PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 2 | 7--25
Tytuł artykułu

Superregion polsko-niemiecki jako próba reaktywacji planu Stolpego-Willersa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polish - German Superregion as an attempt to reactivate the Stolpe - Willers Plan
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wiosną 2006 r. w publikatorach na terenie Polski zachodniej ukazały się notatki, w których zaniepokojeni dziennikarze, działacze samorządów, a także politycy, informowali opinię publiczną o możliwości przystąpienia polskich województw graniczących z Niemcami do, niekorzystnych ich zdaniem, związków transgranicznych. Podobne doniesienia można było spotkać na popularnych portalach internetowych. Wspólny region, nazwany przez prasę "Superregionem", miał obejmować, po polskiej stronie województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie, a po niemieckiej - Meklemburgie-Pomorze Przednie, Brandenburgie, Saksonie i Berlin. Obszar przyszłego Regionu Odry (taką nazwę proponuje pomysłodawca, czyli strona niemiecka), zamieszkuje obecnie 16% ludności Polski i 10% ludności Niemiec, w sumie ponad 15 milionów mieszkańców. (fragment tekstu)
EN
The article is the result of research into Euroregions with Polish subjects after Polish accession to the European Union. Its contents are a reflection on a possible introduction of German concept of the appointment of a large, two-sided Euroregion covering the eastern lands of Germany and the western provinces of Poland. The publication also contains a historical outline of similar concepts that have arisen in our western neighbours since 1990. It shows the kind of way both parties of the cooperation passed through to get the status quo, which, due to mutual partner treatment, enables the rapprochement of both societies as well as achieving a higher level of the economic development in the region. There has been an evolution in our neighbours' perception of the Polish western provinces, the infrastructure and economic system of the region. You can venture to say that Polish -German cooperation within the Partnership Oder has created a new quality in the field of interregional partnerships in this part of Europe. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--25
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Schlesische Nachrichten. 1990. nr 20.
 • Aktualizacja studium kierunkowego zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. Berlin 2002 r.
 • Allen B., Przyszłość "Partnerstwa Odry" - konferencja w Poznaniu. EUROPA 7.11.2008, EuRaNet, http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3770288,00.html.
 • Barański D., 2006. To Polska zaproponowała Niemcom OderRegion. http://miasta.gazeta.pl/z...61,3437817.html, stan z dn. 23.06.2006 r.
 • Bartnik P., www.gazeta.pl, stan z dn. 18.06.2006 r.
 • Bednarski R., 2005. Analiza zasad funkcjonowania struktur współpracy regionalnej państw Unii Europejskiej. Samorząd Terytorialny 7-8.
 • Bockelmann G., Protokół 2 spotkania w ramach "Regionu-Odrzańskiego" (Oder-Region), obecnie: "Partnerstwa-Odra" (Oder-Partnerschaft). Wydział Senacki ds. gospodarki, Pracy i Kobiet Landu Berlina, 26.10.2006 r., II C 37.
 • Bockelmann G., Protokół Pierwszego Spotkania Sieci "Region Odry", Senatswerwaltung fur Wirtschaft Arbeit und Frauen des Landem Berlin, 17.07.2006, II C 37.
 • Cywiński P., 2007. Direkt znaczy wprost. Wprost 49 (1302).
 • Deklaracja przedstawicieli polityki regionów i miast uczestniczących w konferencji gospodarczej Regionu Odry, Berlin, 05.04.2006 r.
 • Dębowski A., Notatka służbowa ze spotkania na temat REGIONU ODRY - Berlin, 3 lipca, kopia dokumentu uzyskana w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.
 • Drugi szczyt Partnerstwa Odry, 13 stycznia 2010, http://www.umww.pl/urzad/aktualnosci/drugi-szczyt-partnerstwa-odry.html, stan z dn. 11.02.2010 r.
 • Europejska polityka regionalna. Materiały konferencyjne. 1995. Dział Analiz i Dokumentacji Europejskiej. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu. Warszawa.
 • Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, http://www.fwpn.org.pl/?module=articles&id=26.
 • Guz-Vetter M., 2002. Polsko-niemieckie pogranicze. Szanse i zagrożenia w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Instytut Spraw Publicznych. Warszawa.
 • Dokument elektroniczny. http://miasta.gazeta.pl/z...61,3429496.html, 20.06.2006 r.
 • Dokument elektroniczny. http://miasta.gazeta.pl/z...61,3437817.html, 23.06.2006 r.
 • Informacja rządu na temat okoliczności i powodów powołania Euroregionu Karpaty, Stenogram z wystąpienia ministra spraw zagranicznych rządu RP K. Skubiszewskiego na 38 posiedzenia Sejmu w dniu 3 marca 1993 r.
 • Koćwin L., Tomiak A., 1999. recenzja książki Czesława Osękowskiego i Hieronima Szczegóły, Pogranicze polsko-niemieckie w okresie transformacji (1989 - 1997). Zielona Góra.
 • Kraśnicki A. jr., Nadzieje na polsko-niemiecki Superregionu, www.gazeta.pl, stan z dn. 05.04.2006 r.
 • Kurcz Z., 1992. Pomysły na pogranicze polsko-niemieckie. Odra 11.
 • LPR przeciw Euroregionowi Odry, www.gazeta.pl, Wrocław, stan z dn. 19.05.2005 r.
 • Malendowski W., Ratajczak M. 2000. Euroregiony. Polski krok do integracji. Wrocław.
 • Notatka służbowa z komentarzami ze spotkania partnerów sieci PARTNERSTWO-ODRA, Schwerin, 24 kwietnia 2007 r., Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
 • Odpowiedź ministra spraw zagranicznych na zapytanie nr 845 w sprawie stosunku ministra spraw zagranicznych do niemieckich programów współpracy przygranicznej z Polską, ogłaszanych przez stronę niemiecką po 1989 r., Warszawa, 16 sierpnia 1999 r.
 • Odpowiedź ministra-kierownika Centralnego Urzędu Planowania na interpelację Jerzego Szmajdzińskiego w sprawie tzw. "Planu Oderlandu", stenogram z posiedzenia Sejmu RP, Warszawa, 24 stycznia 1992.
 • Odpowiedź na interpelację Pana Radnego Macieja H. Woźniaka zgłoszoną na Sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 11 września br., Zielona Góra 2006 r.
 • Osękowski Cz., Szczegóła H., 1999. Pogranicze polsko-niemieckie w okresie transformacji (1989-1997). Zielona Góra.
 • Partnerstwo Regionów po obu stronach dorzecza Odry z 25 maja 2007 r., Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, http://www.um-zachodniopomorskie.pl/index.php?wiad=3171 , stan z dn. 11.02.2010.
 • Pezda A., www.gazeta.pl , stan z dn. 18.06.2006 r.
 • Polsko-niemiecki Superregion. 2006. Metro. 7-9 kwietnia.
 • Rościszewski M, Stasiak A. 1992. Pogranicze niemiecko-polskie jako problem polityki regionalnej. Warszawa.
 • Rozmieszczenie Euroregionów na granicach Polski, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/ASSETS_mapa3.pdf, stan z dn. 18.12.2009.
 • Sejmowe oświadczenie lubuskiego posła PO Czesława Fiedorowicza, 23.06.2006 r., http://miasta.gazeta.pl/z...61,3437817.html.
 • Sporny europejski dom. "Gazeta Lubuska", 01.04.2006 r.
 • Spotkanie Parterstwa-Odra, 22 września 2006, załącznik do prezentacji, Projekt: Europejski Instytut Technologiczny.
 • Steciąg A., Nie będzie "Regionu Odry" - Radio Zachód, http://www.radio.zachod.p...ws.php?id=15229, 11.04.2006 r.
 • Studium kierunkowe zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej obejmujące tereny po obu stronach granicy, Berlin 1995 r.
 • Świątkowski Z., 2007. Czego możemy chcieć od Brandenburczyków. Puls 11 (111).
 • von Malthus V., 1990. Deutsch-polnische grenzubergreifende Zusammenarbeit Erste Uberlegungen und Folgerungen. Berlin.
 • Wspólne przemówienie Senatora Wolfa i Ministra Junghannsa z okazji otwarcia konferencji gospodarczej "Region Odry" w dniu 05.04.2006 r.
 • Z wystąpienia do MSZ w sprawie prowadzenia dalszych prac związanych z inicjatywą niemiecką, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, kwiecień 2004 r.
 • Załącznik do interpelacji. Koncepcja promowania regionu nadodrzańskiego (tłumaczenie streszczenia koncepcji opracowanej przez Berliner Consult).
 • Zaproszenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Norberta Obryckiego na spotkanie w dniu 25 maja 2007 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327565

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.