PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 1, t. 299 Future of Finance. Część I. Przyszłość finansów publicznych i bankowość | 299--308
Tytuł artykułu

Koncepcja i formy pieniądza elektronicznego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Concept and Forms of Electronic Money
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynek pieniądza elektronicznego w Polsce znajduje się wciąż we wczesnej fazie rozwoju. Mimo szerokiej obecności w ofercie banków, pieniądz elektroniczny nie wyparł z obiegu banknotów i monet. Dalszy rozwój rynku elektronicznego pieniądza i internetowych płatności może nastąpić po wprowadzeniu zapowiadanych kompleksowych uregulowań prawnych. Zmiany te, jak i praktyka rynkowa mogą przyczynić się również do spopularyzowania jednej z form pieniądza elektronicznego czyli pieniądza wirtualnego. Pieniądz ten generowany jest oraz autoryzowany w sieci Internet. Celem pracy jest zaprezentowanie ewolucji sposobu definiowania pieniądza elektronicznego oraz przedstawienie form w jakich występuje. Analiza obejmuje zarówno pieniądz elektroniczny funkcjonujący jako produkt sektora bankowego, jak i rozwiązania oferowane przez instytucje pozabankowe, w tym pieniądz wirtualny. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez analizę zgromadzonej bazy literaturowej, jak również raportów międzynarodowych instytucji finansowych oraz aktów prawnych na poziomie europejskim oraz krajowym. Walorem pracy jest usystematyzowanie pojęć w zakresie pieniądza elektronicznego oraz określenie perspektyw rozwojowych dla walut wirtualnych, w szczególności bitcoin. (abstrakt oryginalny)
EN
Despite the availability in the offer of banks, the electronic money market in Poland is still in an early stage of development. The new complex legal regulations can affect the development of e-money market and innovative payment systems. These changes, as well as market practice may also contribute to the popularity one of electronic money form such as virtual money. The aim of this study is to present the evolution of the way of defining electronic money and provide forms of its uses. The analysis includes both the electronic money functioning as a product of the banking sector, as well as the solutions offered by non-banking institutions, including virtual money. This objective will be achieved through the literature's analysis, as well as the reports of international financial institutions and legislation at the European and the national level. The advantage of this study is to systematize concepts of electronic money and to determine the prospects of development for virtual currencies, especially the bitcoin. (origial abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Athanassiou P., Mas-Guix N., 2008, Electronic money institutions. Current trends, regulatory issues and future prospects, Legal Working Paper Series No. 7, European Central Bank, Frankfurt am Main.
 • Bank for International Settlements, 1996, Implications for central banks of the development of electronic money, Basel.
 • Bank for International Settlements - Committee on Payment and Settlement Systems, 2004, Survey of developments in electronic money and internet and mobile payments, Basel.
 • Borcuch A., 2007, Pieniądz elektroniczny pieniądz przyszłości. Analiza ekonomiczno-prawna, CeDeWu, Warszawa.
 • Borcuch A., 2009, Społeczności wirtualne a wirtualny obieg pieniądza, CeDeWu, Warszawa.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością.
 • European Central Bank, 1998, Report on electronic money, Frankfurt am Main.
 • European Central Bank, 2012, Virtual currency schemes, Frankfurt am Main.
 • Frączek B., 2004, Pieniądz elektroniczny - próby zdefiniowania i sklasyfikowania, "Bank i Kredyt", nr 4.
 • Gormez Y., Capie F., 2000, Surveys on electronic money, "Bank of Finland Discussion Papers", vol. 7.
 • Gormez Y., Capie F., 2003, Prospects for Electronic Money: A US - European Comparative Survey, Research Department Discussion Paper, The Central Bank of the Republic of Turkey.
 • Górka J., 2005, Pieniądz elektroniczny - produkt banków i instytucji pieniądza elektronicznego, "Problemy Zarządzania", nr 2, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Halpin R., Moore R., 2009, Developments in electronic money regulation - the Electronic Money Directive: A better deal for e-money issuers?, "Computer Low & Security Review", no. 25.
 • Jacyszyn J., Pieniądz elektroniczny jako przedmiot świadczenia pieniężnego (2005), [w:] J. Gołaczyński (red.), Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym, Difin, Warszawa.
 • Janowicz R., Klepacz R., 2002, Pieniądz elektroniczny na świeci. Istota i zastosowanie elektronicznej portmonetki, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 • Janowicz R., 2005, Pieniądz elektroniczny w wybranych krajach - charakterystyka, główne funkcje i zastosowanie, "Bank i Kredyt", nr 1.
 • Kołaczyński J. (red.), 2005, Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym, Difin, Warszawa.
 • Matuszyk A., Matuszyk P. G., 2008, Instrumenty bankowości elektronicznej, CeDeWu, Warszawa.
 • Partycki S. (red.), 2009, E-gospodarka, e-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Polasik M., Piotrowska A., Kotkowski R., Waluta wirtualna Bitcoin z perspektywy oferentów internetowych - analiza wstępna, "Nauki o Finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" (w druku).
 • Smus T. R., 2010, Spełnianie świadczeń pieniężnych za pomocą pieniądza elektronicznego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Srokosz W., 2004, Instytucja pieniądza elektronicznego, "Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej", e-Biuletyn, nr 3.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, DzU 2011, nr 199, poz. 1175 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, DzU 2002, nr 169, poz. 1385.
 • Zahres M., 2012, E-money. Niche market that might be expanding, Banking & Technology Snapshot, Digital economy and structural change, DB Research, Frankfurt am Main.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327561

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.