PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 7 (CD) | 35--48
Tytuł artykułu

Dystans kulturowy we współpracy polskich przedsiębiorstw z partnerami z Niemiec i Chin

Autorzy
Warianty tytułu
Cultural Distance in the Cooperation of Polish Companies with Partners from Germany and China
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W czasach kryzysu rośnie niepewność towarzysząca transakcjom międzynarodowym. W tej sytuacji umiejętność współpracy, a w szczególności budowania z partnerami zagranicznymi relacji opartych na zaufaniu i lojalności jest niezwykle istotna dla utrzymania konkurencyjności. W literaturze podkreśla się szczególne znaczenie zaufania w warunkach niewiedzy lub niepewności, wiążących się z nieznanymi lub niepoznawalnymi działaniami innych. Poczucie niepewności odnośnie do intencji i zachowań partnera szczególnie często występować może w przypadku różnic kulturowych między partnerami. "Kultura" to zdaniem niektórych badaczy termin nieprecyzyjny i mglisty21. "Nie ma nic bardziej nieokreślonego niŜ słowo kultura i nic bardziej zwodniczego, jak stosowanie go do całych ludów i całych epok" pisał już XVIII w. J. G. Harder. Niemniej jednak przedstawiciele różnych nauk podejmują trud zdefiniowania i interpretowania tego pojęcia. W przypadku nauk ekonomicznych w definicjach kultury, tak jak w definicji T. Eagleton, najczęściej mówi się o wierzeniach, wartościach, zwyczajach i zachowaniach, które konstytuują sposób Ŝycia wybranej grupy społecznej. Do najszerzej akceptowanych definicji kultury należy definicja zaproponowana przez R. Lintona, który stwierdził iŜ "Kultura to konfiguracja wyuczonych zachowań i ich rezultatów, których elementy składowe są podzielane i przekazywane przez członków danego społeczeństwa" i ta właśnie definicja została przyjęta w poniższym opracowaniu. Aczkolwiek kultura jako taka była od wieków przedmiotem zainteresowań wielu nauk, o tyle większe zainteresowanie ekonomistów wpływem kultury na sposób prowadzenia działalności gospodarczej przyszło relatywnie późno, bo w latach 60-tych XX wieku, kiedy to zależność między kulturą organizacyjną i narodową stała się przedmiotem badań G. Hofstede.(fragment tekstu)
EN
In the era of globalization the ability to cooperate with foreign partners becomes crucial for the competitiveness of Polish companies. The literature emphasizes, that cultural differences can hamper the cooperation, however there are no complex studies on cooperation of companies acting in different cultural zones. Only some aspects of interfirm cooperation with partners from culturally distinct countries are raised in the papers (f.i. the influence of the cultural distance on the choice of the country the partners in R&D are coming from). The results of research on cooperation of Polish companies with partners from China and Germany will be presented in the paper with special attention given to the differences in managing the cooperation. It will be proven, that according to Polish managers cultural differences are not as significant, as the literature suggests.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
35--48
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Culture, Leadership and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societes, red. R. J. House, P. J. Hanges, M. Javidan, P. W. Dorfman, V. Gupta, Sage, Thousand Oaks 2004
 • Eagleton T., The Idea of Culture, Blackwell, Malden 2000
 • Filippaios F., Avlaniti A., An examination of the existing measures of cultural distance; does one size fit all?, 38th Annual Conference of the European International Business Academy (EIBA), University of Sussex, 7-9 grudnia 2012
 • Gambetta D., Can we trust trust?, w: "Trust: Making and Breaking Cooperative Relations", red. D. Gambetta, Basil Blackwell, Oxford 1988, za P. Sztompka, Zaufanie Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007
 • Gesteland R.R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Marketing, negocjacje i zarządzanie w różnych kulturach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 • Gianetti M., Do Cultural Differences Between Contracting Parties Matter? Evidence from Syndicated Bank Loans, "Management Science", Vol. 58, No. 2, February 2012, s. 365-383
 • Hall E.T., The silent language, Garden City, N.Y. : Doubleday, 1959
 • Herder J. G., Myśl o filozofii dziejów, PWN, Warszawa 1962
 • Hofstede G., The cultural relativity of organizational practices and theories, "Journal of International Busines Studies", 1983, Fall, s. 75-89
 • Hofstede G., Bond M.R., The Confucius connection: from cultural roots to economic growth, "Organizational Dynamics", 1988, 16(4), s. 4-21
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011
 • Kogut B., Singh H., The Effect of National Culture on the Choice of Entry Mode, "Journal of International Business Studies", No. 19 (3), 1988, s. 411-432
 • Linton T., The cultural background of personality, Appleton-Century-Crofts, New York 1945
 • Nizielska A., The Role of Psychic Distance in the Process of Companies Internationalization. - Review of Research Results", konferencja "Modele internacjonalizacji przedsiębiorstw", Katowice 2012
 • Mole J, W tyglu Europy. Wzorce i bariery kulturowe w przedsiębiorstwach, Prószyński i Ska, Warszawa 2000
 • Tadesse B., White R., Does Cultural Distance Hinder Trade in Goods? A Comparative Study of Nine OECD Member Nations, "Open Economies Review", 2010, 21, s. 237-261
 • Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
 • Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2012
 • Sasaki I., Going beyond national culture: matching cultural change in multi-level analysis, 38th Annual Conference of the European International Business Academy (EIBA), University of Sussex, 7-9 grudnia 2012
 • Sousa C. M. P., Bradley F., Cultural distance and psychic distance: refinements in conceptualization and measurement, "Journal of Marketing Management", 2008, Vol. 24, No 5-6, s. 467-488
 • Stępień B., Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327489

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.