PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 4 | 141--151
Tytuł artykułu

Przekształcony rachunek kosztów pełnych w ocenie rentowności asortymentów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rachunek kosztów rozwijał się i doskonalił wraz ze zmianami warunków, w jakich funkcjonowało przedsiębiorstwo. Pierwszym systemem rachunku kosztów, wykorzystywanym w procesach decyzyjnych, zwłaszcza długoterminowych, by rachunek kosztów pełnych. Zasadniczą cechą rachunku kosztów pełnych było ustalanie rzeczywistego kosztu jednostkowego produktu na poziomie technicznego kosztu wytworzenia obejmującego koszty bezpośrednio związane z wytwarzanymi produktami, jak też pośrednie koszty wytwarzania. Taki rachunek kosztów miał i nadal ma charakter informacyjno-kontrolny, gdyż jest obowiązującym rachunkiem sprawozdawczym. Dostarcza on danych o wysokości poniesionych kosztów zarówno produktów, jak też rodzajów działalności, niekoniecznie prawidłowo odzwierciedlających ich poziom. Stał się on szczególnie mało przydatny w kalkulacji kosztów jednostkowych produktów w warunkach wysokich kosztów pośrednich. Rozliczanie ich na produkty według arbitralnie przyjętych kluczy powodowało niedoszacowywanie jednych, a przeszacowywanie innych. Rachunek ten nie przedstawia więc prawidłowego obrazu kosztów poszczególnych produktów, a tym samym i ich rentowności. Przydatność decyzyjna tego rachunku jest więc ograniczona. Wymusza to poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie rachunku kosztów, które: z jednej strony usunęłyby główną wadę rachunku kosztów pełnych, polegającą na rozliczaniu kosztów pośrednich wytwarzania na produkty za pomocą kluczy, z drugiej zaś pozwoliłyby na uwzględnienie w kalkulowanych kosztach również tych, które wprawdzie nie stanowią kosztów podstawowej działalności operacyjnej, a istnieje możliwość ich przypisania konkretnym produktom (warunki te spełnia zaproponowany w artykule rachunek kosztów po przekształceniu). Praca opiera się na porównaniu wyników w zakresie rentowności sprzedaży asortymentów uzyskanych przy zastosowaniu rachunku kosztów pełnych oraz przekształconego rachunku kosztów na potrzeby procesu decyzyjnego. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż po przekształceniu rachunek kosztów bardziej odzwierciedla realne rentowności asortymentów. (fragment tekstu)
EN
The primary application of full cost accounting is to establish an actual unit cost of a product on the level of its technical production which would include the costs directly related to manufactured products as well as indirect production costs. This kind of cost accounting provides information and a tool for control, since it is the current standard of report accounting. It gives data concerning the incurred cost of products as well as of the type of business activity, not always reflecting their amount adequately. It has become particularly ineffective in calculating the unit cost of products in the case when high indirect costs are involved. This kind of accounting does not represent the real cost of particular products and, at the same time, their profitability. Therefore the applicability of this cost accounting in a decision-making process is limited. It is the reason for seeking new solutions in the field of cost accounting which would - on one hand remove the main drawback of the full cost accounting, which is calculating direct costs of production by using an arbitrary key, - on the other hand take into account, while calculating costs, also the ones which do not constitute basic operating expenses but can be ascribed to particular products. This publication presents methods of transforming the information generated by a book-keeping model of costs accounting for the purpose of a decision-making process. The results related to the product profitability obtained by application of full cost accounting and cost accounting transformed for the purpose of decision-making, are different. On the basis of a conducted analysis it can be said that the transformed cost accounting is more precise in calculating costs and accurate profitability of manufactured products.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
Bibliografia
  • Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M.: Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa: PWN 2004.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327549

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.