PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 103 | 107--117
Tytuł artykułu

Łańcuchy dostaw w gospodarce żywnościowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Supply Chain in Food Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest sprecyzowanie pojęcia łańcucha dostaw żywności (inaczej żywnościowego łańcucha dostaw), ale również wskazanie na jego istotę i specyfikę oraz sposoby oceny i analizy. Artykuł ma charakter przeglądowy i refleksyjny. W realizacji zamierzonych celów bazowano na przeglądzie literatury oraz odniesieniach własnych. (fragment tekstu)
EN
In the paper the authors proposed a definition of food supply chains. The structure of the food chain and approaches of its assessment were also discussed. The authors indicated that it is necessary to conduct a research concerning the functioning of the food supply chains. Due to the nature of the food supply chains, especially to a temporal imbalance of supply and demand, quality requirements and exchange of quality information an important issue in the context of increasing the efficiency of agri-food companies may be raising the level of cooperation within in the chains. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • BEZAT A., JARZĘBOWSKI S. 2008a: The effective traceability on the example of Polish supply chain, Agri-food business: global challenges - innovative solutions, Glauben Th., Hanf J., Kopsidis M., Pieniadz A., Reinsberg K., IAMO, Halle, s. 47-57.
 • BEZAT A., JARZĘBOWSKI S. 2008b: Zintegrowane doradztwo w dziedzinie zarządzania jakością jako element przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, w: Birski A. 2008: Innowacyjność, jakość, przedsiębiorczość - szansą konkurencyjności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 115-119.
 • CZYŻEWSKI A. 2001: Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce, Wyd. AE, Poznań.
 • CZYŻEWSKI A. 2005: Rolnictwo w procesie reprodukcji, w: Kwestia agrarna w Polsce i na świecie, Wyd. SGGW, Warszawa.
 • CZYŻEWSKI A., POCZTA A., WAWRZYNIAK Ł. 2006: Interesy europejskiego rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej, Ekonomista, Nr 3, s. 350-351.
 • CZYŻEWSKI B. 2003: Interwencjonizm agrarny w optyce instytucjonalnej, w: Urban S. (red.): Agrobiznes 2003. Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie, Tom I, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • GOŁĘBIEWSKI J. 2007: Systemy marketingowe produktów roślinnych - aspekty organizacyjne i instytucjonalne, w: Gołębiewski J. (red.), Systemy marketingowe produktów żywnościowych - aspekty teoretyczne, Wyd. SGGW, Warszawa.
 • GOŁĘBIEWSKI J. 2010: Efektywność systemów marketingowych w gospodarce żywnościowej, Wyd. SGGW, Warszawa.
 • GRABOWSKI S. 1998: Ekonomika gospodarki żywnościowej, Wyd. Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, Warszawa.
 • GUBA W., MAJEWSKI E. 2008: Priorities for Eastern EU Agriculture from an income stabilization point of view, w: Berg E. (red), Huirne R., Majewski E., Meuwissen M. 2008: Income Stabilization in a Changing Agricultural World, Warszawa.
 • GUS 2012a: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks [dostęp: 3.06.2013].
 • GUS 2012b: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_2821_PLK_HTML.htm?action=show_archive; tab. 24 [dostęp: 3.06.2013].
 • Institute of Logistics, 1998: Members' Directory, Institute of Logistics and Transport, Corby.
 • JARZĘBOWSKI S. 2007: Wdrażanie systemów zarządzania jakością, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. 8, z. 2, s. 58-62.
 • JARZĘBOWSKI S. 2008: Zintegrowane zarządzanie jakością w przetwórstwie zbożowomłynarskim, Przegląd organizacji 7-8/2008, TNOiK, Warszawa, s. 56-60.
 • JARZĘBOWSKI S., BEZAT A.(201): The integration in the Polish grain supply chain: a critical analysis, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, Vol. 14, No. 6, s. 99-103.
 • JARZĘBOWSKI S., POIGNEE O., SCHIEFER G. (red.) 2007: Integriertes Qualitätsmanagementsystem im Getreidesektor - Fallstudie einer Getreidekette in Polen, Universität Bonn - ILB, Bonn.
 • KARASIEWICZ G. 2001: Systemy dystrybucji artykułów rolno-spożywczych na rynku polskim. Diagnoza i koncepcja zmian, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 • KLEPACKI B. 2008: Rozwój logistyki jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw agrobiznesu, w: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. 10, z. 3, s. 307-311.
 • KOS Cz., SZWACKA-SALOMONOWICZ J. 1997: Marketing produktów żywnościowych, PWRiL, Warszawa.
 • KOWALSKI A. 2010: Miejsce polskiego rolnictwa na globalnym rynku żywnościowym, w: Kowalski A. (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • KOWLASKI A., REMBISZ W. 2005: Rynek rolny i interwencjonizm a efektywność i sprawiedliwość społeczna, Wyd. IERiGŻ, Warszawa, s. 9-14.
 • LAMBERT D.M, COOPER M. 2000: Issues in supply chain management, Industrial Marketing Management, Vol. 29, No. 1, s. 65-83.
 • LAZZARINI S., CHADDAD F., Cook M. 2001: Integrating supply chain and network analysis: the study of net chains, Journal on Chain and Network Science, Vol. 1, No. 1, s. 7-22.
 • LEE H.L., BILLINGTON C. 1992: Supply chain management: pitfalls and opportunities, Sloan Management Review, Vol. 33, No.3, s. 65-73.
 • MAJEWSKI E. 2008: Trwały Rozwój i Trwałe Rolnictwo - teoria i praktyka gospodarstw rolniczych, Wyd. SGGW, Warszawa.
 • ONDERSTEIJN Ch., WIJNANDS J., HURINE R., KOOTEN O. 2006: Quantifying the agri-food supply chain, Springer, Dordrecht, The Netherlands.
 • PECK H., 2006: Supply chain vulnerability, risk and resilience, in: D. Walters (ed.), Global Logistics, 5th edition, Kogan Page, London.
 • PERSSON F., OLHAGER J. 2002: Performance simulation of supply chain designs, International Journal of Production Economics, Vol. 77, s. 231-245.
 • POIGNEE O., HANNUS T. 2003: Qualitätsmanagement über die Produktionskette - Eine Fallstudie, Bericht B-03/2, Universität Bonn - ILB, Bonn.
 • POIGNEE O., PILZ Ch. 2005: Abgestimmte Qualitätsproduktion über die Kette - Konzeption und praktische Umsetzung in Qualitätsprogrammen der deutschen Brotgetreidewirtschaft, Bericht B-05/1, Universität Bonn - ILB, Bonn.
 • REMBISZ W., STAŃKO S. 2007: Interwencjonizm państwowy w rolnictwie, w: Rynek rolny w ujęciu funkcjonalnym, Wyd. WSFiZ, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • RUTKOWSKI K. 2004: Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką, GMiL nr 12.
 • SCHIEFER G. 2002: Agribusiness in Produktionsketten, w: Doluschitz R.; Spilke J. (red.), Agrarinformatik, Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart.
 • SCHIEFER G. 2003: Vom Unternehmenskonzept "Qualitätsmanagement" zur Sektorinitiative "Qualitätssicherung" - Entwicklung, Situation und Perspektiven, Bericht B-03/04, Universität Bonn - ILB, Bonn.
 • SCHIEFER G. 2004: Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in Qualitätsprogrammen von Getreideketten, Universität Bonn - ILB, Bonn.
 • SCHIEFER G. 2005: Rückverfolgbarkeit und Qualitätsmanagement in der Getreide- und Futtermittelwirtschaft, Universität Bonn - ILB, Bonn.
 • Sektor spożywczy w Polsce, Departament Informacji Gospodarczej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa 2011.
 • SEREMAK-BULGE J. 2010: Monitorowanie oraz analiza zmian polskiego łańcucha żywnościowego, w: Kowalski A. (red.): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • SEREMAK-BULGE J., JERZAK M. 2006: Rozwój systemu rynkowego, w: Seremak-Bulge J. (red.) 2006: Ewolucja rynku zbożowego i jej wpływ na proces transmisji cen, Program Wieloletni, raport nr 38, Wyd. IERiGŻ - PIB, Warszawa.
 • STADTLER H., KILGER Ch. 2008: Supply Chain Management and Advanced Planning, Concepts, Models, Software and Case Studies, Springer, Berlin, Heidelberg.
 • SZYMANOWSKI W. 2008: Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian, Wyd. Difin, Warszawa.
 • TALLURI S., BAKER R.C. 2002: A multi-phase mathematical programming approach for effective supply chain design, European Journal of Operational Research, Vol. 141, No. 3, s. 544-558.
 • TALLURI S., BAKER R.C., SARKIS J. 1999: A framework for design efficient value chain networks, International Journal of Production Economics, Vol. 62, No. 1/2, s. 133-144.
 • THONEMANN U.W., BRADLEY J.R. 2002: The effect of product variety on supply-chain performance, European Journal of Operational Research, Vol. 143, No. 3, s. 548-569.
 • URBAN R. 2005: Porównanie rozwoju cen rolnych, cen środków produkcji i cen żywności, w: Urban R. (red.): Stan polskiej gospodarki żywnościowej po wejściu Polski do UE, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • VAN DER VORST J. 2000: Effective food supply chains: generating, modelling and evaluating supply chain scenarios, Proefschrift Wageningen, http://edepot.wur.nl/121244.
 • WITKOWSKI J. 2010: Zarządzanie Łańcuchem Dostaw, Koncepcje, Procedury, Doświadczenia, PWE, Warszawa.
 • ZALEWSKI A. 1989: Problemy gospodarki żywnościowej w Polsce, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327511

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.