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regional Differentiation of Investment Input in Polish Agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sprostanie wyzwaniom jakie stworzyła polskim rolnikom integracja z Unią Europejską i procesy globalizacji jest możliwe dzięki dostosowaniu się do nowych warunków gospodarowania, w tym do wymogów stawianych przez rynek i przez Wspólną Politykę Rolną. Przejawem procesów adaptacyjnych a zarazem świadectwem aktywności rynkowej jest działalność inwestycyjna podmiotów. (fragment tekstu)
EN
This paper identifies and examines the regional differentiation of investment input in Polish agriculture within 2004-2011. By making claster analysis there were selected two groups of regions with similar level of investment activity. The group with the greatest investment input includes the following regions: Pomorskie, Opolskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, and Lubuskie. Above mentioned investment regards input both per 1ha of rural area, per 1 farm as well as per 1 person employed in agriculture. In other 10 regions making second concentration, an investment activity was weaker what was connected with lesser average farm area, lesser market production as well as lower labor productivity. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • CZUBAK W.: Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 3(25) 2012.
 • GOŁĘBIEWSKA B.: Inwestycje i źródła ich finansowania w gospodarstwach o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem, Roczniki Naukowe SERiA, t. XII, z. 3/2010.
 • KATA R.: Problem wykorzystania kredytu bankowego w finansowaniu rolnictwa w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, nr (3)/2010.
 • KISIEL R., BABUCHOWSKA K., MARKS-BIELSKA R.: Gospodarstwa rolne Polski Wschodniej i skłonność ich właścicieli do inwestowania z wykorzystaniem instrumentów wspólnej polityki rolnej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Toruń 2012.
 • KUSZ D., GĘDEK S., RUDA M.: Endogeniczne uwarunkowania działalności inwestycyjnej gospodarstw rolniczych w Unii Europejskiej, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 100, z. 1, 2013.
 • KUSZ D.: Procesy inwestycyjne w praktyce gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009a.
 • KUSZ D.: Zróżnicowanie regionalne nakładów inwestycyjnych w rolnictwie polskim, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 75/2009b.
 • NOWAK A.: Przemiany strukturalne w rolnictwie polskim w kontekście założeń Wspólnej Polityki Rolnej, w: Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020, tom I, Wybrane problemy realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej, (red.) Jóźwik B., Sagan M., Stępniewski T., Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011, GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2007, GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, GUS, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (OJ L310, 30/11/1996 P. 1-469).
 • STANISZ A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 3. Analizy wielowymiarowe. StatSoft, Kraków 2007.
 • VIAGGI D., BARTOLINI F., RAGGI M., SARDONINI L., SAMMETH F., GOMEZ Y., PALOMA S.: Farm investment behavior under the CAP reform Process, JRC European Commission, Luxembourg 2011.
 • WOŚ A. (red.): Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327427

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.