PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 7 (CD) | 19--34
Tytuł artykułu

Strategie konkurowania polskich przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych

Warianty tytułu
Competitive Strategies of Polish Born Globals
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Datujące się od początku lat 1980-tych nasilenie zjawiska globalizacji rynków jest istotnym stymulatorem poszukiwania przez przedsiębiorstwa możliwości ekspansji międzynarodowej. Zostały one dostrzeżone także przez firmy małe i średnie, które podjęły decyzję o internacjonalizacji niemal już od momentu rozpoczęcia swej działalności. Pojęcia born global po raz pierwszy użył w 1993 r. Rennie [1993, s. 45-52], a Knight i Cavusgil [1996, s. 11] opisywali firmy globalne od początku jako małe przedsiębiorstwa zorientowane na rozwój zaawansowanych technologii. Jak dotąd nie istnieje jednak jeden, ogólnie przyjęty termin opisujący przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione (PWU). Przykładowo, w literaturze anglojęzycznej są one określane jako: born globals, international new ventures, born internationals itp., a w polskich opracowaniach można spotkać też terminy: urodzeni globaliści lub firmy globalne od początku. Najczęściej wykorzystywane kryteria wyróżniające urodzonych globalistów to przyjmowane za Knightem i Cavusgilem [1996] podjęcie internacjonalizacji w ciągu trzech lat od powstania i osiągnięcie przynajmniej 25% przychodów z rynków międzynarodowych. W Polsce problematyka badań PWU pojawia się pod koniec lat 1990-tych.14 Znajduje ona odzwierciedlenie w publikacjach Duliniec [2011], Przybylskiej [2010], Goryni [2007], Nowińskiego [2011] i Cieślika [2010]. Ostatni z wymienionych badaczy powołując się na statystyki polskiego handlu zagranicznego z lat 1993-2003 zauważa, iż 3/4 badanych polskich eksporterów podjęło eksport w ciągu trzech lat od rozpoczęcia swej działalności i konkluduje, że zjawisko wczesnej internacjonalizacji jest bardzo rozpowszechnione wśród polskich eksporterów.Po 2000 r. kilka zespołów podjęło próbę analizy polskich PWU.16 Badania te dotyczyły determinantów ich tworzenia, szybkości procesu internacjonalizacji, form umiędzynarodowienia, liczby obsługiwanych rynków, czy też dystansu psychicznego dzielącego je od rynków docelowych itp. Celem niniejszej pracy jest prezentacja wyników autorskich badań dotyczących strategii konkurowania podejmowanych przez polskie PWU.(fragment tekstu)
EN
The main objectives of this paper is to identify and evaluate the strategy of competition implemented by Polish born globals. The statistical methods (cross-tabulations and orrelation analysis) has been applied to the data collected through a questionnaire by the CATI technique from a representative sample of 256 Polish small- and medium-size born-global enterprises. The classification of competitive strategies developed by M. E. Porter has been used. It has been observed that firms apply both basic strategies of competition, i.e. cost leadership strategies (cost dominance), and the strategies of differentiation as well as "unspecified" strategies.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
19--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Berliński, M. [2006], Firmy globalne od początku, "Zeszyty Naukowe SGH KGŚ", Nr 20
 • Cieślik, J. [2010], Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Aktualne tendencje - implikacje dla polityki gospodarczej, Nauka dla praktyki i polityki gospodarczej, Nr 1
 • Duliniec, E. [2011], Koncepcje przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. RozwaŜania terminologiczne, "Gospodarka Narodowa", Nr 1-2
 • Duliniec, E., Baranowska-Prokop, E., Danik, L., Kowalik, I., Sikora, T. [2013], Nowe formy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione. Wyniki badania empirycznego. "Badanie Statutowe KGŚ"
 • Gorynia, M. [2007], Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw PWE, Warszawa
 • Knight, G. i Aulakh, P. [1998], A taxonomy, with performance correlates, of born global firms. W: S. Cavusgil i H. Tutek (red.), Proceedings of the conference on globalization, the international firm and emerging economies. Izmir, Turkey
 • Knight, G. i Cavusgil, S. T. [1996], The born global firm: A challenge to traditional internationalization theory. W: S. Cavusgil i T. Madsen (red.), Advances in international marketing 8. Greenwich, CT: JAI Press
 • Knight, G. i Cavusgil, S. T. [2005], A taxonomy of born global firms. Management International Review, 45(3), 15-35
 • Knight, G., Madsen, T.K. i Servais, P. [2004], An Inquiry into Born-global Firms in Europe and the USA, "International Marketing Review, Nr 21, 645-665
 • 10. Morawczyński, R. [2007], Zachowania małopolskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących w świetle teorii stopniowego umiędzynarodowienia, "Gospodarka Narodowa", Nr 7-8
 • Nowakowski, M. [1999], Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego, Difin, Warszawa
 • Nowiński, W. [2006], Wczesna internacjonalizacja przedsiębiorstw - nowy obszar badań, "Gospodarka Narodowa", Nr 11-12
 • Nowiński, W. i Nowara, W. [2011], Stopień i uwarunkowania internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", Nr 3
 • Oviatt, B. M., McDougall, P. P. [1994], Toward a Theory of International New Ventures, "Journal of International Business Studies", Nr 25
 • Porter, M. E. [1992], Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE
 • Przybylska, K. [2010], Born Global - nowa generacja małych polskich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", Nr 7-8
 • Rennie, M. W. [1993], Global Competitiveness: Born global, "McKinsey Quarterly", 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327457

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.